نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب منظر آسمانی؛ نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 6-9]
 • آب هنر سبز در مرکز شهر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 62-65]
 • آب رویکرد ادراکی و عملکردی به آب در پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 63-65]
 • آب نقش جویبارهای تهران در ساخت منظر شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 60-63]
 • آب همنشینی آب، گیاه و نظرگاه، به دنبال کهن‌الگوی باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 48-55]
 • آب سه‌گانۀ فضای ایرانی [دوره 12، شماره 51، 1399]
 • آب جلوه‌هایی از باغ ایرانی در مینیاتور [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 6-13]
 • آب آب، محله، رشد [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 3-3]
 • آب‌انبار اسرار پایداری گنبد؛ نکته‌ای از زلزلة طبس [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 78-78]
 • آب روان باغ بر بنیاد شاهنامه فردوسی [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 8-13]
 • آبگیر اهمیت آب و عناصر آبی در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 6-19]
 • آبیارى ریشه های باغ ایرانی [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 10-15]
 • آبیاری حیاط مسجد قرطبه، قدیمی‌ترین باغ اسلامی موجود؛ پژوهشی در نظریه‌های بنیادین شکل‌گیری باغ اسلامی [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 6-11]
 • آپارتمان واکاوی وجوه زیبایی‌شناسانۀ نمای مسکونی تهران از منظر معماری عصب‌محور [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 18-29]
 • آتلیۀ طراحی تعامل فضای آموزش معماری با طبیعت در تأمین نیاز روانی دانشجویان دو دانشگاه در اصفهان [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 14-17]
 • آدریان گیز تابش هویت؛ نورپردازی میدان تئاتر در شهر روتردام [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 64-67]
 • آرامگاه قرائت منظر شهری سمرقند [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 80-81]
 • آزادی بیان دیوار، بستری برای شکل‌گیری دیالوگ در سطح شهر (چگونه دیوار در دموکراتیزه کردن فضای شهر، موثر است؟) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آستانه بازشناسی مفهوم «آستانه» در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 6-19]
 • آسمان منظر بام، زندگی در دل آسمان [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 3-3]
 • آسمان بازشناسی نقش‌های منظرین بام در شهرهای ایرانی، بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری‌ها، آثار ادبی- هنری و نمونه موردی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 38-51]
 • آسیا اصطلاحی ناکارآمد در فرهنگ شرق [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 30-35]
 • آسیب اجتماعی بررسی رابطه انسداد منظر با تولید فضای بی‌دفاع در پارک لاله [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 62-65]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی نوسازی شهری در ایران [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 41-45]
 • آسیب‌شناسی آموزه‌های معماری منظربرای مسکن مهر (کارآمدی معماری منظر رهیافتی برای برون‌رفت از وضع موجود) نمونۀ موردی: مسکن مهر تهرانسر [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 48-57]
 • آسیب‌شناسی جرم ملاحظات طراحی پارک‌ شهری در ایجاد امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 68-69]
 • آشفتگی منظر مروری بر ادبیات اکولوژی منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 60-65]
 • آشنا بودن آشنایی، جلوۀ مقام باغ در شعر سعدی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 6-11]
 • آفریقا میراث باغ ایرانی، در جست‌وجوی ردپای باغ ایرانی از شرق تا غرب [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 6-15]
 • آلپ بررسی‌هایی پیرامون آلپ غربی پس از قرن 18 [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 60-65]
 • آلن پروو زمینه، تضمین تداوم حیات منظرین؛ دگرگونی رویکرد طراحی پروو از پاریس تا لندن [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 34-41]
 • آلن پروو آمایش منظر سرزمینی : رویکرد منظرین در طراحی ابرسازه‌ها؛ نگاهی به پروژه بزرگراه A20 [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 42-47]
 • آلن پروو تداوم منظر فرهنگی؛ احیا و بازآفرینی یک باغ تاریخی [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 54-59]
 • آمایش آمایش منظر و مدیریت گردشگری [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 34-39]
 • آموزش فضاهای جمعی و حیاط مدرسه کتاب سه بعدی آموزش مفاهم توسعه پایدار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 38-47]
 • آموزش تکنولوژی معماری تکنولوژی معماری و ابهام فلسفی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 70-71]
 • آموزش محیطی شهر و بوم؛ عیان‌سازی زیرساخت‌های طبیعی، راهبرد توسعه بوم‌شناسی شهر [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 64-67]
 • آموزش معماری نمونه قبلی : زمینه‌ساز خلاقیت یا تقلید در طراحی منظر [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 14-21]
 • آندلس زیبایی ایرانی در آندلس؛ تأثیرپذیری هنر باغسازی آندلس از باغ ایرانی [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 6-13]
 • آیین نذر داودی، بازمانده رسم کهن «مهری» [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 14-17]
 • آیین طبیعت‌گرایی در هنر ساسانی [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 38-45]
 • آیین ارزیابی کیفی روند توسعه بر بافت پیرامونی مکان مقدس با تأکید بر خیابان امام رضا (ع) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 48-59]
 • آیین‌های باستانی ایران چارتاقی، تداوم تقدس کوه در آیین‌ها، معماری و منظر ایران [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 64-73]
 • آیین و باور منظر طبیعت در مینیاتور ایرانی؛ تحلیل منظره‌پردازی نگاره‌ همای و همایون [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 12-15]

ا

 • ابرسازه‌های حمل ‌و ‌نقل آمایش منظر سرزمینی : رویکرد منظرین در طراحی ابرسازه‌ها؛ نگاهی به پروژه بزرگراه A20 [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 42-47]
 • ابنیه تاریخی ارزیابی رویکرد موزه‌ای به معماری روستایی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 6-9]
 • ابنیه نه قسمتی معماری کوشک، کوشک‌های نُه قسمتی در باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 32-39]
 • ابونصر ‌هروی باغسازی در «ارشاد‌الزراعه» [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 6-13]
 • اپی‌ژنتیک رابطۀ متقابل سیستم ایمنی انسان و شاخص‌های منظر شهری [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 22-31]
 • اتصال بازشناسی مفهوم «آستانه» در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 6-19]
 • اتوماتا (ماشین‌های خودکار) حیاط مسجد قرطبه، قدیمی‌ترین باغ اسلامی موجود؛ پژوهشی در نظریه‌های بنیادین شکل‌گیری باغ اسلامی [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 6-11]
 • اثر هنری تحولات نورپردازی شهری؛ از تأمین روشنایی تا خلق متن هنری [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 27-37]
 • اجتماع هنر محیطی، بررسی تاریخی و نظری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 74-75]
 • اجتماع منظر پارک طبیعی از جاده؛ شکل گیری منظر جاده در تعامل با اجتماع [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 100-105]
 • اجتماعی بازشناسی نقش‌های منظرین بام در شهرهای ایرانی، بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری‌ها، آثار ادبی- هنری و نمونه موردی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 38-51]
 • احاله جغرافیایی نگاه کل‌نگر به نقش اراضی عباس‌آباد در روند برنامه‌ریزی شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 24-25]
 • احراز هویت عرصة جمعی نوظهور [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 92-95]
 • احساس امنیت نقش پوشش گیاهی در شکل‌گیری ناهنجاری‌های اجتماعی و میزان احساس امنیت در پارک‌های شهری، نمونه موردی: پارک شوش، منطقۀ 12 تهران [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 54-69]
 • احیا احیای محلات شهری؛ پاسخی به نیازهای اجتماعی شهر تهران [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 42-43]
 • احیا ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 6-6]
 • احیا ارزیابی فرایند طراحی یک مرکز شهری شهروندگرا؛ جزیره نیو هلند، سن‌پترزبورگ [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 36-45]
 • احیاء پارک لستر [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 34-37]
 • احیای باغ‌های تاریخی تداوم منظر فرهنگی؛ احیا و بازآفرینی یک باغ تاریخی [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 54-59]
 • احیای منظر شهر نوسازی طبیعت‌گرا؛ رویکرد احیای طبیعت در بافت شهری سانتاکروز [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 44-49]
 • اخلاق ایدئولوژی و فناوری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 68-69]
 • اخلاق زیستی کاربست اخلاق زیستی در شهرسازی اسلامی [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 38-47]
 • ادارک هدایت خیال : ادراک و کتیبه‌ها، حیاط شیرها در الحمراء [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 74-81]
 • ادبیات منظر تهران به روایت داستان‌های ادبی [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 66-71]
 • ادبیات روایی بیان نمایشی نیما از مفهوم منظر [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 26-31]
 • ادبیات نمایشی بیان نمایشی نیما از مفهوم منظر [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 26-31]
 • ادراک بررسی مفهوم تهران در نظر سینماگران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 78-81]
 • ادراک منظر شهری : جوهر و ادراک؛ پژوهشی در تحولات مفهوم منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 16-21]
 • ادراک رویکرد ادراکی و عملکردی به آب در پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 63-65]
 • ادراک قرائت نقش خیابان در شهر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 42-53]
 • ادراک ارزیابی ادراک منظر ثابت رنگی در فضاهای شهری، نمونه موردی: میدان امام حسین (ع) در شهر تهران [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 28-39]
 • ادراک منظر همچون طبیعت نمادین، تأملی بر نقش نمادین عناصر طبیعی در شکل‌گیری منظر روستای «کامو» [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 28-37]
 • ادراک ادراک‌کننده، ادراک شونده، محصول ادراک (ارزیابی تعابیر صاحب‌نظران از مؤلفه‌های تعریف منظر) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 14-29]
 • ادراک واکاوی وجوه زیبایی‌شناسانۀ نمای مسکونی تهران از منظر معماری عصب‌محور [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 18-29]
 • ادراک مقایسۀ تطبیقی سیما، منظر، چشم‌انداز به عنوان برابرنهاده‌های فارسی Landscape انگلیسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادراک انسان شاخص های گسست منظر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 26-29]
 • ادراک بصری تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه‌های کوهستانی (مطالعۀ موردی: محور کلکچال) [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 40-53]
 • ادراک تاریخی باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]
 • ادراک فضای شهری نقش "حواس غیر دیداری" درکیفیت فضای پیاده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 20-25]
 • ادراک محیط ارزیابی تأثیرات مؤلفه‌های فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها (نمونۀ موردی: دروازه قرآن شیراز) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 46-57]
 • ادراک منظر منظر جنگ؛ ادراک منظر، استحکامات دفاعی و استتار در زمان جنگ [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 38-49]
 • ادراک منظر منظر مشترک : نسبت زیبایی‌شناسی و اکولوژی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 94-101]
 • ادراک منظر ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 18-27]
 • ادراک منظر پیغام ماهیان، ادراک منظر [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 3-3]
 • اذان منظره نمادین باغ ایرانی؛ نقش آب‌نمای مقابل کوشک با تکیه بر باورهای مهرپرستی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 7-11]
 • اراضی عباس آباد نگاه کل‌نگر به نقش اراضی عباس‌آباد در روند برنامه‌ریزی شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 24-25]
 • اربعین حسینی منظر معنوی رویداد پیاده‌روی اربعین حسینی [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 56-65]
 • ارتباط انسان-محیط نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در مسکن شهری [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 46-59]
 • ارتباط سد با طبیعت زیباشناسی سد و اعتلای منظر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 14-21]
 • ارتباط شهر و رودخانه تعامل شهر اهواز با رود کارون [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 22-31]
 • ارتقاء کیفیت مروری بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص «ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 46-49]
 • ارزش جایگاه منظر در توسعه پایدار [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 53-59]
 • ارزش گذاری ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی شهرهایی پایدارتر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 24-35]
 • ارزشهای انسانی ایدئولوژی و فناوری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 68-69]
 • ارزش‌های بصری بازشناسی مؤلفه‌های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش‌ها [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 72-85]
 • ارزش‌های منظر روش قرائت و ثبت مظاهر منظر فرهنگی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 24-29]
 • ارزش های منظرین رابطۀ درک منظر میراث فرهنگی با مدیریت آن؛ منظر محوطه باستانی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 52-57]
 • ارزیابی پایداری محلات مسکونی؛ سنجش میزان پایداری کوی فراز تهران برمینای سیستم ارزیابی LEED-ND [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 38-45]
 • ارزیابی کیفی نگاهى به بهسازی پیاده‌روهاى پایتخت [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 12-15]
 • ارزیابی هیجانی دیوار باغ، حریم امن خیال [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 7-11]
 • ارشاد الزراعه باغسازی در «ارشاد‌الزراعه» [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 6-13]
 • ارگانیسم طبیعی طبیعت، منبع الهام سازه های معماری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 74-75]
 • اسپانیا میراث باغ ایرانی، در جست‌وجوی ردپای باغ ایرانی از شرق تا غرب [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 6-15]
 • استاندارد مروری بر معیارهای طراحی و ساخت مبلمان شهری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 72-73]
 • استراحتگاه بازسازی منظر؛ استراحتگاه جاده ای در معدن متروکه [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 90-99]
 • استروگت پیاده راه، محرک توسعه در بافت کهن شهرى؛ بررسى نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 55-61]
 • استریت فود از گردشگری خوراک تا گردشگری خلاق و پایدار خوراک و آشپزی مورد مطالعه: پیاده ‏راه خوراک سی تیر تهران [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 26-37]
 • استعاره فرایند هویت‌سازی از دیدگاه لاکان [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 62-67]
 • استعاره منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 68-81]
 • استفاده اشتراکی مشارکت: مبنای طراحی فضاهای شهری چندعملکردی [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 26-39]
 • استفادۀ اشتراکی فضاهای شهری چندعملکردی: راهکاری برای افزایش کیفیت زندگی شهری در شهرهای متراکم [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 36-47]
 • اسطوره منظر کوه در شعر نو پارسی؛ مقایسه جایگاه کوه در اسطوره‌های ایرانی با شعر نو [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 32-37]
 • اسلام جلوه‌های زیبایی در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 6-9]
 • اسلام انسان‌گرایی: ویژگی گم‌شده فضاهای جمعی امروز در تهران (نمونه موردی : پیاده‌راه ۱۷ شهریور) [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 32-35]
 • اسلام کاربست اخلاق زیستی در شهرسازی اسلامی [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 38-47]
 • اسناد تاریخی بازیابی معماری یادمانی ازدست‌رفتۀ سردر باغ زرشک اصفهان برپایۀ اسناد توصیفی و تصویری [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 6-25]
 • اسناد توصیفی و تصویری بازخوانی کالبد باغ هزارجریب بر پایۀ مطالعات مقایسه‌ای اسناد توصیفی-تصویری و میدانی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 6-21]
 • اسناد شهری مطلوبیت منظر شهری؛ نظارت سازمانی بر زیرساخت‌های منظر شهری، بررسی نمونه : لندن [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 78-83]
 • اسناد میان‌بخشی بررسی نقش مسایل درونی و بیرونی طرح‌های جامع در تحقق‌پذیری آنها [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 50-53]
 • اصالت وجود رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 38-45]
 • اصفهان روایت نقشه‌ها از خیابان چهارباغ اصفهان [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 20-29]
 • اصفهان واکاوی معیارهای مطلوبیت در فضاهای جمعی اصفهان صفوی، نمونۀ موردی: فضاهای جمعی بافت تاریخی اصفهان [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 16-27]
 • اصفهان جلفا، بازمانده‌ای از مفهوم محله [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 52-61]
 • اصول کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محلات نمونۀ موردی: محلۀ امام‌زاده یحیی در تهران [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 24-39]
 • اصول باغ ایرانی باغ فتح آباد کرمان؛ جایگاه شاخص‌های اصیل باغ ایرانی در احیای باغ‌های تاریخی ایران [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 6-15]
 • اصول طراحی فضاهای جمعی و حیاط مدرسه کتاب سه بعدی آموزش مفاهم توسعه پایدار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 38-47]
 • اعتبار‌گیری آب، منشأ زیبایی در باغ ایرانی [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 32-43]
 • اعتبارگیری جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران در چارچوب نظریۀ «اعتبارگیری» [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 66-73]
 • اغتشاش بصری دینامیزم اقتصاد سیاسی فضا، ناموزونی کالبدی و اغتشاش بصری (مورد مطالعه: خیابان شهرداری از میدان تجریش تا میدان قدس) [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 52-69]
 • افق معنایی واکاوی امکان قرائت‌های مختلف از یک اثر معماری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 50-53]
 • اقتدارگرایی مجسمه میادین تهران از اقتدارگرایی پیکره‌ای تا فردگرایی انتزاعی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 14-21]
 • اقتصاد توسعه اقتصادی شهر با رویکرد منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 12-17]
 • اقتصاد سیاسی دینامیزم اقتصاد سیاسی فضا، ناموزونی کالبدی و اغتشاش بصری (مورد مطالعه: خیابان شهرداری از میدان تجریش تا میدان قدس) [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 52-69]
 • اقتصاد منظر جایگاه منظر در توسعه پایدار [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 53-59]
 • اقلیت جلفا، بازمانده‌ای از مفهوم محله [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 52-61]
 • اقلیم گرم و خشک تجزیه‌وتحلیل نقش انرژی غیرفعال در ارزیابی خانه‌ها‌ی کاشان [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 40-57]
 • اکسپو سیاست ایران در اکسپو : رجوع به گذشته یا نگاه به آینده؟ [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 71-73]
 • اکسپوزوم رابطۀ متقابل سیستم ایمنی انسان و شاخص‌های منظر شهری [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 22-31]
 • اکو-آکوستیک «اکو-آکوستیک» : ابزاری جدید برای بررسی پیچیدگی اکولوژیکی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 88-93]
 • اکوسیستم روابط آشکار و نهان شهر و طبیعت [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 34-37]
 • اکوسیستم زیرساخت‌های حمل ونقل زمینی، اکوسیستم‌ها و مناظر [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 68-71]
 • اکولوژی جایگاه اکولوژی منظر در پژوهش‌های نوین [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 46-51]
 • اکولوژی میزگرد : منظر و اکولوژی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 94-99]
 • اکولوژی آیا «اکولوژی منظر» تعبیر درستی است؟ [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 100-103]
 • اکولوژی زیبایی‌شناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 82-89]
 • اکولوژی منظر شفابخش [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 32-47]
 • اکولوژی قیاس و ارزیابی مبانی رابطة انسان و طبیعت در دانش اکولوژی و منظر [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 30-37]
 • اکولوژی تحلیل و تدوین راهبردهای بهسازی اکولوژیک رودخانه‌های شهری در چارچوب شهرسازی اکولوژیک [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 54-71]
 • اکولوژی شهری از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 66-73]
 • اکولوژی شهری مقیاس‌های تعاملِ منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامه‌های توسعۀ شهری [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 58-73]
 • اکولوژیک راهبردهای بهسازی رودخانه‌های شهری فصلی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد تاب‌آوری اکولوژیک [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 62-77]
 • اکولوژی منظر جایگاه اکولوژی منظر در پژوهش‌های نوین [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 46-51]
 • اکولوژی منظر اکولوژی، منظر و طراحی اکولوژیک منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 52-59]
 • اکولوژی منظر مروری بر ادبیات اکولوژی منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 60-65]
 • اکولوژی منظر از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 66-73]
 • اکولوژی منظر زیرساخت به‌عنوان منظر: تلفیق قلمروهای انسانی و طبیعی در برنامه‌ریزی و طراحی بزرگراه‌های شهری [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 78-89]
 • اکولوژی منظر منظر تاب‌آور: مفهومی غیرمنظری، بررسی و ارزیابی تعاریف موجود در حوزۀ تاب‌‌آوری منظر، مرور فشردۀ ادبیات نظری [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 40-49]
 • اکولوژی منظر شهری از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 66-73]
 • اکوموزه اکوموزه و اصالت حیات اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 58-61]
 • البرز کوهستان البرز در طرح جامع تهران [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 48-55]
 • الگو مشارکت: مبنای طراحی فضاهای شهری چندعملکردی [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 26-39]
 • الگو الگویابی معماری مساجد چین (نمونۀ موردی: مسجد جامع شیان) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 58-65]
 • الگوهای ارتباطی شبکه سبز/ آبی؛ برنامه‌ریزی برای شهرهای مردم‌پسند [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 88-95]
 • الگوهای رفتاری ارزیابی تأثیرات مؤلفه‌های فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها (نمونۀ موردی: دروازه قرآن شیراز) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 46-57]
 • الگوهای سنتی انعطاف پذیری، ویژگی بارز باغ ایرانی برای بهره گیری از آن در دورۀ معاصر [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 6-19]
 • الگوهای طراحی ملاحظات طراحی پارک‌ شهری در ایجاد امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 68-69]
 • الگوواره ذهنى نگاه به شهر، از بالا یا از درون [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 8-9]
 • الگوى چهاربخشى چهار باغ؟ بررسى منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ایرانى [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 16-23]
 • الگوی تک‌محوری جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 6-15]
 • الگوی رشد خیابان ارزیابی نقش خیابان جمهوری در منظر شهر تهران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 44-47]
 • الگوی کاشت طرح کاشت، نقش آفرین منظر باغ؛ سیر تحول طرح کاشت در باغ گلشن طبس [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 6-15]
 • الگوی مدیریت کیفیت مدیریت کیفی فضای جمعی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 31-33]
 • الگوی نگرش فضای معماری به مثابه منظر؛ بازتعریف فضای سنتی از نگاه منظر [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 56-59]
 • الهی‌نامه تصویری از باغ حارث (امیر بلخ)؛ براساس حکایت رابعه از الهی نامۀ عطار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 6-13]
 • امام حسین (ع) منظر معنوی رویداد پیاده‌روی اربعین حسینی [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 56-65]
 • امام‌زاده تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 16-23]
 • امامزاده تأملى بر نقش زیارتگاه‌ها در ساخت منظر شهر ایرانی [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 26-27]
 • امروز زیبایی‌شناسی منظر شهری تهران [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 14-17]
 • امنیت راهکارهای مؤثر بر افزایش هویت، نظارت و امنیت اجتماعی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 54-58]
 • امنیت تجربیات نوسازی معاصر از دید هویت شهری [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 44-49]
 • امنیت تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بر احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری شهری (نمونه موردی: خیابان سی تیر تهران) [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 24-37]
 • امنیت اجتماعی ملاحظات طراحی پارک‌ شهری در ایجاد امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 68-69]
 • انتزاع‌گرایی مجسمه میادین تهران از اقتدارگرایی پیکره‌ای تا فردگرایی انتزاعی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 14-21]
 • انجمن سفرهای پژوهشی منظر گردش علمی از ایده تا عمل [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 80-81]
 • انرژی غیرفعال تجزیه‌وتحلیل نقش انرژی غیرفعال در ارزیابی خانه‌ها‌ی کاشان [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 40-57]
 • انسان شکل گیری منظر شهری آیینی در مناسبت های اجتماعی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 18-21]
 • انسان بررسی مبانی زیبایی‌شناسی در دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 10-13]
 • انسان بررسی نقش پیاده‌راه در حیات شهر [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 44-47]
 • انسان نوسازی طبیعت‌گرا؛ رویکرد احیای طبیعت در بافت شهری سانتاکروز [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 44-49]
 • انسان منظر طبیعى [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 20-23]
 • انسان ادراک‌کننده، ادراک شونده، محصول ادراک (ارزیابی تعابیر صاحب‌نظران از مؤلفه‌های تعریف منظر) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 14-29]
 • انسان رخداد تعامل در منظر و اثرگذارى مؤلفه‌های انسانى و محیطى بر آن [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 76-89]
 • انسان‌گرایی انسان‌گرایی: ویژگی گم‌شده فضاهای جمعی امروز در تهران (نمونه موردی : پیاده‌راه ۱۷ شهریور) [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 32-35]
 • انسجام اجتماعی نقش مؤلفه‌های اجتماعی در تحقق نوسازی شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 26-30]
 • انعطاف‎پذیری انعطاف پذیری، ویژگی بارز باغ ایرانی برای بهره گیری از آن در دورۀ معاصر [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 6-19]
 • انفصال بازشناسی مفهوم «آستانه» در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 6-19]
 • انقلاب جنگ و مجسمه‌های شهری تهران؛ از واقعیت عینی تا امر ذهنی [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 82-93]
 • انقلاب اسلامی تحلیل نسبت کالبد و معنا در خیابان انقلاب [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 38-43]
 • انگلستان مقدمه‌ای بر فرایند جایگزینی طبقات اجتماعی در شهر [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 31-33]
 • انگلستان پایش و ارزیابی، الزام تحقق پذیری طرح های توسعه شهری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 42-45]
 • انواع ریش هها ریشه های باغ ایرانی [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 10-15]
 • اهداف طرح جامع نقدی بر اهداف طرح جامع جدید تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 38-41]
 • اوتیسم کاربست بازی‌‌وارسازی د‌‌‌ر فضاهای شهری جهت ارتقاء حضورپذیری کود‌‌‌کان اوتیستیک [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 52-65]
 • اوستا کنکاشی در مفاهیم بنیادین زبان و اندیشه [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 6-9]
 • اوقات فراغت بررسی ظرفیت های منظرین رود دز [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 56-57]
 • اوقات فراغت جامعه‌شناسی مصرف اتومبیل در تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 28-31]
 • اوین نگاه به ساماندهی روستا شهرهای تهران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 50-55]
 • ایدئولوژِی رویارویی سنت و حکومت (بررسی الگوی سنتی و حکومتی محله در آسیای میانه) [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 65-67]
 • ایده فضا فضای معماری به مثابه منظر؛ بازتعریف فضای سنتی از نگاه منظر [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 56-59]
 • ایران باغ ایرانی، زبان مشترک منظر در ایران و هند [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 6-7]
 • ایران جلوه‌های زیبایی در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 6-9]
 • ایران آسیب‌شناسی نوسازی شهری در ایران [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 41-45]
 • ایران یادمان شهدای گمنام؛ بررسی دو رویکرد منظره‌پردازی در ایران و عراق [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 94-107]
 • ایران منظر راه در ایران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 72-77]
 • ایران منظر کوه در شعر نو پارسی؛ مقایسه جایگاه کوه در اسطوره‌های ایرانی با شعر نو [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 32-37]
 • ایران بررسی کارکردهای کاروانسراهای ایرانی با رویکردی منظرین [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 28-37]
 • ایران روایت منظرین سقاخانه در شهر ایرانی [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 54-61]
 • ایران قهوه خانه، جاذبۀ تاریخی د ر منظر گر دشگری شهری ایران [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 20-29]
 • ایران ساختار و مبانی شکل‌گیری «منظر بین‌فرهنگی» در بستر ایران و عمان [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 28-35]
 • ایران باستان جام مرودشت؛ ناگفته‌هایی از میراث فرهنگی ایران به روایت دکتر علی‌اکبر سرفراز [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 79-79]
 • ایزدبانو منظر آسمانی؛ نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 6-9]
 • ایستگاه راه‌آهن بررسی سیاست‌های حاکم بر طراحی پیاده‌راه خط‌ آهن برسی‌ـ پاریس [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 50-51]
 • ایستگاه مترو راهبردهای ساماندهی قلمرو ایستگاه‌های مترو [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 52-54]
 • ایستگاه مرکزی روتردام هم افزایی گره شهری و شریان های حمل ونقل [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 58-67]
 • ایسوزاکی مرکز شهرى تى سو کوبا [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 46-48]
 • اینترنت گردشگری مجازی؛ بررسی ضرورت‌ها و نیازهای شهر تهران [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 88-91]
 • ایوان باغ بر بنیاد شاهنامه فردوسی [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 8-13]
 • ایوان کوشک اصلی منظره نمادین باغ ایرانی؛ نقش آب‌نمای مقابل کوشک با تکیه بر باورهای مهرپرستی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 7-11]

