نویسنده = محمد جمشیدیان
تعداد مقالات: 3
1. به دنبال دریاچه تحلیلی بر معماری منظر دریاچه شهدای خلیج فارس در چیتگر

دوره 7، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 64-69

محمد جمشیدیان؛ سید صادق سید علیپور؛ الناز الهقلی‌لو


3. تجدید حیات خیابان فرانکلین

دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، زمستان 1390، صفحه 32-37

محمد جمشیدیان