نویسنده = مهدی خان‌سفید
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت شهری و شهر خلاق

دوره 4، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 92-95

مهدی خان‌سفید