کلیدواژه‌ها = ادراک منظر
تعداد مقالات: 4
2. ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری

دوره 13، شماره 54، بهار 1400، صفحه 18-27

10.22034/manzar.2020.242196.2077

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


3. منظر مشترک : نسبت زیبایی‌شناسی و اکولوژی

دوره 8، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 94-101

رضا کسروی