ب

 • بابرشاه روند انتقال باغ ایرانی به هند [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 6-9]
 • باد رویکرد منظرین معماری [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 3-3]
 • باروری منظر آسمانی؛ نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 6-9]
 • باروک باغسازی اروپایی اصطلاحی نامفهوم، تأثیر سبک‌های باغسازی رنسانس، باروک و رمانتیک بر باغ‌های تهران در دوران قاجار [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 6-17]
 • بازآفرینی بازآفرینی منظر فرهنگی؛ رویکردهای منظرین در احیای باغ تاریخی بابر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 46-51]
 • بازآفرینی تبیین ویژگی‌های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: محله تخت گنبد اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازآفرینی خلاق قطب خلاق، راهبرد بازآفرینی مرکز تاریخی شهر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 80-85]
 • بازآفرینی و نوزایی شهری واکاوی مفهوم نوسازی در سیر تحول رویکردهای مداخله در بافت‌های شهری [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 60-65]
 • بازار تجریش تأثیر مؤلفه‌های غنای حسی در ایجاد دلبستگی به مکان (مقایسۀ تطبیقی بازارهای سنتی و مراکز تجاری مدرن) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 60-75]
 • باززنده‌سازی دگرگونی رویکردهای نوسازی در فرانسه [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 54-59]
 • باززنده‌سازی به‌دنبال زندگی امروز در باغستان سنتی قزوین، تحلیل طرح پارک ملا خلیلا [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 62-69]
 • بازسازی لزوم نهادینه ساختن تعلق به بافت تاریخی شهر [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 38-41]
 • بازسازی توپوگرافی، امکان ناشناخته منظر پایدار؛ معرفی و تحلیل پروژه پارک ساحلی Tejo and Trancão در لیسبون [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 29-37]
 • بازسازی زیرساخت‌های حمل ونقل و منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 68-73]
 • بازسازی بازآفرینی چهره یک خیابان؛ احیای خیابان «آچه» با نورپردازی شکسته [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 52-55]
 • بازسازی باغ پا به پای «محمد شهیر» در بهشت، تجربه‌های مرمت در باغ‌های ایرانی- هندی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 96-103]
 • بازسازی شهری دگرگونی رویکردهای نوسازی در فرانسه [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 54-59]
 • بازنمایی دربارۀ به‌ هم پیوستگی ناگزیر تار‌و‌پود جهان معاصر [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 10-13]
 • بازنمایی بازخوانی کالبد باغ هزارجریب بر پایۀ مطالعات مقایسه‌ای اسناد توصیفی-تصویری و میدانی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 6-21]
 • بازی کاربست بازی‌‌وارسازی د‌‌‌ر فضاهای شهری جهت ارتقاء حضورپذیری کود‌‌‌کان اوتیستیک [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 52-65]
 • بازیافت منظر پساصنعتی، عرصة نوین معماری منظر/ مروری بر اندیشه‌ها و رویکردها [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 22-25]
 • بازی‌وارسازی کاربست بازی‌‌وارسازی د‌‌‌ر فضاهای شهری جهت ارتقاء حضورپذیری کود‌‌‌کان اوتیستیک [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 52-65]
 • باشگاه ‌کودک محیط محرک خلاقیت در باشگاه کودک [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 24-39]
 • باغ رویکرد ادراکی و عملکردی به آب در پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 63-65]
 • باغ حیاط مسجد قرطبه، قدیمی‌ترین باغ اسلامی موجود؛ پژوهشی در نظریه‌های بنیادین شکل‌گیری باغ اسلامی [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 6-11]
 • باغ دگرگونی‌های باغ‌های تهران در دهة 1300 قمری [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 6-9]
 • باغ باغ بر بنیاد شاهنامه فردوسی [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 8-13]
 • باغ باغسازی در «ارشاد‌الزراعه» [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 6-13]
 • باغ باغ به روایت نقاش [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 3-3]
 • باغ هدایت خیال : ادراک و کتیبه‌ها، حیاط شیرها در الحمراء [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 74-81]
 • باغ طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 6-13]
 • باغ اهمیت آب و عناصر آبی در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 6-19]
 • باغ باغ به مثابه بیانیه سیاسی؛ بررسی نمونه های خاور نزدیک در هزاره اول پیش از میلاد [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 6-13]
 • باغ باغ‌سازی در عصر قاجار به روایت مفاتیح‌الارزاق [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 6-17]
 • باغ جلوه‌هایی از باغ ایرانی در مینیاتور [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 6-13]
 • باغ بازشناسی تحولات شیوۀ مواجهه با باغ‌های درون‌شهری از منظر آسیب‌شناسی تخریب (موردپژوهی: شهر تهران، سال‌های 1357 تا 1398 خورشیدی) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 6-19]
 • باغ اسلامی اهمیت پژوهش‌های چندجانبه در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 6-9]
 • باغ الحمراء هدایت خیال : ادراک و کتیبه‌ها، حیاط شیرها در الحمراء [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 74-81]
 • باغ اندرونی باغ بهلگرد، نمونه اولیه و الگوی باغ‌های بیرجند [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 6-13]
 • باغ ایرانى چهار باغ؟ بررسى منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ایرانى [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 16-23]
 • باغ ایرانى ریشه های باغ ایرانی [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 10-15]
 • باغ ایرانی باغ ایرانی، زبان مشترک منظر در ایران و هند [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 6-7]
 • باغ ایرانی منظره نمادین باغ ایرانی؛ نقش آب‌نمای مقابل کوشک با تکیه بر باورهای مهرپرستی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 7-11]
 • باغ ایرانی باغ ایرانی: زبانی رمزآلود؛ کلیت باغ و رمز "همیشه سرسبزی" [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 6-11]
 • باغ ایرانی باغ یا پارک؟! تقابل مفاهیم در دو زبان مختلف [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 12-15]
 • باغ ایرانی نمادپردازی در باغ ایرانی، حس طبیعت در باغ‌هاى سلطنتى صفوى [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 6-13]
 • باغ ایرانی زیبایی ایرانی در آندلس؛ تأثیرپذیری هنر باغسازی آندلس از باغ ایرانی [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 6-13]
 • باغ ایرانی جلوه‌های زیبایی در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 6-9]
 • باغ ایرانی طراحی باغ مستوفی به سبک ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 10-13]
 • باغ ایرانی اهمیت پژوهش‌های چندجانبه در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 6-9]
 • باغ ایرانی باغ‌های شفا‌بخش، رویکرد باغ ایرانی به سلامتی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 18-21]
 • باغ ایرانی روند انتقال باغ ایرانی به هند [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 6-9]
 • باغ ایرانی بازخوانی یک سنت در هنر باغسازی ایران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 12-17]
 • باغ ایرانی دیوار باغ، حریم امن خیال [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 7-11]
 • باغ ایرانی پردیس هخامنشی خاستگاه باغ ایرانی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 6-12]
 • باغ ایرانی چهارباغ یا چارباغ؟ [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 6-13]
 • باغ ایرانی پارک شهری با الگوی باغ ایرانی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 66-67]
 • باغ ایرانی باغ ایرانی تهران منظر خلاق در تلفیق سنت با مدرنیته [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 6-13]
 • باغ ایرانی باغ‌موزه یا موزه‌باغ؟ منظر باغ‌موزه مینیاتور تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 56-63]
 • باغ ایرانی پدیدارشناسی دیوار در باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 6-13]
 • باغ ایرانی شارباغ ایرانی، جایگاه باغ ایرانی در منظر شهری [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 14-21]
 • باغ ایرانی معماری کوشک، کوشک‌های نُه قسمتی در باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 32-39]
 • باغ ایرانی اقامتگاه شاهی «عباس آباد»، «گوشۀ عیش» شاه‌ عباس اول در مازندران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 40-47]
 • باغ ایرانی همنشینی آب، گیاه و نظرگاه، به دنبال کهن‌الگوی باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 48-55]
 • باغ ایرانی پاسارگاد، شهر یا باغشهر هخامنشی؟ بازآفرینی الگوی قدیمی‌ترین باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 66-73]
 • باغ ایرانی باغ به‌مثابه نهاد توسعۀ شهر، توسعۀ باغ- محور شهر تاریخی شیراز [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 82-89]
 • باغ ایرانی باغ خواجه، به روایت نظامی گنجوی، باغ ایرانی بر اساس داستانی از مثنوی هفت پیکر [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 90-95]
 • باغ ایرانی باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]
 • باغ ایرانی باغی که خیابان شد [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 6-13]
 • باغ ایرانی بازشناسی مفهوم «آستانه» در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 6-19]
 • باغ ایرانی جایگاه نشانه‌ها در تقویت حس مکان در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 6-15]
 • باغ ایرانی جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 6-15]
 • باغ ایرانی نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 6-15]
 • باغ ایرانی بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعۀ شیخ احمد جام [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 6-13]
 • باغ ایرانی تزئین‌گرایی، آفت باغ‌های ایرانی میراث جهانی [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 50-55]
 • باغ ایرانی منشأ زیبایی در باغ ایرانی [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 3-3]
 • باغ ایرانی باغ بهلگرد، نمونه اولیه و الگوی باغ‌های بیرجند [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 6-13]
 • باغ ایرانی آب، منشأ زیبایی در باغ ایرانی [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 32-43]
 • باغ ایرانی میراث باغ ایرانی، در جست‌وجوی ردپای باغ ایرانی از شرق تا غرب [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 6-15]
 • باغ ایرانی باغ ایرانی به‌مثابۀ رسانه‌ای تعاملی [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 16-23]
 • باغ ایرانی باغ فتح آباد کرمان؛ جایگاه شاخص‌های اصیل باغ ایرانی در احیای باغ‌های تاریخی ایران [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 6-15]
 • باغ ایرانی ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ ایرانی (مطالعه موردی: میراث جهانی باغ اکبریه) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 6-17]
 • باغ ایرانی جریان‌های احیایی منظر در باغ ایرانی، جستاری در باغ شازده [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 6-17]
 • باغ ایرانی تحلیل نقش چشم‌انداز در موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت اصلی درباغ ایرانی (مطالعۀ موردی: باغ‌های دورۀ صفوی در شمال ایران) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 6-19]
 • باغ ایرانی انعطاف پذیری، ویژگی بارز باغ ایرانی برای بهره گیری از آن در دورۀ معاصر [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 6-19]
 • باغ ایرانی خوانش باغ ایرانی در مینیاتور، با تأکید بر مینیاتورهای شاهنامۀ بایسنقری [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 6-19]
 • باغ ایرانی تحلیل نقش چشم‌انداز بر ساختار فضایی و نظام استقرار معماری عمارت اصلی باغ عباس‌آباد [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 6-17]
 • باغ ایرانی نقش نظام آب در ماندگاری باغ ایرانی [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 6-15]
 • باغ بابر بازآفرینی منظر فرهنگی؛ رویکردهای منظرین در احیای باغ تاریخی بابر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 46-51]
 • باغ بابر روند انتقال باغ ایرانی به هند [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 6-9]
 • باغ بابر بازآفرینی منظر دو باغ گورکانی در دهلی و کابل [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 6-11]
 • باغ بابر پا به پای «محمد شهیر» در بهشت، تجربه‌های مرمت در باغ‌های ایرانی- هندی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 96-103]
 • باغ‌بام بام سبز یا باغ‌بام؟ نگـاهی به تجـربه‌های اخیــر تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 30-37]
 • باغبانی دگرگونی‌های باغ‌های تهران در دهة 1300 قمری [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 6-9]
 • باغ بهلگرد باغ بهلگرد، نمونه اولیه و الگوی باغ‌های بیرجند [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 6-13]
 • باغ تاریخی بازآفرینی منظر فرهنگی؛ رویکردهای منظرین در احیای باغ تاریخی بابر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 46-51]
 • باغ تاریخی تصویری از باغ حارث (امیر بلخ)؛ براساس حکایت رابعه از الهی نامۀ عطار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 6-13]
 • باغچاله نگاه به ساماندهی روستا شهرهای تهران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 50-55]
 • باغ دامپزشکی تهران باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]
 • باغ‌راه شهری منظر بزرگراه مدرس؛ تبیین عوامل و انگاره‌های طراحی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 78-81]
 • باغ رسمی اقامتگاه شاهی «عباس آباد»، «گوشۀ عیش» شاه‌ عباس اول در مازندران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 40-47]
 • باغ‌سازی زیبایی ایرانی در آندلس؛ تأثیرپذیری هنر باغسازی آندلس از باغ ایرانی [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 6-13]
 • باغ‌سازی باغ‌سازی در عصر قاجار به روایت مفاتیح‌الارزاق [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 6-17]
 • باغسازی باغ یا پارک؟! تقابل مفاهیم در دو زبان مختلف [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 12-15]
 • باغسازی باغسازی در «ارشاد‌الزراعه» [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 6-13]
 • باغسازی جنگ منظر گذرا در دوران جنگ؛ بازنمایی بناهای یادمانی برای قرن بیست و یک [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 50-59]
 • باغ‌سازی صفوی بازخوانی کالبد باغ هزارجریب بر پایۀ مطالعات مقایسه‌ای اسناد توصیفی-تصویری و میدانی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 6-21]
 • باغستان سنتی باغستان سنتی قزوین [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 40-47]
 • باغستان سنتی به‌دنبال زندگی امروز در باغستان سنتی قزوین، تحلیل طرح پارک ملا خلیلا [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 62-69]
 • باغستان سنتی قزوین منظر آب-‌محور، نقش نظام آبی در شکل‌گیری منظر باغستان سنتی قزوین و حفاظت از آن [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 30-41]
 • باغ سنوفر نگاهی به نقشه باغ سنوفر، قدیمی‌ترین سند باغسازی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 58-61]
 • باغ شازده کرمان جریان‌های احیایی منظر در باغ ایرانی، جستاری در باغ شازده [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 6-17]
 • باغ شاه پدیدارشناسی منظر کوشک در سیستم باغ شاه و آسیب‌شناسی تحولات آن در ادوار مختلف [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 48-57]
 • باغ شاهی تفسیر منظرین: رمزگشایی از محوطه‌های تاریخی؛ کشف ساختار فضایی و منظرین مجموعه پاسارگاد [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 6-11]
 • باغ شاهی پاسارگاد، شهر یا باغشهر هخامنشی؟ بازآفرینی الگوی قدیمی‌ترین باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 66-73]
 • باغ شفابخش منظر شفابخش [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 32-47]
 • باغ شفابخش منظر محوطه‌ بیمارستان: تداوم درمان [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 48-59]
 • باغشهر پاسارگاد، شهر یا باغشهر هخامنشی؟ بازآفرینی الگوی قدیمی‌ترین باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 66-73]
 • باغشهر اصفهان بازیابی معماری یادمانی ازدست‌رفتۀ سردر باغ زرشک اصفهان برپایۀ اسناد توصیفی و تصویری [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 6-25]
 • باغ شهری بررسی نقش عنصر رابط باغ‌های شهری در ایران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 48-51]
 • باغ صفوی اقامتگاه شاهی «عباس آباد»، «گوشۀ عیش» شاه‌ عباس اول در مازندران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 40-47]
 • باغ عباس‌آباد تحلیل نقش چشم‌انداز بر ساختار فضایی و نظام استقرار معماری عمارت اصلی باغ عباس‌آباد [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 6-17]
 • باغ عباس آباد اقامتگاه شاهی «عباس آباد»، «گوشۀ عیش» شاه‌ عباس اول در مازندران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 40-47]
 • باغ غیررسمی اقامتگاه شاهی «عباس آباد»، «گوشۀ عیش» شاه‌ عباس اول در مازندران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 40-47]
 • باغ فتح‌آباد باغ فتح آباد کرمان؛ جایگاه شاخص‌های اصیل باغ ایرانی در احیای باغ‌های تاریخی ایران [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 6-15]
 • باغ فین مقایسه حس فضا در "باغ فین" کاشان با "مقبره خواجه عبددرون" سمرقند [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 78-79]
 • باغ قاجاری باغسازی اروپایی اصطلاحی نامفهوم، تأثیر سبک‌های باغسازی رنسانس، باروک و رمانتیک بر باغ‌های تهران در دوران قاجار [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 6-17]
 • باغ کویری طرح کاشت، نقش آفرین منظر باغ؛ سیر تحول طرح کاشت در باغ گلشن طبس [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 6-15]
 • باغ گلشن طرح کاشت، نقش آفرین منظر باغ؛ سیر تحول طرح کاشت در باغ گلشن طبس [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 6-15]
 • باغ‌مجسمه جایگاه باغ‌مجسمه در فضای شهری تهران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 56-65]
 • باغ مجسمه هنر سبز در مرکز شهر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 62-65]
 • باغ‌مجسمۀ بوستان هنرمندان ایران جایگاه باغ‌مجسمه در فضای شهری تهران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 56-65]
 • باغ‌مجسمۀ موزۀ هنرهای معاصر تهران جایگاه باغ‌مجسمه در فضای شهری تهران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 56-65]
 • باغ- محور باغ به‌مثابه نهاد توسعۀ شهر، توسعۀ باغ- محور شهر تاریخی شیراز [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 82-89]
 • باغ مستوفی‌الممالک طراحی باغ مستوفی به سبک ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 10-13]
 • باغ‌مقبره بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعۀ شیخ احمد جام [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 6-13]
 • باغ مقبره همایون بازآفرینی منظر دو باغ گورکانی در دهلی و کابل [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 6-11]
 • باغ مقبره همایون پا به پای «محمد شهیر» در بهشت، تجربه‌های مرمت در باغ‌های ایرانی- هندی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 96-103]
 • باغ‌موزه منظر روایی خطوط باغ‌موزه دفاع مقدس [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 78-85]
 • باغ موزه برانلى باغی برای موزه‌ هنرهای بدوی؛ نگاهی به باغ "برانلی" اثر ژیل کلمان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 35-37]
 • باغ موزه جنگ تهران منظر مشارکتی؛ اثر حضور مردم در طراحی دو باغ موزه : تهران و خرمشهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 108-117]
