نویسنده = گزارش : ریحانه مطلبی
تعداد مقالات: 2
1. شهر تاریخی : ساختارهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی

دوره 6، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 34-35

سخنران : ناصر مشهدی‌زاده؛ گزارش : ریحانه مطلبی


2. مهدی شیبانی : آوای هستی باغ ایرانی

دوره 4، شماره 21، زمستان 1391، صفحه 26-27

گزارش : ریحانه مطلبی