نویسنده = خوان مانوئل پالرم سالازار
تعداد مقالات: 2
1. تخیل در روند منظرین

دوره 5، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 53-55

خوان مانوئل پالرم سالازار


2. فضای معماری به مثابه منظر؛ بازتعریف فضای سنتی از نگاه منظر

دوره 4، شماره 18، بهار 1391، صفحه 56-59

خوان مانوئل پالرم؛ ترجمه : نفیسه سیده