 • باغهای بیرجند باغ بهلگرد، نمونه اولیه و الگوی باغ‌های بیرجند [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 6-13]
 • باغ‌های پاسارگاد تفسیر منظرین: رمزگشایی از محوطه‌های تاریخی؛ کشف ساختار فضایی و منظرین مجموعه پاسارگاد [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 6-11]
 • باغ‌های تاریخی منظر اساطیری ایران [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 22-27]
 • باغ‌های تهران طراحی باغ مستوفی به سبک ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 10-13]
 • باغ‌های تهران بازشناسی تحولات شیوۀ مواجهه با باغ‌های درون‌شهری از منظر آسیب‌شناسی تخریب (موردپژوهی: شهر تهران، سال‌های 1357 تا 1398 خورشیدی) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 6-19]
 • باغ‌های چایکنار (رودکنار) راهبرد احیای زیرساخت‌های طبیعی در سازمان فضایی شهر [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 14-17]
 • باغ‌های درمانی باغ‌های درمانی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 60-69]
 • باغ‌های دورۀ قاجار باغ فتح آباد کرمان؛ جایگاه شاخص‌های اصیل باغ ایرانی در احیای باغ‌های تاریخی ایران [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 6-15]
 • باغ‌های سلطنتی صفوی نمادپردازی در باغ ایرانی، حس طبیعت در باغ‌هاى سلطنتى صفوى [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 6-13]
 • باغ‌های شفابخش مفهوم شفابخشی در ایران [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 20-31]
 • باغ‌های شمال ایران تحلیل نقش چشم‌انداز در موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت اصلی درباغ ایرانی (مطالعۀ موردی: باغ‌های دورۀ صفوی در شمال ایران) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 6-19]
 • باغ‌های شمال ایران تحلیل نقش چشم‌انداز بر ساختار فضایی و نظام استقرار معماری عمارت اصلی باغ عباس‌آباد [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 6-17]
 • باغ‌های مازندران باغی که خیابان شد [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 6-13]
 • باغ‌های هند روند انتقال باغ ایرانی به هند [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 6-9]
 • باغ های هند منظر هندی- ایرانی، باغ‌های دِکَن در جنوب هند [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 56-65]
 • باغ هزارجریب بازخوانی کالبد باغ هزارجریب بر پایۀ مطالعات مقایسه‌ای اسناد توصیفی-تصویری و میدانی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 6-21]
 • باغ ونک طراحی باغ مستوفی به سبک ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 10-13]
 • بافت تاریخی لزوم نهادینه ساختن تعلق به بافت تاریخی شهر [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 38-41]
 • بافت تاریخی رویکرد منظرین در مرمت شهر؛ پروژه نظام‌الدین بستی، شبکه یکپارچه فضاهای تاریخی و روز [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 52-57]
 • بافت تاریخی واکاوی معیارهای مطلوبیت در فضاهای جمعی اصفهان صفوی، نمونۀ موردی: فضاهای جمعی بافت تاریخی اصفهان [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 16-27]
 • بافت تاریخی بازشناسی نظام حاکم بر گذرها در شهر تاریخی قزوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • بافت فرسوده گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 74-79]
 • بافت فرسوده نقش مؤلفه‌های اجتماعی در تحقق نوسازی شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 26-30]
 • بافت فرسوده ارزیابی تجربه بومی؛ الزامات تحقق پذیری طرح های نوسازی شهری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 38-41]
 • بافت فرسوده برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابر پیاده [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 36-39]
 • بافت فرسوده طرح منظر شهری محله، راهکار تداوم هویت در روند نوسازی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 51-54]
 • بافت فرسوده نقش فضا‌های شهری در تقویت هویت بافت‌های فرسوده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 56-61]
 • بافت فرسوده هستۀ امن محله، روش استراتژیک برای خروج از رکود نوسازی [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 74-81]
 • بافت فرسوده شهری آسیب‌شناسی نوسازی شهری در ایران [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 41-45]
 • بافت قدیم مقدمه‌ای بر فرایند جایگزینی طبقات اجتماعی در شهر [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 31-33]
 • بافت کهن تأثیرات ساختارهای میان‌افزا بر تحریک نوسازی در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 80-83]
 • بافت کهن شهرى پیاده راه، محرک توسعه در بافت کهن شهرى؛ بررسى نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 55-61]
 • بافت‌های تاریخی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 6-6]
 • بافت‌های داخلی قطب خلاق، راهبرد بازآفرینی مرکز تاریخی شهر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 80-85]
 • بافت‌های شهری روش‌های مداخله در بافت‌های شهری، فرایند و واژگان تخصصی آن [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 48-53]
 • بافت‌های شهری تاریخی تبیین ویژگی‌های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: محله تخت گنبد اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بافت‌های فرسوده چرایی پیدایش و گسترش بافت‌های فرسوده [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 49-53]
 • بافت های فرسوده مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های نوسازی تهران [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 34-37]
 • بافت‌های فرسوده شهری راهکارهای مؤثر بر افزایش هویت، نظارت و امنیت اجتماعی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 54-58]
 • بالاخیابان خوانش منظر خیابان، بالاخیابان و پایین‌خیابان شهر مشهد به‌مثابۀ آستانۀ تشرف به حرم رضوی(ع) [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 64-77]
 • بام منظر بام، زندگی در دل آسمان [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 3-3]
 • بام بازشناسی نقش‌های منظرین بام در شهرهای ایرانی، بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری‌ها، آثار ادبی- هنری و نمونه موردی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 38-51]
 • بام سبز بام سبز یا باغ‌بام؟ نگـاهی به تجـربه‌های اخیــر تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 30-37]
 • بانه مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های جامع/ نمونه موردی : طرح جامع شهر بانه [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]
 • باور طبیعت‌گرایی در هنر ساسانی [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 38-45]
 • باورها و اعتقادات نگاه آیینی به گردشگری ایرانی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 70-73]
 • بحران رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 38-45]
 • بحران هویت احیای فرهنگ و سنت در منظر معاصر هند؛ تحلیل شیوه معاصر منظرسازی محمد شهیر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 38-45]
 • بخارا نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 10-15]
 • بخش خصوصی مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های نوسازی تهران [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 34-37]
 • برابری سرزمینی سیاست شهری، نوسازی شهری، برابری سرزمینی : ماهیت مسئله چیست؟ [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 59-63]
 • برج سیمای برج سازی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 28-30]
 • برج منظر شهری قلمروی ایستگاه‌های مترو [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 40-43]
 • برج لزوم پرداخت قوانین ساخت و ساز شهری به معنای نشانه‌ها [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 38-39]
 • برج برج‌ها و نقاط عطف؛ نقش برج میلاد در نمای شهر تهران [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 74-77]
 • برج منظر آیینی برج ایرانی و اثر آن در مدیریت گردشگری [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 26-33]
 • برج ایرانی منظر آیینی برج ایرانی و اثر آن در مدیریت گردشگری [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 26-33]
 • برخورداری مدنی زندگی پیاده گذر پیاده از میدان امام حسین(ع) تا شهدا [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 38-47]
 • برداشت از پیشینه برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 58-67]
 • بررسی سطح حرارتی سیمای پایدار مسکن بومی؛ سطح حرارتی نمای آپارتمان‌های طراحی‌شده به سبک بومی در پوترایاجا، مالزی [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 46-51]
 • برسی بررسی سیاست‌های حاکم بر طراحی پیاده‌راه خط‌ آهن برسی‌ـ پاریس [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 50-51]
 • برنارد لاسوس رنگ، ابزار خلق منظر؛ طرح لاسوس برای نمای خیابانیِ یک مجتمع مسکونی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 62-65]
 • برنامه راهبردی مروری بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص «ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 46-49]
 • برنامه‌ریزی حمل و نقل مشارکت اجتماعی و حمل و نقل [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 40-43]
 • برنامه‌ریزی سرزمینی برنامه‌گرایی یا منظر محوری : چالشی برای سرزمین [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 20-29]
 • برنامه‌ریزی شهری نقدی بر اهداف طرح جامع جدید تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 38-41]
 • برنامه‌ریزی شهری تأملی بر الگوهای نوین برنامه ریزی و مدیریت تغییرات کاربری زمین شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 42-46]
 • برنامه‌ریزی شهری ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی شهرهایی پایدارتر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 24-35]
 • برنامه ریزی شهری مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های جامع/ نمونه موردی : طرح جامع شهر بانه [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]
 • برنامه‌ریزی فرهنگی فضاهای جمعی در راه جهانی شدن [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 34-37]
 • برنامهریزی کیفیت هنر شهری تبلور کیفیت در صورت شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 68-69]
 • برنامه‌ریزی محله‌ای محله نوین؛ الگوی جامعه‌شناسی شهری از توسعه محله‌ای [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 67-73]
 • برنامه‌ریزی منظر بررسی ظرفیت های منظرین رود دز [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 56-57]
 • برنامه‌ریزی منظر بررسی نقش پیاده‌راه در حیات شهر [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 44-47]
 • برنامه‌ریزی منظر طراحی منظر ساحلی شهر سوژو [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 64-65]
 • برنامه‌ریزی منظر برنامه‌گرایی یا منظر محوری : چالشی برای سرزمین [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 20-29]
 • برنامه‌ریزی یکپارچه برنامه‌ریزی سواحل [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 60-61]
 • برنامه شهر پایدار نوسازی فرایند نوسازی شهری [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 40-43]
 • برنامه‌ـ طرح جامع شهری نقدی بر اهداف طرح جامع جدید تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 38-41]
 • برنامه‌گرایی برنامه‌گرایی یا منظر محوری : چالشی برای سرزمین [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 20-29]
 • برنامه‌های استراتژیک جایگاه منظر در برنامه ریزی و طراحی جاده ها [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 36-41]
 • برنامه‌های توسعۀ شهری مقیاس‌های تعاملِ منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامه‌های توسعۀ شهری [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 58-73]
 • برندسازی داخلی منظر خدمات [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 14-21]
 • برند گردشگری رنگ منظر ایرانی؛ جایگاه رنگ در کشف برند گردشگری ایران [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 58-65]
 • بزرگراه منظر بزرگراه ارزیابی دو منظر بزرگراهی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 110-115]
 • بزرگراه A20 فرانسه آمایش منظر سرزمینی : رویکرد منظرین در طراحی ابرسازه‌ها؛ نگاهی به پروژه بزرگراه A20 [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 42-47]
 • بزرگراه درون شهری منظر بزرگراه مدرس؛ تبیین عوامل و انگاره‌های طراحی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 78-81]
 • بزرگراه درون شهری نمای سازمانی؛ ارزیابی نمای بزرگراه نواب [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 82-85]
 • بزرگراه شهری زیرساخت به‌عنوان منظر: تلفیق قلمروهای انسانی و طبیعی در برنامه‌ریزی و طراحی بزرگراه‌های شهری [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 78-89]
 • بزرگراه مدرس منظر بزرگراه مدرس؛ تبیین عوامل و انگاره‌های طراحی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 78-81]
 • بزرگراه نواب نمای سازمانی؛ ارزیابی نمای بزرگراه نواب [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 82-85]
 • بزرگراه همت منظر بزرگراه ارزیابی دو منظر بزرگراهی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 110-115]
 • بزرگراه یادگار امام منظر بزرگراه ارزیابی دو منظر بزرگراهی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 110-115]
 • بستر خشک خشکی و منظر ارزیابی شاخص‌های منظرین در بسترهای خشک [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 14-25]
 • بُعد اجتماعی کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محلات نمونۀ موردی: محلۀ امام‌زاده یحیی در تهران [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 24-39]
 • بُعد احساسی تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه‌های کوهستانی (مطالعۀ موردی: محور کلکچال) [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 40-53]
 • بُعد اقتصادی کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محلات نمونۀ موردی: محلۀ امام‌زاده یحیی در تهران [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 24-39]
 • بعد بصری برج‌ها و نقاط عطف؛ نقش برج میلاد در نمای شهر تهران [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 74-77]
 • بُعد تفسیری تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه‌های کوهستانی (مطالعۀ موردی: محور کلکچال) [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 40-53]
 • بعد زیباشناختی برج‌ها و نقاط عطف؛ نقش برج میلاد در نمای شهر تهران [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 74-77]
 • بُعد شناختی تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه‌های کوهستانی (مطالعۀ موردی: محور کلکچال) [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 40-53]
 • بعد معنایی برج‌ها و نقاط عطف؛ نقش برج میلاد در نمای شهر تهران [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 74-77]
 • بعد مکانی دلبستگی مکانی، بررسی مفهومی و کارکردی [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 16-21]
 • بلوچستان یلدا، منظر مهر؛ نیمروز، زمین در میانۀ آسمان [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 3-3]
 • بناهای مسکونی معنای نور سبک‌شناسی نورپردازی ساختمان‌های مسکونی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 22-29]
 • بندر بندر، منظر میراثی سرزمین [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 3-3]
 • بندر انزلی در جستجوی هویت «شهر ساحلی» برای انزلی [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 10-13]
 • بندرعباس ملاحظات طراحی منظر در ساحل شهری بندرعباس [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 66-67]
 • بندر لنگه رویکرد منظرین معماری [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 3-3]
 • بنیاد آقاخان برای فرهنگ بازآفرینی منظر دو باغ گورکانی در دهلی و کابل [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 6-11]
 • بنیاد شهید مردم‌پسندی در یادمان‌های شهید؛ ارزیابی موفقیت اجتماعی طرح‌های بنیاد شهید [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 118-125]
 • بنیاد معماری منظر آمریکا مطالعه موردی : پیوند حرفه و دانش در معماری منظر؛ تجربه بنیاد معماری منظر آمریکا [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 26-37]
 • بهسازی نگاهى به بهسازی پیاده‌روهاى پایتخت [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 12-15]
 • بهسازی رویکرد شهرداری در محله جماران تهران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 40-43]
 • بهسازی اکولوژیک تحلیل و تدوین راهبردهای بهسازی اکولوژیک رودخانه‌های شهری در چارچوب شهرسازی اکولوژیک [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 54-71]
 • بهسازی رودخانه راهبردهای بهسازی رودخانه‌های شهری فصلی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد تاب‌آوری اکولوژیک [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 62-77]
 • بهسازی نما اولویت راهکارهای بهسازی نما به منظور بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های اداری موجود شهر تهران [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 30-39]
 • بهسازی و نوسازی شهری نوسازی فرایند نوسازی شهری [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 40-43]
 • بهشت چهار باغ؟ بررسى منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ایرانى [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 16-23]
 • بهشت جایگاه نشانه‌ها در تقویت حس مکان در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 6-15]
 • به‌مثابه منظر وجه اشتراک ما در منظر چیست؟ [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 58-65]
 • بهیافت رویکرد نو در احیای نواحی دفن زباله [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 14-19]
 • بوستان جوانمردان ارزیابی رویکرد طراحی در بوستان نهج‌البلاغه و جوانمردان [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 44-47]
 • بوستان جوانمردان هویت طبیعی یا تحمیلی؟ بوستان جوانمردان، منظره‌سازی در دره کن [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 94-103]
 • بوستان نهج البلاغه ارزیابی رویکرد طراحی در بوستان نهج‌البلاغه و جوانمردان [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 44-47]
 • بوم گردشگری و قابلیت های روستا [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 76-78]
 • بوم‌شناسی طبیعی تحول رویکرد بصری به اکولوژیک در طراحی پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 60-62]
 • بوم‌شناسی فرهنگی تحول رویکرد بصری به اکولوژیک در طراحی پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 60-62]
 • بوم‌‌شناسی منظر ریشه‌‌ها و مفاهیم توسعة منظرگرا-بوم‌گرا و زمینه‌های مشترک آن با معماری وشهرسازی ایرانی [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 70-85]
 • بوم‌شناسی منظر شاخص های گسست منظر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 26-29]
 • بویایی نقش "حواس غیر دیداری" درکیفیت فضای پیاده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 20-25]
 • بیان منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 68-81]
 • بیانیه وین بیانیه وین در مورد "میراث جهانی و معماری معاصر ـ مدیریت منظر شهری تاریخی" [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 20-23]
 • بیرجند ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ ایرانی (مطالعه موردی: میراث جهانی باغ اکبریه) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 6-17]
 • بیمارستان فیونا استنلی منظر شفابخش [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 32-47]
 • بیوفیلیک احیاء رودخانه‌های شهری، بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 20-27]
 • بیونیک پارک دروازه‌ای شهر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 60-69]

