نگاه آیینی به گردشگری ایرانی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری منظر

2 استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری آیینی حاصل پیوند سفر با فرهنگ است. سفری که به واسطه آن انسان موفق به کشف آیین‌ها، اعتقادات و باورهایی می‌شود که در روح مکان جاری است و ریشه در فرهنگ کهن این مرز و بوم دارد. این آیین‌ها اکثراً وابسته به زمین و مکان هستند، به عبارتی مکان و آیین در قالب یک موجود زنده به حیات خود ادامه داده و می‌دهند. یکی جسم است و دیگری روح. گردشگری آیینی نوع خاصی از گردشگری فرهنگی است که آدمی را با اعتقادات و باورهای برخاسته از یک جامعه خاص آشنا می‌کند. چیستی گردشگری آیینی به همراه بررسی مجموعه «چشمه‌علی» دامغان به عنوان یک نمونه موردی حائز اهمیت، هدف از نگارش مقاله ذیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • parvaneh ghazanfari 1
  • shohreh javadi 2
1
2
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -