نویسنده = سمانه یاراحمدی
تعداد مقالات: 6
1. اشراف بر سواره رویکرد منظرین پل طبیعت

دوره 7، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 70-77

سمانه یاراحمدی؛ مینا لطف‌اللهی‌یقین؛ لیلا تشکری


2. رویکرد شهرداری در محله جماران تهران

دوره 5، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 40-43

سمانه یاراحمدی؛ آرش خداداد


3. نمای سازمانی؛ ارزیابی نمای بزرگراه نواب

دوره 4، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 82-85

سمانه یاراحمدی


4. منظر شهری در نگاه استراتژیک

دوره 3، شماره 13، بهار 1390، صفحه 18-23

سمانه یاراحمدی


5. بررسى نقش لبه‌ها در تحقق اهداف منظر

دوره 2، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 30-37

سمانه یاراحمدى


6. هنر سبز در مرکز شهر

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 62-65

سمانه یاراحمدی