پ

 • پاتوق‌های فرهنگی تجدید حیات شهری با رویکرد فرهنگی [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 50-59]
 • پارک دگرگونی‌های باغ‌های تهران در دهة 1300 قمری [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 6-9]
 • پارک جایگاه باغ‌مجسمه در فضای شهری تهران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 56-65]
 • پارک پارک دروازه‌ای شهر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 60-69]
 • پارک‌ باغ یا پارک؟! تقابل مفاهیم در دو زبان مختلف [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 12-15]
 • پارک اکولوژیکی تحول رویکرد بصری به اکولوژیک در طراحی پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 60-62]
 • پارک المپیک لندن منظره‌سازی در مجموعه ورزشی؛ طرح کاشت اکولوژیک در پارک المپیک 2012 لندن [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 14-19]
 • پارک حاشیه‌ای پارک دروازه‌ای شهر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 60-69]
 • پارک دویسبرگ نورد زیبایی‌ متروکه‌ها؛ تحلیل زیبایی شناسانه‌ی پارک دویسبرگ‌ـ نُورد [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 34-41]
 • پارک سد تیمز زمینه، تضمین تداوم حیات منظرین؛ دگرگونی رویکرد طراحی پروو از پاریس تا لندن [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 34-41]
 • پارک سرخه‌حصار پارک دروازه‌ای شهر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 60-69]
 • پارک سیتروئن پارک سیتروئن، آغاز یک شیوه [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 38-47]
 • پارک شهری توپوگرافی، امکان ناشناخته منظر پایدار؛ معرفی و تحلیل پروژه پارک ساحلی Tejo and Trancão در لیسبون [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 29-37]
 • پارک شهری تحول رویکرد بصری به اکولوژیک در طراحی پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 60-62]
 • پارک شهری رویکرد ادراکی و عملکردی به آب در پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 63-65]
 • پارک شهری پارک شهری با الگوی باغ ایرانی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 66-67]
 • پارک شهری ملاحظات طراحی پارک‌ شهری در ایجاد امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 68-69]
 • پارک شهری تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 16-23]
 • پارک شهری نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 6-15]
 • پارک شهری نقش پوشش گیاهی در شکل‌گیری ناهنجاری‌های اجتماعی و میزان احساس امنیت در پارک‌های شهری، نمونه موردی: پارک شوش، منطقۀ 12 تهران [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 54-69]
 • پارک‌ـ قلعه کانازاوا نورافشانی منظر تاریخی؛ احیای مرکز تاریخی «کانازاوا» با تکیه بر نورپردازی [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 48-51]
 • پارک کورنو زمینه، تضمین تداوم حیات منظرین؛ دگرگونی رویکرد طراحی پروو از پاریس تا لندن [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 34-41]
 • پارک لاله بررسی رابطه انسداد منظر با تولید فضای بی‌دفاع در پارک لاله [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 62-65]
 • پارک لستر پارک لستر [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 34-37]
 • پارک ملا خلیلا به‌دنبال زندگی امروز در باغستان سنتی قزوین، تحلیل طرح پارک ملا خلیلا [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 62-69]
 • پارک‌های موضوعی اکوموزه و اصالت حیات اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 58-61]
 • پارک هوتن طبیعت شهر رویکرد هویت‌گرا در پارک هوتن شانگهای [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 56-59]
 • پارک ویلارسو تداوم منظر فرهنگی؛ احیا و بازآفرینی یک باغ تاریخی [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 54-59]
 • پاریس پارک سیتروئن، آغاز یک شیوه [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 38-47]
 • پاریس بررسی سیاست‌های حاکم بر طراحی پیاده‌راه خط‌ آهن برسی‌ـ پاریس [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 50-51]
 • پاریس از گذر تا خیابان؛ نوسازی محدوده «ریکه» پاریس با رویکرد سیمای خیابان [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 56-61]
 • پاریس نماگرایی در پاریس؛ پارادوکس در مدیریت نمای شهری پاریس [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 86-90]
 • پاریس امتداد منظر روز در شب؛ برنامه‌ریزی منظر شبانه در پاریس [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 40-43]
 • پاریس منظر خیابان نفوذی؛ تأثیر خیابان‌های نفوذی بر منظر شهری پاریس [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 54-61]
 • پاسارگاد پردیس هخامنشی خاستگاه باغ ایرانی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 6-12]
 • پاسارگاد پاسارگاد، شهر یا باغشهر هخامنشی؟ بازآفرینی الگوی قدیمی‌ترین باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 66-73]
 • پالرم نوسازی طبیعت‌گرا؛ رویکرد احیای طبیعت در بافت شهری سانتاکروز [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 44-49]
 • پایداری توپوگرافی، امکان ناشناخته منظر پایدار؛ معرفی و تحلیل پروژه پارک ساحلی Tejo and Trancão در لیسبون [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 29-37]
 • پایداری زندگی پیاده ایمن؛ دسترسی پیاده به ا‌‌‌یستگاه‌های حمل و نقل عمومی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 62-65]
 • پایداری مدیریت کیفی فضای جمعی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 31-33]
 • پایداری راهبرد احیای زیرساخت‌های طبیعی در سازمان فضایی شهر [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 14-17]
 • پایداری آمایش منظر سرزمینی : رویکرد منظرین در طراحی ابرسازه‌ها؛ نگاهی به پروژه بزرگراه A20 [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 42-47]
 • پایداری شهرسازی نوین، راهی به سوی ایجاد محلات پایدار [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 80-87]
 • پایداری شبکه مثمر شهری؛ راهکاری برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 18-23]
 • پایداری منظر طبیعی احیای منظر تفرجی دریاچه مهارلو [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 18-21]
 • پایداری زیبایی‌شناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 82-89]
 • پایداری باغستان سنتی قزوین [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 40-47]
 • پایداری پایداری محلات مسکونی؛ سنجش میزان پایداری کوی فراز تهران برمینای سیستم ارزیابی LEED-ND [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 38-45]
 • پایداری فضاهای شهری چندعملکردی: راهکاری برای افزایش کیفیت زندگی شهری در شهرهای متراکم [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 36-47]
 • پایداری قیاس و ارزیابی مبانی رابطة انسان و طبیعت در دانش اکولوژی و منظر [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 30-37]
 • پایداری اجتماعی نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 6-15]
 • پایداری اکولوژیک سازگاری : رویکرد طراحی در محیط آشوبناک [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 74-81]
 • پایداری اکولوژیک زیبایی‌شناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 82-89]
 • پایداری اکولوژیک قیاس و ارزیابی مبانی رابطة انسان و طبیعت در دانش اکولوژی و منظر [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 30-37]
 • پایداری در مقابل زلزله اسرار پایداری گنبد؛ نکته‌ای از زلزلة طبس [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 78-78]
 • پایداری شهری ارزیابی حرارتی مدل های مسکونی؛ بررسی مدل ساخته شده با فیبر، سیمان و چوب [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 52-61]
 • پایداری شهری مدل کارکرد سطح حرارتی آپارتمان‌های مدرن در مالزی [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 16-25]
 • پایداری منظر نقش نظام آب در ماندگاری باغ ایرانی [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 6-15]
 • پایین‌خیابان خوانش منظر خیابان، بالاخیابان و پایین‌خیابان شهر مشهد به‌مثابۀ آستانۀ تشرف به حرم رضوی(ع) [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 64-77]
 • پدیدارشناسی پدیدارشناسی منظر کوشک در سیستم باغ شاه و آسیب‌شناسی تحولات آن در ادوار مختلف [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 48-57]
 • پراکنش مبدأ و مقصد حمل و نقل عمومی انطباقی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 25-27]
 • پردازش تصاویر قدیمی بازنمایی تصویری تحولات کالبدی سی‌وسه‌پل بر پایۀ تحلیل اسناد تاریخی و تصویری با تأکید بر مدل‌سازی نواقلی پل [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 38-51]
 • پردیس هخامنشی پردیس هخامنشی خاستگاه باغ ایرانی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 6-12]
 • پرسش گردش علمی از ایده تا عمل [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 80-81]
 • پرسه‌زنی خوانش متن به‌مثابۀ پرسه‌زنی در میان منظرهای شهری (مطالعۀ موردی: کتاب‌های خیابان یک‌طرفه و پروژۀ پاساژها) [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 52-63]
 • پرورش‌ خلاقیت محیط محرک خلاقیت در باشگاه کودک [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 24-39]
 • پروژه فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری تهران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 25-27]
 • پروژه منظر شهری باغ ایرانی تهران منظر خلاق در تلفیق سنت با مدرنیته [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 6-13]
 • پروژه نظام‌الدین بستی رویکرد منظرین در مرمت شهر؛ پروژه نظام‌الدین بستی، شبکه یکپارچه فضاهای تاریخی و روز [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 52-57]
 • پروژه نواب تجربیات نوسازی معاصر از دید هویت شهری [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 44-49]
 • پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری رویکرد شهرداری در محله جماران تهران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 40-43]
 • پروژه‌های یکپارچه شهری پروژه‌های یکپارچه شهری در مِدِلین [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 52-54]
 • پروژۀ پاساژها خوانش متن به‌مثابۀ پرسه‌زنی در میان منظرهای شهری (مطالعۀ موردی: کتاب‌های خیابان یک‌طرفه و پروژۀ پاساژها) [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 52-63]
 • پروژۀ منظر جابجایی در شهر و پروژۀ منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 30-39]
 • پژوهش راهبردهای توصیفی در پژوهش منظر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 22-25]
 • پس از انقلاب اسلامی مدیریت منظر خیابان‌های تهران در دورة انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 28-31]
 • پسا‌صنعتی وازایش زندگی در خرابه‌های صنعتی؛ نگاهی به رویکرد‌‌ پسا‌صنعتی پیتر لاتز [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 26-33]
 • پساصنعتی طراحی منظر ساختارگرا؛ ارزیابی روند تحول رویکردهای پیتر لاتز در دو پارک زاربروکن و دورا [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 42-51]
 • پسامدرن تجدید حیات شهری با رویکرد فرهنگی [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 50-59]
 • پست مدرنیسم پارک سیتروئن، آغاز یک شیوه [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 38-47]
 • پلاستیک شهر پلاستیک تهران در سه مقیاس [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 44-49]
 • پلاک‌های ریزدانه تأثیر سیاست تجمیع بر سیمای شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 40-43]
 • پلان نگاهی به نقشه باغ سنوفر، قدیمی‌ترین سند باغسازی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 58-61]
 • پلان نورپردازی فانوس‌های طبیعی؛ رویکرد هویتی در نورپردازی هلسینکی [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 61-63]
 • پل طبیعت اشراف بر سواره رویکرد منظرین پل طبیعت [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 70-77]
 • پل‌های شهری نورپردازی یا روشنایی؟ منظر شبانه پل‌های تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 104-109]
 • پنجره پنجره، عنصر اصیل منظر؛ زیبایی‌شناسی پنجره در نگارگری دوره صفوی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 12-19]
 • پهنه بندی پهنه بندى طرح جامع تهران، بیان گرافیکی وضع موجود [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 26-27]
 • پوشش گیاهی طرح کاشت، نقش آفرین منظر باغ؛ سیر تحول طرح کاشت در باغ گلشن طبس [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 6-15]
 • پوشش گیاهی نقش پوشش گیاهی در شکل‌گیری ناهنجاری‌های اجتماعی و میزان احساس امنیت در پارک‌های شهری، نمونه موردی: پارک شوش، منطقۀ 12 تهران [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 54-69]
 • پیاده زندگی پیاده ایمن؛ دسترسی پیاده به ا‌‌‌یستگاه‌های حمل و نقل عمومی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 62-65]
 • پیاده‌راه گذر از فرهنگ به پارکینگ؛ بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 72-79]
 • پیاده‌راه بررسی نقش پیاده‌راه در حیات شهر [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 44-47]
 • پیاده‌راه بررسی سیاست‌های حاکم بر طراحی پیاده‌راه خط‌ آهن برسی‌ـ پاریس [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 50-51]
 • پیاده‌راه زندگی پیاده گذر پیاده از میدان امام حسین(ع) تا شهدا [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 38-47]
 • پیاده‌راه تکوین یک پیاده‌راه؛ مؤلفه‌های کالبدی یا رفتار جمعی [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 40-49]
 • پیاده‌راه کنکاشی در مطالعۀ نظام‌مند زندگی جمعی در فضای شهری موردکاوی: پیاده‌راه هفده شهریور تهران [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 40-49]
 • پیاده راه پیاده راه، محرک توسعه در بافت کهن شهرى؛ بررسى نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 55-61]
 • پیاده‏راه سی تیر تهران از گردشگری خوراک تا گردشگری خلاق و پایدار خوراک و آشپزی مورد مطالعه: پیاده ‏راه خوراک سی تیر تهران [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 26-37]
 • پیاده‎راه شهری جابجایی در شهر و پروژۀ منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 30-39]
 • پیاده رو نگاهى به بهسازی پیاده‌روهاى پایتخت [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 12-15]
 • پیاده روی اربعین منظر معنوی رویداد پیاده‌روی اربعین حسینی [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 56-65]
 • پیتر لاتز زیبایی‌ متروکه‌ها؛ تحلیل زیبایی شناسانه‌ی پارک دویسبرگ‌ـ نُورد [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 34-41]
 • پیتر واکر بررسی طرح احیای محدوده حفاظتی بارانگارو [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 66-75]
 • پیتورسک دربارۀ به‌ هم پیوستگی ناگزیر تار‌و‌پود جهان معاصر [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 10-13]
 • پیکره‌بندی منظر زیبایی محیطی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 50-55]
 • پیمایش راهبردهای توصیفی در پژوهش منظر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 22-25]
 • پیوند دانش و حرفه مطالعه موردی : پیوند حرفه و دانش در معماری منظر؛ تجربه بنیاد معماری منظر آمریکا [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 26-37]
 • پیوند عملکردی نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 10-15]
 • پیوند کالبدی نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 10-15]
 • پیوندهای اجتماعی- فضایی ارزیابی پیوندهای اجتماعی-فضایی و بصری در مراکز شهری «نیوکاسل » و «گیتس هد » در ارتباط با منظر پل [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 28-35]
 • پیوندهای بصری ارزیابی پیوندهای اجتماعی-فضایی و بصری در مراکز شهری «نیوکاسل » و «گیتس هد » در ارتباط با منظر پل [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 28-35]

