نویسنده = سمانه یاراحمدی
اشراف بر سواره رویکرد منظرین پل طبیعت

دوره 7، شماره 31، تیر 1394، صفحه 70-77

سمانه یاراحمدی؛ مینا لطف‌اللهی‌یقین؛ لیلا تشکری


رویکرد شهرداری در محله جماران تهران

دوره 5، شماره 24، آذر 1392، صفحه 40-43

سمانه یاراحمدی؛ آرش خداداد


نمای سازمانی؛ ارزیابی نمای بزرگراه نواب

دوره 4، شماره 20، آذر 1391، صفحه 82-85

سمانه یاراحمدی


منظر شهری در نگاه استراتژیک

دوره 3، شماره 13، فروردین 1390، صفحه 18-23

سمانه یاراحمدی


بررسى نقش لبه‌ها در تحقق اهداف منظر

دوره 2، شماره 11، آذر 1389، صفحه 30-37

سمانه یاراحمدى


هنر سبز در مرکز شهر

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 62-65

سمانه یاراحمدی