ت

 • تأسیسات و تجهیزات شهری رابطه دو سویه تجهیزات و سیمای شهر؛ نقش تونل مشترک تأسیسات در ساماندهی منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 74-77]
 • تئاتر خیابانی نگاهی گذرا به «تئاتر خیابانی» در ایران و جهان [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 80-82]
 • تئاتر شهر تحلیل عوامل موفقیت جلوخان تئاتر شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 42-45]
 • تئوری پرورش رسانه، روشی برای تغییر منظر شهری تبیین مد‌‌‌‌‌‌‌ل مفهومی اثرگذاری بر منظر شهری بد‌‌‌‌‌‌‌ون مد‌‌‌‌‌‌‌اخلۀ فیزیکی [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 66-77]
 • تاب‌‌آوری منظر تاب‌آور: مفهومی غیرمنظری، بررسی و ارزیابی تعاریف موجود در حوزۀ تاب‌‌آوری منظر، مرور فشردۀ ادبیات نظری [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 40-49]
 • تاب‌ آوری رودخانه‌های شهری و تفکر تاب‌آوری در برابر آشوب سیل، برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ کن [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 60-73]
 • تاب‌آوری طراحی و برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانه‌های شهری در مواجهه با آشوب سیل (برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ درکه) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 62-75]
 • تاب‌آوری راهبردهای بهسازی رودخانه‌های شهری فصلی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد تاب‌آوری اکولوژیک [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 62-77]
 • تابش آفتاب سایه‌اندازی در آپارتمان‌های نئومینیمال و کولونیال در مالزی [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 56-61]
 • تاریخ تحلیل نسبت کالبد و معنا در خیابان انقلاب [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 38-43]
 • تاریخ بوم‌شناسی تلاقی طبیعت و تاریخ در شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 44-48]
 • تاریخ اجتماعی بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی (نمونه مورد مطالعه: میدان نقش جهان اصفهان به‌مثابۀ فضای جمعی عصر صفوی) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 30-43]
 • تاریخ باغسازی نگاهی به نقشه باغ سنوفر، قدیمی‌ترین سند باغسازی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 58-61]
 • تاریخ‌گرایی زمینه، تضمین تداوم حیات منظرین؛ دگرگونی رویکرد طراحی پروو از پاریس تا لندن [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 34-41]
 • تاریخی- فرهنگی اهمیت پژوهش‌های چندجانبه در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 6-9]
 • تبلیغات شهری بررسی نقش عناصر محیطی در کیفیت بصری فضا [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 70-71]
 • تجارت بین‌الملل مراکز خرید در منظر شهر: سازنده یا تخریب‌کننده؟ [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 22-29]
 • تجدید حیات تجدید حیات شهری با رویکرد فرهنگی [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 50-59]
 • تجربة زیبایی‌شناسانه بررسی مبانی زیبایی‌شناسی در دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 10-13]
 • تجربه زیبایی‌شناسانه آب، منشأ زیبایی در باغ ایرانی [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 32-43]
 • تجریش بوم‌شناسی تلاقی طبیعت و تاریخ در شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 44-48]
 • تجمیع تأثیر سیاست تجمیع بر سیمای شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 40-43]
 • تجهیزات شهری مراکز خرید در منظر شهر: سازنده یا تخریب‌کننده؟ [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 22-29]
 • تحقق پذیری مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های جامع/ نمونه موردی : طرح جامع شهر بانه [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]
 • تحقق پذیری ارزیابی تجربه بومی؛ الزامات تحقق پذیری طرح های نوسازی شهری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 38-41]
 • تحققپذیری دگرسازی یا بازسازی طرح های جامع [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 22-27]
 • تحقق نوسازی هستۀ امن محله، روش استراتژیک برای خروج از رکود نوسازی [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 74-81]
 • تحقیق اهمیت پژوهش‌های چندجانبه در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 6-9]
 • تحلیل ارزیابی تأثیرات مؤلفه‌های فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها (نمونۀ موردی: دروازه قرآن شیراز) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 46-57]
 • تحلیل اسناد مصور و تاریخی بازنمایی تصویری تحولات کالبدی سی‌وسه‌پل بر پایۀ تحلیل اسناد تاریخی و تصویری با تأکید بر مدل‌سازی نواقلی پل [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 38-51]
 • تحلیل تحولات شیوه منظرسازى آلن پروو از طبیعت واقع به طبیعت تاریخی؛ تحلیل تحولات شیوه منظرسازی آلن پروو [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 28-33]
 • تحلیل فضایی روش قرائت و ثبت مظاهر منظر فرهنگی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 24-29]
 • تحلیل فضایی خوانش شهر به روایت خیابان؛ تحلیل پیچیدگی خیابان در تهران [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 70-81]
 • تحلیل فضایی وجوه شکل شهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 143-149]
 • تحلیل کالبدی-فضایی تحلیل جایگاه گذرهای تاریخی در ساختار فضاهای عمومی شهر(مورد مطالعاتی: گذر درخونگاه تهران) [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 74-87]
 • تحلیل محتوا چارچوب مفهومی طراحی منظر محوطه‏ بیمارستان از سطح نظری تا قلمرو اجرایی (با تلفیق مرور سیستماتیک و تحلیل محتوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل منظر روش قرائت و ثبت مظاهر منظر فرهنگی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 24-29]
 • تحلیل نحوی منظر نقش نحو فضا در تحلیل منظرین [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 20-29]
 • تحلیل نمای ساختمان طبقه‌بندی سبکی خانه-‌مغازه‌ها، در محله‌های چینی‌تبار مالزی (مطالعۀ موردی: جورج تاون و پنانگ) [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 44-53]
 • تخت جمشید آیین نوزایی طبیعت [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 58-61]
 • تخریب دگرگونی رویکردهای نوسازی در فرانسه [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 54-59]
 • تخریب و نوسازی ارزیابی روند تخریب و نوسازی بافت‌های شهری [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 39-43]
 • تخیل هدایت خیال : ادراک و کتیبه‌ها، حیاط شیرها در الحمراء [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 74-81]
 • تداوم تبیین ویژگی‌های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: محله تخت گنبد اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تداوم تاریخی اهمیت پژوهش‌های چندجانبه در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 6-9]
 • تراز پایه شهری جاماندگی ضرورت نیست ، تاخیر عدالت است [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 44-47]
 • تراز میانگین شهری جاماندگی ضرورت نیست ، تاخیر عدالت است [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 44-47]
 • ترافیک جامعه‌شناسی مصرف اتومبیل در تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 28-31]
 • تراکم فضاهای شهری چندعملکردی: راهکاری برای افزایش کیفیت زندگی شهری در شهرهای متراکم [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 36-47]
 • تربت جام بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعۀ شیخ احمد جام [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 6-13]
 • ترجیحات رنگی شهروندان ارزیابی ادراک منظر ثابت رنگی در فضاهای شهری، نمونه موردی: میدان امام حسین (ع) در شهر تهران [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 28-39]
 • ترجیح مردم بررسى رویکرد زیباشناسانه شهروندان تهرانى به ساختمان‌هاى بلند [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 56-61]
 • ترکیب رنگ دسته بندی رنگ نمای ساختمانهای مسکونی مبتنی بر مقیاسهای احساسی رنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • تزئین آسمانه نقش‌های آسمانه [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 3-3]
 • تسهیلات گردشگری تسهیلات گردشگری در فرانسه [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 79-79]
 • تصوف طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 6-13]
 • تصویر ذهنی بازنگری کوین لینچ در برنامه‌ریزی سیمای محیط [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 54-57]
 • تصویرسازی تصویرسازی منظر در شهرسازی فرانسه (1970-1960) [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 18-25]
 • تعاریف منظر منظر، راهی برای شناخت جهان [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 40-45]
 • تعامل بررسی ویژگی های زندگی هه وار نشینی در منظر فرهنگی هورامان [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 66-73]
 • تعامل رخداد تعامل در منظر و اثرگذارى مؤلفه‌های انسانى و محیطى بر آن [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 76-89]
 • تعاملات اجتماعی منظر محوطه‌ بیمارستان: تداوم درمان [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 48-59]
 • تعاملات اجتماعی تحولات نورپردازی شهری؛ از تأمین روشنایی تا خلق متن هنری [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 27-37]
 • تعاملات اجتماعی شناسایی عوامل مؤثر بر شاد‌‌‌‌ی با تمرکز بر ویژگی‌های مراکز چند‌‌‌‌منظورۀ شهری [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 40-51]
 • تعامل اجتماعی انسان، شب، شهر؛ مروری بر جشن نور لیون [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 44-47]
 • تعامل با طبیعت تعامل فضای آموزش معماری با طبیعت در تأمین نیاز روانی دانشجویان دو دانشگاه در اصفهان [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 14-17]
 • تعریض خیابان از گذر تا خیابان؛ نوسازی محدوده «ریکه» پاریس با رویکرد سیمای خیابان [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 56-61]
 • تعریف منظر منظر تاب‌آور: مفهومی غیرمنظری، بررسی و ارزیابی تعاریف موجود در حوزۀ تاب‌‌آوری منظر، مرور فشردۀ ادبیات نظری [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 40-49]
 • تعریف منظر ادراک‌کننده، ادراک شونده، محصول ادراک (ارزیابی تعابیر صاحب‌نظران از مؤلفه‌های تعریف منظر) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 14-29]
 • تعلق مکانی تأثیر اختلالات بوم‌شناسی بر ادراک طبیعت [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 18-21]
 • تعلیم و تربیت گردش علمی از ایده تا عمل [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 80-81]
 • تغییرات اقلیمی «اکو-آکوستیک» : ابزاری جدید برای بررسی پیچیدگی اکولوژیکی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 88-93]
 • تغییرات منظر منظر اشتراکی؛ نسبت زیبایی‌شناسی با اکولوژی [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 36-41]
 • تغییر منظر منظر مشترک : نسبت زیبایی‌شناسی و اکولوژی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 94-101]
 • تفرج پایدار منظر طبیعی احیای منظر تفرجی دریاچه مهارلو [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 18-21]
 • تفرجگاه شهری جابجایی در شهر و پروژۀ منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 30-39]
 • تفرجگاه کوهستانی تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه‌های کوهستانی (مطالعۀ موردی: محور کلکچال) [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 40-53]
 • تفسیر منظرین تفسیر منظرین: رمزگشایی از محوطه‌های تاریخی؛ کشف ساختار فضایی و منظرین مجموعه پاسارگاد [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 6-11]
 • تقارن نگاهی به نقشه باغ سنوفر، قدیمی‌ترین سند باغسازی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 58-61]
 • تقاضای مدنی هنر شهری تبلور کیفیت در صورت شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 68-69]
 • تقدس جلوه‌هایی از باغ ایرانی در مینیاتور [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 6-13]
 • تکریم مقایسه دو مفهوم گردشگر و زائر [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 46-51]
 • تکنولوژی تکنولوژی معماری و ابهام فلسفی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 70-71]
 • تکنولوژی رویکرد تکنولوژیک، صنعت امروز معماری ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 78-78]
 • تکنولوژی سیمای ارتباطی؛ نمای مدیا در میدان بزرگ شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 66-69]
 • تلاقی بوم‌شناسی تلاقی طبیعت و تاریخ در شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 44-48]
 • تماشاگاه گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 16-21]
 • تمدن دریایی بندر، منظر میراثی سرزمین [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 3-3]
 • تندرستی تأثیر اختلالات بوم‌شناسی بر ادراک طبیعت [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 18-21]
 • تنگ الله‌اکبر در جست‌وجوی ورودی شیراز، بررسی تغییرات منظر ورودی شهر شیراز -دروازه قرآن- از پیش از قاجار تا امروز [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 78-89]
 • تهران مرور برنامه مشارکت مردم در دفتر نوسازی محله نعمت آباد [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 68-73]
 • تهران نگاه به شهر، از بالا یا از درون [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 8-9]
 • تهران تأملى بر نقش زیارتگاه‌ها در ساخت منظر شهر ایرانی [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 26-27]
 • تهران بررسى نقش لبه‌ها در تحقق اهداف منظر [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 30-37]
 • تهران منظر تهران به روایت داستان‌های ادبی [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 66-71]
 • تهران نگاهی به سند راهبردی طراحی منظر شهری تهران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 72-75]
 • تهران بررسی مفهوم تهران در نظر سینماگران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 78-81]
 • تهران دگرسازی یا بازسازی طرح های جامع [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 22-27]
 • تهران ارزیابی تجربه بومی؛ الزامات تحقق پذیری طرح های نوسازی شهری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 38-41]
 • تهران سیمای برج سازی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 28-30]
 • تهران ایمنی آینده تهران [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 38-41]
 • تهران نگاه کل‌نگر به نقش اراضی عباس‌آباد در روند برنامه‌ریزی شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 24-25]
 • تهران نقدی بر اهداف طرح جامع جدید تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 38-41]
 • تهران بررسی نقش نظرگاه‌ها در منظر شهری [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 52-54]
 • تهران منظر بزرگراه مدرس؛ تبیین عوامل و انگاره‌های طراحی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 78-81]
 • تهران نمای سازمانی؛ ارزیابی نمای بزرگراه نواب [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 82-85]
 • تهران منظر شبانه در تهران؛ ارزیابی ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 36-39]
 • تهران زیبایی‌شناسی منظر شهری تهران [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 14-17]
 • تهران نقش جویبارهای تهران در ساخت منظر شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 60-63]
 • تهران توان روددره‌ها در توسعه شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 52-55]
 • تهران دگرگونی‌های باغ‌های تهران در دهة 1300 قمری [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 6-9]
 • تهران فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری تهران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 25-27]
 • تهران مدیریت منظر خیابان‌های تهران در دورة انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 28-31]
 • تهران انسان‌گرایی: ویژگی گم‌شده فضاهای جمعی امروز در تهران (نمونه موردی : پیاده‌راه ۱۷ شهریور) [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 32-35]
 • تهران ارزیابی رویکرد طراحی در بوستان نهج‌البلاغه و جوانمردان [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 44-47]
 • تهران ارزیابی روند تخریب و نوسازی بافت‌های شهری [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 39-43]
 • تهران نقاط گسست در منظر فرهنگی تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 18-23]
 • تهران ظرفیت‌های توسعه فرهنگی تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 24-29]
 • تهران مدیریت دالان‌های دید در تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 63-73]
 • تهران زیباشناسی فضای جمعی؛ ارزیابی زیبایی در سه فضای شهر تهران [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 62-69]
 • تهران باغ ایرانی تهران منظر خلاق در تلفیق سنت با مدرنیته [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 6-13]
 • تهران معنای نور سبک‌شناسی نورپردازی ساختمان‌های مسکونی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 22-29]
 • تهران نورپردازی یا روشنایی؟ منظر شبانه پل‌های تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 104-109]
 • تهران معماری منظر در تهران امروز [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 116-119]
 • تهران مجسمه در میدان یا غار افلاطونی؟ [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 14-19]
 • تهران ارزیابی شتابزده از منظر شهر تهران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 40-42]
 • تهران جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران در چارچوب نظریۀ «اعتبارگیری» [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 66-73]
 • تهران کوهستان البرز در طرح جامع تهران [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 48-55]
 • تهران مال‌، نمود امروزین فضای عمومی در تهران؟ [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 42-53]
 • تهران باغسازی اروپایی اصطلاحی نامفهوم، تأثیر سبک‌های باغسازی رنسانس، باروک و رمانتیک بر باغ‌های تهران در دوران قاجار [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 6-17]
 • تهران مجسمۀ میدان حر فعلی، قدیمی‌ترین مجسمۀ شهری موجود در میادین تهران [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 70-75]
 • تهران معاصر زیباشناسی منظر خیابان‌های تهران؛ سیاست‌های زیباسازی خیابان‌های تهران در چهار دوره تاریخی [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 12-19]
 • تهران معاصر جنگ و مجسمه‌های شهری تهران؛ از واقعیت عینی تا امر ذهنی [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 82-93]
 • توانمندسازی نقش مؤلفه‌های اجتماعی در تحقق نوسازی شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 26-30]
 • توپیاری «توپیاری» فن است یا هنر؟ [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 76-77]
 • توریسم تسهیلات گردشگری در فرانسه [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 79-79]
 • توسعة پایدار اکوسیستم شهری پایدار، پارادایم یا پارادوکس؟ ضرورت بازنگری در رابطه شهر و محیط زیست [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 59-63]
 • توسعة شهری پروژه‌های یکپارچه شهری در مِدِلین [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 52-54]
 • توسعة منظرگرا-بوم‌گرا ریشه‌‌ها و مفاهیم توسعة منظرگرا-بوم‌گرا و زمینه‌های مشترک آن با معماری وشهرسازی ایرانی [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 70-85]
 • توسعه اجتماع محور نقش مؤلفه‌های اجتماعی در تحقق نوسازی شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 26-30]
 • توسعه اقتصادی قطب خلاق، راهبرد بازآفرینی مرکز تاریخی شهر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 80-85]
 • توسعه پایدار بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی شهر [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 47-50]
 • توسعه پایدار شهرسازی نوین، راهی به سوی ایجاد محلات پایدار [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 80-87]
 • توسعه پایدار جایگاه منظر در توسعه پایدار [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 53-59]
 • توسعه پایدار آمایش منظر و مدیریت گردشگری [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 34-39]
 • توسعه پایدار شهری روابط آشکار و نهان شهر و طبیعت [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 34-37]
 • توسعه پایدار شهری تأملی بر اداره قانونمند شهر بر مبنای اسناد مصوب [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 20-23]
 • توسعه پراکنده توسعه دانشگاه، الگو و اندازه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 63-65]
 • توسعه پیرامونی مقایسۀ دو الگوی منظر مقدس در شهر اسلامی و مسیحی (نمونۀ موردی : حرم امام رضا (ع) در مشهد و کلیسای دومو در میلان) [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 14-21]
 • توسعه خلاق گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 74-79]
 • توسعه درون‌زا بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی شهر [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 47-50]
 • توسعه شهر طرح کمربند سبز فرانکفورت [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 56-65]
 • توسعه شهری پایش و ارزیابی، الزام تحقق پذیری طرح های توسعه شهری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 42-45]
 • توسعه شهری محله نوین؛ الگوی جامعه‌شناسی شهری از توسعه محله‌ای [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 67-73]
 • توسعه‌گرا اکولوژی، منظر و طراحی اکولوژیک منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 52-59]
 • توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 20-23]
 • توسعه متمرکز توسعه دانشگاه، الگو و اندازه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 63-65]
 • توسعه محله‌ای محله نوین؛ الگوی جامعه‌شناسی شهری از توسعه محله‌ای [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 67-73]
 • توسعه منظرگرا آمایش منظر سرزمینی : رویکرد منظرین در طراحی ابرسازه‌ها؛ نگاهی به پروژه بزرگراه A20 [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 42-47]
 • توسعه میان‌افزا بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی شهر [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 47-50]
 • توسعه میان افزا الحاق محوطه‌‌های دولتی به فضای عمومی شهر [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 22-29]
 • توسعه یکپارچه و پایدار چرایی پیدایش و گسترش بافت‌های فرسوده [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 49-53]
 • توسعۀ احیایی جریان‌های احیایی منظر در باغ ایرانی، جستاری در باغ شازده [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 6-17]
 • توسعۀ پایدار واکاوی مفهوم نوسازی در سیر تحول رویکردهای مداخله در بافت‌های شهری [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 60-65]
 • توسعۀ پایدار فضاهای جمعی و حیاط مدرسه کتاب سه بعدی آموزش مفاهم توسعه پایدار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 38-47]
 • توسعۀ پایدار جریان‌های احیایی منظر در باغ ایرانی، جستاری در باغ شازده [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 6-17]
 • توسعۀ شهری تحلیل و تدوین راهبردهای بهسازی اکولوژیک رودخانه‌های شهری در چارچوب شهرسازی اکولوژیک [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 54-71]
 • توصیف راهبردهای توصیفی در پژوهش منظر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 22-25]
 • توکیو رابطه دو سویه تجهیزات و سیمای شهر؛ نقش تونل مشترک تأسیسات در ساماندهی منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 74-77]
 • تونس درخت در شهر تونس؛ فرضیه‌هایی از مفهوم فضای جمعی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 24-29]
 • تونل مشترک رابطه دو سویه تجهیزات و سیمای شهر؛ نقش تونل مشترک تأسیسات در ساماندهی منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 74-77]
 • تیره و شفاف ریشه های باغ ایرانی [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 10-15]
 • تی سو کویا مرکز شهرى تى سو کوبا [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 46-48]

ج

 • جابجایی جابجایی در شهر و پروژۀ منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 30-39]
 • جاده بازسازی منظر؛ استراحتگاه جاده ای در معدن متروکه [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 90-99]
 • جاده منظر پارک طبیعی از جاده؛ شکل گیری منظر جاده در تعامل با اجتماع [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 100-105]
 • جاذبه های فرهنگی تاریخی بازآفرینی مرکز شهر [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 74-75]
 • جاذبه های مدرن شهری بازآفرینی مرکز شهر [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 74-75]
 • جاکارتا سیمای ارتباطی؛ نمای مدیا در میدان بزرگ شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 66-69]
 • جاماندگی جاماندگی ضرورت نیست ، تاخیر عدالت است [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 44-47]
 • جامانده جاماندگی ضرورت نیست ، تاخیر عدالت است [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 44-47]
 • جامع‌نگری گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 74-79]
 • جامعه نگاهی گذرا به «تئاتر خیابانی» در ایران و جهان [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 80-82]
 • جامعه منظر شهرى بیانى از مدنیت جامعه [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 16-19]
 • جام مرودشت جام مرودشت؛ ناگفته‌هایی از میراث فرهنگی ایران به روایت دکتر علی‌اکبر سرفراز [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 79-79]
 • جانِ آگاه طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 6-13]
 • جان دیویی آب، منشأ زیبایی در باغ ایرانی [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 32-43]
 • جرج تاون طبقه‌بندی سبکی خانه-‌مغازه‌ها، در محله‌های چینی‌تبار مالزی (مطالعۀ موردی: جورج تاون و پنانگ) [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 44-53]
 • جریان‌های احیایی جریان‌های احیایی منظر در باغ ایرانی، جستاری در باغ شازده [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 6-17]
 • جزایر قناری رویکرد منظرین، راهکاری برای معماری آینده؛ مروری بر نظریات و رویکردهای مانوئل پالرم [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 36-43]
 • جزییات نورپردازی عملکرد یا فرهنگ؟ دو رویکرد متفاوت در خلق منظر شبانه [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 68-71]
 • جشن نور انسان، شب، شهر؛ مروری بر جشن نور لیون [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 44-47]
 • جغرافیا مدینه و مکه نزد شرق‌شناسان (سدۀ شانزدهم – سدۀ بیستم میلادی) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 58-63]
 • جغرافیای تاریخی منظر راه در جغرافیای تاریخی ایران؛ نگاهی به کتاب «راه و رباط » با رویکرد منظرین [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 52-57]
 • جماران منظر شهری در نگاه استراتژیک [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 18-23]
 • جمشید آیین نوزایی طبیعت [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 58-61]
 • جنسیت تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بر احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری شهری (نمونه موردی: خیابان سی تیر تهران) [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 24-37]
 • جنگ شهید از دو منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 43-45]
 • جنگ از منظر نزاع تا منظر دفاع؛ مفاهیم و گونه‌های پیوند منظر با جنگ [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 60-67]
 • جنگ منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 68-81]
 • جنگ جنگ و مجسمه‌های شهری تهران؛ از واقعیت عینی تا امر ذهنی [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 82-93]
 • جنگ حال و هوای جنگ در آثار نقاشی؛ گزارش ایرج اسکندری از تجربه‎های خویش [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 126-135]
 • جنگ جنگ و منظر؛ گزارش میزگرد همایش جنگ و منظر شهری [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 136-141]
 • جنگ تحمیلی نقش عکس در بازنمایی اسطوره شهادت در نقاشی‌ دیواری شهر تهران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 12-19]
 • جنگل شهری تأثیر اختلالات بوم‌شناسی بر ادراک طبیعت [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 18-21]
 • جهان‌بینی وجه اشتراک ما در منظر چیست؟ [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 58-65]
 • جهان‌بینی ایرانیان جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 6-15]
 • جهان سنت یک‌جانبه‌گرایی مدرنیستی و سیاست‌های توسعۀ شهری ایران معاصر [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 6-13]
 • جهان‌شهر معماری قلمرو، فراتر از محدوده‌های شهر [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 88-101]
 • جهانی‌سازی جهانی‌سازی، گفتگویی درونی با معماری بومی [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 32-39]
 • جهانی شدن توسعه اقتصادی شهر با رویکرد منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 12-17]
 • جهانی شدن فضاهای جمعی در راه جهانی شدن [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 34-37]
 • جهت‌های دسترسی مشارکت اجتماعی و حمل و نقل [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 40-43]
 • جوهر فضا منظر شهری : جوهر و ادراک؛ پژوهشی در تحولات مفهوم منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 16-21]
 • جوی نقش جویبارهای تهران در ساخت منظر شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 60-63]
 • جویبار نقش جویبارهای تهران در ساخت منظر شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 60-63]

چ

 • چارباغ روند انتقال باغ ایرانی به هند [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 6-9]
 • چارباغ چهارباغ یا چارباغ؟ [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 6-13]
 • چارتاقی سه‌گانۀ فضای ایرانی [دوره 12، شماره 51، 1399]
 • چارتاقی چارتاقی، تداوم تقدس کوه در آیین‌ها، معماری و منظر ایران [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 64-73]
 • چارچوب اجرایی لنز جریان‌های احیایی منظر در باغ ایرانی، جستاری در باغ شازده [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 6-17]
 • چارچوب راهنما چهارچوبی برای احیای محله : شش ترکیب از چهار مؤلفه [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 68-74]
 • چارچوب مفهومی طراحی چارچوب مفهومی طراحی منظر محوطه‏ بیمارستان از سطح نظری تا قلمرو اجرایی (با تلفیق مرور سیستماتیک و تحلیل محتوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • چاه‌های تلو سرزمین لافت، فرزند مرجان و تلو [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 3-3]
 • چشم‌انداز گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 16-21]
 • چشم‌انداز تحلیل نقش چشم‌انداز در موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت اصلی درباغ ایرانی (مطالعۀ موردی: باغ‌های دورۀ صفوی در شمال ایران) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 6-19]
 • چشم‌انداز تحلیل نقش چشم‌انداز بر ساختار فضایی و نظام استقرار معماری عمارت اصلی باغ عباس‌آباد [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 6-17]
 • چشم‌انداز مقایسۀ تطبیقی سیما، منظر، چشم‌انداز به عنوان برابرنهاده‌های فارسی Landscape انگلیسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چشم‌انداز پشت پنجره پنجره‌ای رو به بهبودی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 70-73]
 • چشم‌انداز ذهنی خشکی و منظر ارزیابی شاخص‌های منظرین در بسترهای خشک [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 14-25]
 • چشم‌انداز شهری مدیریت دالان‌های دید در تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 63-73]
 • چشم‌انداز عینی خشکی و منظر ارزیابی شاخص‌های منظرین در بسترهای خشک [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 14-25]
 • چشم‌اندازهای طبیعی نقش چشم‌اندازهای طبیعی تهران در مدیریت منظر شهری [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 49-51]
 • چشمه درخت هاى آیینى [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 30-32]
 • چشمه علی چشمه‌علی [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 3-3]
 • چشمه علی دامغان نگاه آیینی به گردشگری ایرانی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 70-73]
 • چهارباغ چهار باغ؟ بررسى منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ایرانى [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 16-23]
 • چهارباغ نمادپردازی در باغ ایرانی، حس طبیعت در باغ‌هاى سلطنتى صفوى [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 6-13]
 • چهارباغ چهارباغ یا چارباغ؟ [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 6-13]
 • چهارباغ منظر ترحیمی در پادشاهی دهلی، الگوی چهارباغ در منظر ترحیمی پیش از مغول (1555-1206 م.) [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 22-31]
 • چهارباغ روایت نقشه‌ها از خیابان چهارباغ اصفهان [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 20-29]
 • چهارباغ اصفهان بازخوانی کالبد باغ هزارجریب بر پایۀ مطالعات مقایسه‌ای اسناد توصیفی-تصویری و میدانی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 6-21]
 • چهارراه ولیعصر فضاهای جمعی : ضرورت‌ها و موانع؛ نمونۀ موردی: چهارراه ولی‌عصر تهران [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 18-23]
 • چهارصفه معماری کوشک، کوشک‌های نُه قسمتی در باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 32-39]
 • چهار نهر بهشتى چهار باغ؟ بررسى منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ایرانى [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 16-23]
 • چیدمان فضا وجوه شکل شهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 143-149]
 • چیدمان فضایی سنجش الگوی حضور مشترک در فضاهای نوین جمعی؛ (مورد پژوهی: مجتمع تجاری کوروش) [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 30-41]
 • چین میراث باغ ایرانی، در جست‌وجوی ردپای باغ ایرانی از شرق تا غرب [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 6-15]

ح

 • حافظ طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 6-13]
 • حرم حضرت عبدالعظیم توسعه مکان‌های مذهبی در شهرهای ایران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 36-39]
 • حس پیغام ماهیان، ادراک منظر [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 3-3]
 • حساسیت جنسیتی فضای شهری، زمینه‌ساز عدالت اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 28-30]
 • حس تعلق مکان و حس مکان [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 24-29]
 • حس فضا مقایسه حس فضا در "باغ فین" کاشان با "مقبره خواجه عبددرون" سمرقند [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 78-79]
 • حس مکان مکان و حس مکان [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 24-29]
 • حس مکان در جستجوی هویت «شهر ساحلی» برای انزلی [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 10-13]
 • حس مکان جایگاه نشانه‌ها در تقویت حس مکان در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 6-15]
 • حس مکان نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در مسکن شهری [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 46-59]
 • حصار منظرِ حصار، از نمود تا نماد [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 3-3]
 • حضورپذیری کاربست بازی‌‌وارسازی د‌‌‌ر فضاهای شهری جهت ارتقاء حضورپذیری کود‌‌‌کان اوتیستیک [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 52-65]
 • حضور مشترک سنجش الگوی حضور مشترک در فضاهای نوین جمعی؛ (مورد پژوهی: مجتمع تجاری کوروش) [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 30-41]
 • حفاظت تزئین‌گرایی، آفت باغ‌های ایرانی میراث جهانی [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 50-55]
 • حفاظت بازشناسی تحولات شیوۀ مواجهه با باغ‌های درون‌شهری از منظر آسیب‌شناسی تخریب (موردپژوهی: شهر تهران، سال‌های 1357 تا 1398 خورشیدی) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 6-19]
 • حفاظت منظر منظر آب-‌محور، نقش نظام آبی در شکل‌گیری منظر باغستان سنتی قزوین و حفاظت از آن [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 30-41]
 • حقوق شهروندی تشکیل دولت محلی؛ گامی به سوی تحقق حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 24-26]
 • حقوق شهروندی تأملی بر اداره قانونمند شهر بر مبنای اسناد مصوب [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 20-23]
 • حقوق و مقررات نقش مقررات درتحقق نوسازی شهری [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 46-48]
 • حقیقت جویی مقایسه دو مفهوم گردشگر و زائر [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 46-51]
 • حکومت تعارض اندیشه و عمل در منظر شهر عشق‌آباد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 71-73]
 • حکومت بررسی سیاست ساخت هویت جدید برای ترکمنستان [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 76-77]
 • حکومت محلی تشکیل دولت محلی؛ گامی به سوی تحقق حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 24-26]
 • حکومت‌محوری انسان‌گرایی: ویژگی گم‌شده فضاهای جمعی امروز در تهران (نمونه موردی : پیاده‌راه ۱۷ شهریور) [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 32-35]
 • حلقۀ گمشده حلقه گمشده معمارى ایرانى [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 40-41]
 • حمام عمومی نگاه منظرین به حمام‌های عمومی، بررسی عناصر و کارکردهای آن [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 34-43]
 • حمل و نقل زیرساخت‌های حمل ونقل و منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 68-73]
 • حمل و نقل عمومی محله و حمل و نقل عمومی؛ بررسی کارایی سیستم حمل و نقل در محلات مدائن و هفت حوض تهران [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 88-95]
 • حمل و نقل عمومی انطباقی حمل و نقل عمومی انطباقی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 25-27]
 • حمل و نقل همگانی راهبردهای ساماندهی قلمرو ایستگاه‌های مترو [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 52-54]
 • حواس سمبولیسم و طراحی منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 30-35]
 • حواس باغ‌های شفا‌بخش، رویکرد باغ ایرانی به سلامتی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 18-21]
 • حواس پنج‌‌گانه تأثیر مؤلفه‌های غنای حسی در ایجاد دلبستگی به مکان (مقایسۀ تطبیقی بازارهای سنتی و مراکز تجاری مدرن) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 60-75]
 • حواس غیربصری نقش "حواس غیر دیداری" درکیفیت فضای پیاده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 20-25]
 • حوزه‌های شهری ارزیابی نقش خیابان جمهوری در منظر شهر تهران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 44-47]
 • حوض اهمیت آب و عناصر آبی در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 6-19]
 • حوض آب‌نما منظره نمادین باغ ایرانی؛ نقش آب‌نمای مقابل کوشک با تکیه بر باورهای مهرپرستی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 7-11]
 • حوض‌خانه اهمیت آب و عناصر آبی در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 6-19]
 • حومه شهر طرح کمربند سبز فرانکفورت [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 56-65]
 • حیات قنات، ردّ حیات [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 3-3]
 • حیات اجتماعی آموزه‌های معماری منظربرای مسکن مهر (کارآمدی معماری منظر رهیافتی برای برون‌رفت از وضع موجود) نمونۀ موردی: مسکن مهر تهرانسر [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 48-57]
 • حیات‌بخشی منظر پساصنعتی، میراث یا متروکه؟ بررسی موردی : کوره‌های آجرپزی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 66-68]
 • حیات جمعی موسیقی خیابانی به دنبال جایگاه موسیقی در منظر شهر [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 48-55]
 • حیات جمعی کوچه یک «منظر» است [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 3-3]
 • حیات شهری آسیب شناسی منظرشهری تهران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 26-29]
 • حیات شهری تحلیل جایگاه گذرهای تاریخی در ساختار فضاهای عمومی شهر(مورد مطالعاتی: گذر درخونگاه تهران) [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 74-87]
 • حیات مدنی تفرجگاه شهری و تحقق حیات مدنی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 20-23]
 • حیات مدنی تحلیل عوامل موفقیت جلوخان تئاتر شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 42-45]
 • حیات مدنی سوغات سفر [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 42-43]
 • حیات‌وحش گذرگاه حیات وحش در منظر راه [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 42-51]
 • حیاط شیرها هدایت خیال : ادراک و کتیبه‌ها، حیاط شیرها در الحمراء [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 74-81]
 • حیاط مدرسه فضاهای جمعی و حیاط مدرسه کتاب سه بعدی آموزش مفاهم توسعه پایدار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 38-47]
 • حیاط‌ها نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در مسکن شهری [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 46-59]
 • حیوان منظر آسمانی؛ نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 6-9]

خ

 • خاطره زیبایی‌شناسی منظر شهری تهران [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 14-17]
 • خاطره جمعی تحلیل عوامل موفقیت جلوخان تئاتر شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 42-45]
 • خاطره جمعی طبیعت شهر رویکرد هویت‌گرا در پارک هوتن شانگهای [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 56-59]
 • خاطره ی جمعی تجربه‌ای تاریخی در منهتن؛ احیاى "های لاین" رویکردى در تداوم منظر شهرى [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 66-71]
 • خانه فولادی خانه فولادى [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 38-39]
 • خانه-مغازه طبقه‌بندی سبکی خانه-‌مغازه‌ها، در محله‌های چینی‌تبار مالزی (مطالعۀ موردی: جورج تاون و پنانگ) [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 44-53]
 • خانه‌های کاشان تجزیه‌وتحلیل نقش انرژی غیرفعال در ارزیابی خانه‌ها‌ی کاشان [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 40-57]
 • خانۀ فکری رویکرد منظرین معماری [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 3-3]
 • خاورمیانه اکولوژی، منظر و طراحی اکولوژیک منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 52-59]
 • خاور نزدیک باغ به مثابه بیانیه سیاسی؛ بررسی نمونه های خاور نزدیک در هزاره اول پیش از میلاد [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 6-13]
 • خدمات اکوسیستم شهری ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی شهرهایی پایدارتر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 24-35]
 • خدمات اکوسیستمی شهری زیرساخت به‌عنوان منظر: تلفیق قلمروهای انسانی و طبیعی در برنامه‌ریزی و طراحی بزرگراه‌های شهری [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 78-89]
 • خدمات شهری الزامات تحقق شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 78-81]
 • خدمات گردشگری منظر خدمات [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 14-21]
 • خِرد محیطی خِرَد محیطی، دانش بومی و نقش عوامل اکولوژیک در برنامه‌ریزی و ساخت روستای کامو [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 18-25]
 • خشکی خشکی و منظر ارزیابی شاخص‌های منظرین در بسترهای خشک [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 14-25]
 • خط آسمان برج‌ها و نقاط عطف؛ نقش برج میلاد در نمای شهر تهران [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 74-77]
 • خطای بصری مدلسازی خطای بصری«تغییر اندازه در مناظر شهری» بر ادراک نقاط کانونی شهر، مطالعۀ موردی: کریدور بصری پیاده‌راه آیت‌الله طبسی به حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 46-53]
 • خلاقیت فضای جمعی و شهر خلاق [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 74-79]
 • خلاقیت نقش عوامل محیطی در پرورش خلاقیت کودکان [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 86-91]
 • خلاقیت مدیریت شهری و شهر خلاق [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 92-95]
 • خلاقیت نمونه قبلی : زمینه‌ساز خلاقیت یا تقلید در طراحی منظر [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 14-21]
 • خلق فضا شهر در آیینه سینما [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 44-45]
 • خوانایی تلألو ثروت نورپردازی مجتمع‏های تجاری تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 86-93]
 • خوانایی چارچوب مدیریت منظر راهبردی شهرهای حرم-مقام (موردپژوهی: شهر قم) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 28-47]
 • خوانش انتقادى پروژه علم نقد منظر [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 14-19]
 • خوانش جدید باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]
 • خوانش منظر نقاط گسست در منظر فرهنگی تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 18-23]
 • خوانش منظر منظر آب-‌محور، نقش نظام آبی در شکل‌گیری منظر باغستان سنتی قزوین و حفاظت از آن [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 30-41]
 • خوانش منظر دفاع مقدس منظر روایی خطوط باغ‌موزه دفاع مقدس [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 78-85]
 • خوان مانوئل پالرم سالازار رویکرد منظرین، راهکاری برای معماری آینده؛ مروری بر نظریات و رویکردهای مانوئل پالرم [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 36-43]
 • خیابان مسئولیت های شهر نسبت به محل بازی کودکان [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 14-17]
 • خیابان تحلیل نسبت کالبد و معنا در خیابان انقلاب [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 38-43]
 • خیابان ارتقاء کیفی منظر شهر تهران در تلاقی خیابان و فضای عمومی [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 12-17]
 • خیابان روایت نقشه‌ها از خیابان چهارباغ اصفهان [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 20-29]
 • خیابان تکوین یک پیاده‌راه؛ مؤلفه‌های کالبدی یا رفتار جمعی [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 40-49]
 • خیابان خوانشی بر منظر خیابان‌های جنوب‌شرقی آسیا در قیاس با غرب [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 54-63]
 • خیابان 17 شهریور زندگی پیاده گذر پیاده از میدان امام حسین(ع) تا شهدا [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 38-47]
 • خیابان آچه بازآفرینی چهره یک خیابان؛ احیای خیابان «آچه» با نورپردازی شکسته [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 52-55]
 • خیابان آزادی زندگی روزانه در خیابان‌ [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 60-71]
 • خیابان اصلی شهر نماهای مصنوعی؛ ظرفیت‌های هویت‌بخش در مدیریت سیمای شهرهای جدید [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 70-73]
 • خیابان امام رضا (ع) ارزیابی کیفی روند توسعه بر بافت پیرامونی مکان مقدس با تأکید بر خیابان امام رضا (ع) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 48-59]
 • خیابان انقلاب اسلامی مدیریت هدفمند نمای پنجم خیابان انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 16-19]
 • خیابان برای زندگی وونرف؛ مؤلفه‌های منظر شهری در خیابان برای زندگی [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 42-51]
 • خیابان پرنسس تکوین یک پیاده‌راه؛ مؤلفه‌های کالبدی یا رفتار جمعی [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 40-49]
 • خیابان خیام زندگی روزانه در خیابان‌ [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 60-71]
 • خیابان دربند تفرجگاه شهری و تحقق حیات مدنی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 20-23]
 • خیابان در شرق خوانشی بر منظر خیابان‌های جنوب‌شرقی آسیا در قیاس با غرب [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 54-63]
 • خیابان در غرب خوانشی بر منظر خیابان‌های جنوب‌شرقی آسیا در قیاس با غرب [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 54-63]
 • خیابان صبا گذر از فرهنگ به پارکینگ؛ بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 72-79]
 • خیابان فلاندر از گذر تا خیابان؛ نوسازی محدوده «ریکه» پاریس با رویکرد سیمای خیابان [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 56-61]
 • خیابان کیانمن پکن زندگی امروز، گمشدۀ توسعه شهری چین؛ از ویترین‌‌‌‌‌سازی عهد عتیق تا فانتزی‌های قرن 21 بر نمای شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 44-49]
 • خیابان مطهری زندگی روزانه در خیابان‌ [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 60-71]
 • خیابان‌های شریانی مشارکت اجتماعی و حمل و نقل [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 40-43]
 • خیابان یک‌طرفه خوانش متن به‌مثابۀ پرسه‌زنی در میان منظرهای شهری (مطالعۀ موردی: کتاب‌های خیابان یک‌طرفه و پروژۀ پاساژها) [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 52-63]
 • خیال منظر طبیعت در مینیاتور ایرانی؛ تحلیل منظره‌پردازی نگاره‌ همای و همایون [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 12-15]
 • خیال دیوار باغ، حریم امن خیال [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 7-11]

د

 • داده‌های تلفن همراه سنجش الگوی حضور مشترک در فضاهای نوین جمعی؛ (مورد پژوهی: مجتمع تجاری کوروش) [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 30-41]
 • داستان رابعه تصویری از باغ حارث (امیر بلخ)؛ براساس حکایت رابعه از الهی نامۀ عطار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 6-13]
 • داستان منظوم فارسی تصویری از باغ حارث (امیر بلخ)؛ براساس حکایت رابعه از الهی نامۀ عطار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 6-13]
 • دالان‌های دید مدیریت دالان‌های دید در تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 63-73]
 • دانش بومی خِرَد محیطی، دانش بومی و نقش عوامل اکولوژیک در برنامه‌ریزی و ساخت روستای کامو [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 18-25]
 • دانشجویان معماری تعامل فضای آموزش معماری با طبیعت در تأمین نیاز روانی دانشجویان دو دانشگاه در اصفهان [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 14-17]
 • دانشگاه توسعه دانشگاه، الگو و اندازه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 63-65]
 • دانشگاه تهران توسعه دانشگاه، الگو و اندازه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 63-65]
 • دانه‌درشت‌ها توسعه دانشگاه، الگو و اندازه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 63-65]
 • دخالت توپوگرافیک در زمین توپوگرافی، امکان ناشناخته منظر پایدار؛ معرفی و تحلیل پروژه پارک ساحلی Tejo and Trancão در لیسبون [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 29-37]
 • درآمد نفتی ارزیابی روند تخریب و نوسازی بافت‌های شهری [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 39-43]
 • درخت درخت در شهر تونس؛ فرضیه‌هایی از مفهوم فضای جمعی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 24-29]
 • درخت زیباشناسی نورپردازی چنارهای خیابان ولیعصر(عج) [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 74-81]
 • درختان بومی هنر سبز در مرکز شهر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 62-65]
 • درختان خیابانی تأثیر اختلالات بوم‌شناسی بر ادراک طبیعت [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 18-21]
 • درخت های مقدس درخت هاى آیینى [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 30-32]
 • درک جامع شهر در جستجوی هویت «شهر ساحلی» برای انزلی [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 10-13]
 • درک منظر منظر اشتراکی؛ نسبت زیبایی‌شناسی با اکولوژی [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 36-41]
 • درک منظر رویکرد منظرین، راهکاری برای معماری آینده؛ مروری بر نظریات و رویکردهای مانوئل پالرم [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 36-43]
 • دروازه قرآن در جست‌وجوی ورودی شیراز، بررسی تغییرات منظر ورودی شهر شیراز -دروازه قرآن- از پیش از قاجار تا امروز [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 78-89]
 • دروازه ورودی پارک دروازه‌ای شهر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 60-69]
 • درون و برون بازشناسی مفهوم «آستانه» در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 6-19]
 • دریا برنامه‌ریزی سواحل [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 60-61]
 • دریا بندر، منظر میراثی سرزمین [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 3-3]
 • دریاچه چیتگر آسیب‌شناسی ایجاد یک پهنه مصنوع در شهر [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 48-51]
 • دریاچه چیتگر به دنبال دریاچه تحلیلی بر معماری منظر دریاچه شهدای خلیج فارس در چیتگر [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 64-69]
 • دریاچه شورابیل مواجهه شهر اردبیل با دریاچه شورابیل [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 32-39]
 • دریاچه مهارلو منظر طبیعی احیای منظر تفرجی دریاچه مهارلو [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 18-21]
 • دسترسی زندگی پیاده ایمن؛ دسترسی پیاده به ا‌‌‌یستگاه‌های حمل و نقل عمومی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 62-65]
 • دسترسی پیشنهادی چندوجهی برای گونه‌بندی فضاهای عمومی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 38-41]
 • دسترسی برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابر پیاده [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 36-39]
 • دسترسی منظر شهری دوستدار معلول، رویکرد منظرین در محیط شهر مقصد گردشگری [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 18-27]
 • دسترسی فیزیکی و بصری بررسی رابطه انسداد منظر با تولید فضای بی‌دفاع در پارک لاله [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 62-65]
 • دستور زبان منظر افزایش پایداری اجتماعی با احیای منظر پساصنعت ( نمونه موردی: کوره‏ های آجرپزی منطقه 19 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دسکره دسکره و منظر فرهنگی؛ مروری بر شکارگاه‌های ساسانی غرب ایران [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 10-15]
 • دفاع از منظر نزاع تا منظر دفاع؛ مفاهیم و گونه‌های پیوند منظر با جنگ [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 60-67]
 • دفاع مقدس یادمان شهدای گمنام؛ بررسی دو رویکرد منظره‌پردازی در ایران و عراق [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 94-107]
 • دفاع مقدس منظر مشارکتی؛ اثر حضور مردم در طراحی دو باغ موزه : تهران و خرمشهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 108-117]
 • دفتر نوسازی مرور برنامه مشارکت مردم در دفتر نوسازی محله نعمت آباد [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 68-73]
 • دلبستگی به مکان تأثیر مؤلفه‌های غنای حسی در ایجاد دلبستگی به مکان (مقایسۀ تطبیقی بازارهای سنتی و مراکز تجاری مدرن) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 60-75]
 • دلبستگی مکانی دلبستگی مکانی، بررسی مفهومی و کارکردی [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 16-21]
 • دلبستگی مکانی باغ‌موزه یا موزه‌باغ؟ منظر باغ‌موزه مینیاتور تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 56-63]
 • دموکراسی دیوار، بستری برای شکل‌گیری دیالوگ در سطح شهر (چگونه دیوار در دموکراتیزه کردن فضای شهر، موثر است؟) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دنیای مجازی عرصة جمعی نوظهور [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 92-95]
 • ده ونک طراحی باغ مستوفی به سبک ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 10-13]
 • دوا آیه‌های دوا و شفا [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 3-3]
 • دوچرخه زندگی پیاده ایمن؛ دسترسی پیاده به ا‌‌‌یستگاه‌های حمل و نقل عمومی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 62-65]
 • دوران پادشاهی دهلی منظر ترحیمی در پادشاهی دهلی، الگوی چهارباغ در منظر ترحیمی پیش از مغول (1555-1206 م.) [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 22-31]
 • دوران تحول تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 16-23]
 • دورنما گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 16-21]
 • دوره هخامنشی پاسارگاد، شهر یا باغشهر هخامنشی؟ بازآفرینی الگوی قدیمی‌ترین باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 66-73]
 • دوستان های لاین تجربه‌ای تاریخی در منهتن؛ احیاى "های لاین" رویکردى در تداوم منظر شهرى [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 66-71]
 • دولت بررسی تطبیقی الگوی سکونت در برلین شرقی و دوشنبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-70]
 • دولت الکترونیک بازخوانی مفاهیم شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 67-73]
 • دولت الکترونیک فرصت‌های نوین مشارکت در مدیریت شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 82-87]
 • دیدگاه عملی منظر تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصۀ اجرایی: مرور ادبیات نظری [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 22-37]
 • دیدگاه مؤلف محور واکاوی امکان قرائت‌های مختلف از یک اثر معماری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 50-53]
 • دیدگاه مخاطب محور واکاوی امکان قرائت‌های مختلف از یک اثر معماری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 50-53]
 • دیدگاه نظری منظر تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصۀ اجرایی: مرور ادبیات نظری [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 22-37]
 • دیدهای استراتژیک مدیریت دالان‌های دید در تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 63-73]
 • دیده‌بانی منظر شاخص های گسست منظر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 26-29]
 • دید و چشم‌انداز مطلوبیت منظر شهری؛ نظارت سازمانی بر زیرساخت‌های منظر شهری، بررسی نمونه : لندن [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 78-83]
 • دیوار پدیدارشناسی دیوار در باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 6-13]
 • دیوار دیوار، بستری برای شکل‌گیری دیالوگ در سطح شهر (چگونه دیوار در دموکراتیزه کردن فضای شهر، موثر است؟) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیوار باغ دیوار باغ، حریم امن خیال [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 7-11]
 • دیوارنگاره دیالکتیک هنر و شهر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 54-57]
 • دیوارنگاری روایت منظر در دیوارنگاری [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 40-49]
 • دیوارنگاری دستوری دیوار، بستری برای شکل‌گیری دیالوگ در سطح شهر (چگونه دیوار در دموکراتیزه کردن فضای شهر، موثر است؟) [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذهن نقش نسبیت‌های روانشناختی در فهم محیط [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 34-35]
 • ذهن ایرانی قنات، ردّ حیات [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 3-3]
 • ذهنیت منظر ایرانی، جمع حقیقت و مجاز [دوره 12، شماره 50، 1399]
 • ذوق بررسی مبانی زیبایی‌شناسی در دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 10-13]
 • ذینفع بازشناسی تحولات شیوۀ مواجهه با باغ‌های درون‌شهری از منظر آسیب‌شناسی تخریب (موردپژوهی: شهر تهران، سال‌های 1357 تا 1398 خورشیدی) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 6-19]

ر

 • رؤیت‌پذیری مدلسازی خطای بصری«تغییر اندازه در مناظر شهری» بر ادراک نقاط کانونی شهر، مطالعۀ موردی: کریدور بصری پیاده‌راه آیت‌الله طبسی به حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 46-53]
 • رابرت برونو خانه فولادى [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 38-39]
 • رابط برشی تحکیم تاوۀ بتنی [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 60-67]
 • رابطة انسان و محیط قیاس و ارزیابی مبانی رابطة انسان و طبیعت در دانش اکولوژی و منظر [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 30-37]
 • رامسر تحلیل موردی ساحل رامسر [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 70-71]
 • راه قرائت نقش خیابان در شهر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 42-53]
 • راه راه به مثابه منظر [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 3-3]
 • راه فرهنگی منظر راه در ایران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 72-77]
 • راه های ایران منظر راه در جغرافیای تاریخی ایران؛ نگاهی به کتاب «راه و رباط » با رویکرد منظرین [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 52-57]
 • راه و رباط منظر راه در جغرافیای تاریخی ایران؛ نگاهی به کتاب «راه و رباط » با رویکرد منظرین [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 52-57]
 • راوی منظر کوه، کوه راوی چیست؟ [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 3-3]
 • رسانه باغ ایرانی به‌مثابۀ رسانه‌ای تعاملی [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 16-23]
 • رسانه رسانه، روشی برای تغییر منظر شهری تبیین مد‌‌‌‌‌‌‌ل مفهومی اثرگذاری بر منظر شهری بد‌‌‌‌‌‌‌ون مد‌‌‌‌‌‌‌اخلۀ فیزیکی [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 66-77]
 • رسانه جمعی دیالکتیک هنر و شهر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 54-57]
 • رسانه و معماری تحلیل محتوای مجله‌های «هنر معماری»، «معمار» و «معماری و ساختمان» براساس نظریۀ برجسته‌سازی (بازۀ زمانی 1377 تا 1397) [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 24-35]
 • رستنی منظر آسمانی؛ نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 6-9]
 • رشد آب، محله، رشد [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 3-3]
 • رشد هوشمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی شهر [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 47-50]
 • رشد هوشمند شهر پایدار؛ سیاست‌هایی برای دست‌یابی به پایداری محله‌ای [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 74-79]
 • رشد هوشمند تأملی بر الگوهای نوین برنامه ریزی و مدیریت تغییرات کاربری زمین شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 42-46]
 • رقابت‌پذیری قطب خلاق، راهبرد بازآفرینی مرکز تاریخی شهر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 80-85]
 • رقص نور و سایه منظره نمادین باغ ایرانی؛ نقش آب‌نمای مقابل کوشک با تکیه بر باورهای مهرپرستی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 7-11]
 • رمانتیک باغسازی اروپایی اصطلاحی نامفهوم، تأثیر سبک‌های باغسازی رنسانس، باروک و رمانتیک بر باغ‌های تهران در دوران قاجار [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 6-17]
 • رمز نمادها زبان معماری، رمز نمادها [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 3-3]
 • رنسانس باغسازی اروپایی اصطلاحی نامفهوم، تأثیر سبک‌های باغسازی رنسانس، باروک و رمانتیک بر باغ‌های تهران در دوران قاجار [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 6-17]
 • رنگ نقش رنگ در مفاهیم اجتماعی امروز [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 10-13]
 • رنگ زیبایی‌شناسی منظر شهری تهران [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 14-17]
 • رنگ زیباشناسی نورپردازی چنارهای خیابان ولیعصر(عج) [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 74-81]
 • رهایی بخشی نقدی بر کتاب «تحقیق در معماری منظر: روش ها و روش شناسی»، مصادره کردن مفاهیم به نفع موضعی عملگرا [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 54-56]
 • روان‌شناسی محیط زیباشناسی سد و اعتلای منظر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 14-21]
 • روانشناسی محیطی نقش نسبیت‌های روانشناختی در فهم محیط [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 34-35]
 • رودخانه خشک تبریز راهبرد احیای زیرساخت‌های طبیعی در سازمان فضایی شهر [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 14-17]
 • رودخانه کارون تعامل شهر اهواز با رود کارون [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 22-31]
 • رودخانه‌ کن هویت طبیعی یا تحمیلی؟ بوستان جوانمردان، منظره‌سازی در دره کن [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 94-103]
 • رودخانه‌های شهری احیاء رودخانه‌های شهری، بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 20-27]
 • رودخانه‎های شهری تحلیل و تدوین راهبردهای بهسازی اکولوژیک رودخانه‌های شهری در چارچوب شهرسازی اکولوژیک [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 54-71]
 • رودخانه‌های شهری فصلی راهبردهای بهسازی رودخانه‌های شهری فصلی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد تاب‌آوری اکولوژیک [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 62-77]
 • رودخانۀ درکه طراحی و برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانه‌های شهری در مواجهه با آشوب سیل (برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ درکه) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 62-75]
 • رود دره روستاـ شهر، تجربه‌ای جدید در شهرهای امروز [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 18-21]
 • روددره توان روددره‌ها در توسعه شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 52-55]
 • روددره ارزیابی رویکرد طراحی در بوستان نهج‌البلاغه و جوانمردان [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 44-47]
 • روددره درکه دره درکه، به مثابه شارباغ ایرانی [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 34-41]
 • روددره فرحزاد توان روددره‌ها در توسعه شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 52-55]
 • رود دره‌های تهران برنامه‌ریزی برای ایجاد نظم طبیعت‌گرا در سازمان فضایی شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 62-66]
 • رود دز بررسی ظرفیت های منظرین رود دز [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 56-57]
 • رود- شهر معماری منظرگرا؛ ارتباط بین منظر رود کارون و معماری لبۀ آن [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 20-26]
 • رود‌ کن رودخانه‌های شهری و تفکر تاب‌آوری در برابر آشوب سیل، برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ کن [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 60-73]
 • روستا گردشگری و قابلیت های روستا [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 76-78]
 • روستا بن‌مایه های محیطی و منظرین : انگیزه توسعۀ گردشگری روستایی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 40-45]
 • روستا شهر روستاـ شهر، تجربه‌ای جدید در شهرهای امروز [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 18-21]
 • روستا- شهر منظر شهری در نگاه استراتژیک [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 18-23]
 • روستاـ شهر نگاه به ساماندهی روستا شهرهای تهران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 50-55]
 • روستاشهر طبیعت‌گرایی، یافتۀ امروزین سیاست‌های شهری؛ مقایسۀ چهار رویکرد در مدیریت منظر شهری [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 16-19]
 • روستای آویهنگ هم‌زیستی معماری و طبیعت در روستاهای پالنگان و آویهنگ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 76-87]
 • روستای پالنگان هم‌زیستی معماری و طبیعت در روستاهای پالنگان و آویهنگ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 76-87]
 • روستای کامو خِرَد محیطی، دانش بومی و نقش عوامل اکولوژیک در برنامه‌ریزی و ساخت روستای کامو [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 18-25]
 • روش VEP ارزیابی ادراک منظر ثابت رنگی در فضاهای شهری، نمونه موردی: میدان امام حسین (ع) در شهر تهران [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 28-39]
 • روش تحقیق نقدی بر کتاب «تحقیق در معماری منظر: روش ها و روش شناسی»، مصادره کردن مفاهیم به نفع موضعی عملگرا [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 54-56]
 • روش شناخت دگرسازی یا بازسازی طرح های جامع [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 22-27]
 • روش کیو دسته بندی رنگ نمای ساختمانهای مسکونی مبتنی بر مقیاسهای احساسی رنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشنایی شهری امتداد منظر روز در شب؛ برنامه‌ریزی منظر شبانه در پاریس [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 40-43]
 • روش‌ها روش‌های مداخله در بافت‌های شهری، فرایند و واژگان تخصصی آن [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 48-53]
 • روف‌گاردن بام سبز یا باغ‌بام؟ نگـاهی به تجـربه‌های اخیــر تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 30-37]
 • روکش بتنی تحکیم تاوۀ بتنی [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 60-67]
 • رویداد سه‌گانۀ منظرآیینی [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 3-3]
 • رویکرد اکولوژی روابط آشکار و نهان شهر و طبیعت [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 34-37]
 • رویکرد بین‌المللی زندگی امروز، گمشدۀ توسعه شهری چین؛ از ویترین‌‌‌‌‌سازی عهد عتیق تا فانتزی‌های قرن 21 بر نمای شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 44-49]
 • رویکرد تاریخ‌گرا زندگی امروز، گمشدۀ توسعه شهری چین؛ از ویترین‌‌‌‌‌سازی عهد عتیق تا فانتزی‌های قرن 21 بر نمای شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 44-49]
 • رویکرد تاریخی- جغرافیایی وجوه شکل شهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 143-149]
 • رویکرد جنسیتی فضای شهری، زمینه‌ساز عدالت اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 28-30]
 • رویکرد زمینه‌گرا عملکرد یا فرهنگ؟ دو رویکرد متفاوت در خلق منظر شبانه [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 68-71]
 • رویکرد عملکردی عملکرد یا فرهنگ؟ دو رویکرد متفاوت در خلق منظر شبانه [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 68-71]
 • رویکرد کل‌نگر منظر شهری در نگاه استراتژیک [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 18-23]
 • رویکرد کیفی شاخص های گسست منظر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 26-29]
 • رویکرد مبتنی بر شواهد باغ‌های درمانی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 60-69]
 • رویکرد مدرنیسم هنر سبز در مرکز شهر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 62-65]
 • رویکرد منظر تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصۀ اجرایی: مرور ادبیات نظری [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 22-37]
 • رویکرد منظرین ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 18-27]
 • رویکرد منظرین رویکرد منظرین معماری [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 3-3]
 • رویکرد منظرین در تعریف فضا نقش نحو فضا در تحلیل منظرین [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 20-29]
 • رویکرد موزه‌ای ارزیابی رویکرد موزه‌ای به معماری روستایی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 6-9]
 • رویکردهای مرمت شهری واکاوی مفهوم نوسازی در سیر تحول رویکردهای مداخله در بافت‌های شهری [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 60-65]
 • رویکردهای نوین نوسازی فرایند نوسازی شهری [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 40-43]
 • رویکرد هویتی عملکرد یا فرهنگ؟ دو رویکرد متفاوت در خلق منظر شبانه [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 68-71]
 • ریزوم حرکت با حباب در لایه های ذهن [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 54-57]

ز

 • زائر مقایسه دو مفهوم گردشگر و زائر [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 46-51]
 • زبان الگو کارکردهای دستور زبان منظر پساصنعتی [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 14-17]
 • زبان پهلوی کنکاشی در مفاهیم بنیادین زبان و اندیشه [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 6-9]
 • زبان تجسمی هرمنوتیک و منظر شهر [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 18-21]
 • زبان رمزی باغ ایرانی: زبانی رمزآلود؛ کلیت باغ و رمز "همیشه سرسبزی" [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 6-11]
 • زبان معماری زبان معماری، رمز نمادها [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 3-3]
 • زرتشت نذر داودی، بازمانده رسم کهن «مهری» [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 14-17]
 • زری اسکیپ بازخوانی یک سنت در هنر باغسازی ایران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 12-17]
 • زلزله ایمنی آینده تهران [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 38-41]
 • زلزله هستۀ امن محله، روش استراتژیک برای خروج از رکود نوسازی [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 74-81]
 • زمان مقایسه حس فضا در "باغ فین" کاشان با "مقبره خواجه عبددرون" سمرقند [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 78-79]
 • زمان «توپیاری» فن است یا هنر؟ [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 76-77]
 • زمان در امتداد زمان و مکان؛ بررسی و تحلیل اندیشة «معماری ممتد» در پروژة پردیس مرکزی دانشگاه قوچ [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 86-97]
 • زمینه منظر مشترک : نسبت زیبایی‌شناسی و اکولوژی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 94-101]
 • زمینه (بستر) منظر اشتراکی؛ نسبت زیبایی‌شناسی با اکولوژی [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 36-41]
 • زمینه‌گرای فرهنگیـ اجتماعی زمینه، تضمین تداوم حیات منظرین؛ دگرگونی رویکرد طراحی پروو از پاریس تا لندن [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 34-41]
 • زمینه‌گرایی کالبدی زمینه، تضمین تداوم حیات منظرین؛ دگرگونی رویکرد طراحی پروو از پاریس تا لندن [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 34-41]
 • زنان فضای شهری، زمینه‌ساز عدالت اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 28-30]
 • زنان طراحی منظر سواحل بر اساس روانشناسی زنان [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 58-59]
 • زنان تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بر احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری شهری (نمونه موردی: خیابان سی تیر تهران) [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 24-37]
 • زندگی اجتماعی نقش فضا‌های شهری در تقویت هویت بافت‌های فرسوده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 56-61]
 • زندگی‌ پیاده شهر دوستدار کودک [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 20-23]
 • زندگی جمعی کنکاشی در مطالعۀ نظام‌مند زندگی جمعی در فضای شهری موردکاوی: پیاده‌راه هفده شهریور تهران [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 40-49]
 • زندگی روزمره زندگی روزانه در خیابان‌ [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 60-71]
 • زندگی شبانه ضرورت انطباق تصویر روز با نورپردازی شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 78-79]
 • زندگی شهری نقش رنگ در مفاهیم اجتماعی امروز [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 10-13]
 • زندگی شهری بررسی نقش پیاده‌راه در حیات شهر [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 44-47]
 • زندگی شهری منظر مثمر، توجه به محیط زیست در شهر؛ نقش کشاورزی در شکل‌گیری منظر شهری [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 10-15]
 • زندگی شهری نسبت عکاسی با منظر شهر، نقش‌آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 48-59]
 • زندیه باغ به‌مثابه نهاد توسعۀ شهر، توسعۀ باغ- محور شهر تاریخی شیراز [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 82-89]
 • زیارت گردشگری آئینی؛ بازخوانی باورهای اجتماعی در مراسم آئینی [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 14-21]
 • زیارت و گردشگری مقایسه دو مفهوم گردشگر و زائر [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 46-51]
 • زیبا‌سازی نظام اجرایی پروژه‌های پیرایش مرمت و سامان‌دهی سیمای شهری [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 50-59]
 • زیباشناسی زیباشناسی منظر خیابان‌های تهران؛ سیاست‌های زیباسازی خیابان‌های تهران در چهار دوره تاریخی [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 12-19]
 • زیباشناسی زیباشناسی فضای عمومی؛ هنر به مثابه ابزار [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 31-41]
 • زیباشناسی زیباشناسی فضای جمعی؛ ارزیابی زیبایی در سه فضای شهر تهران [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 62-69]
 • زیباشناسی کالبدی بررسى رویکرد زیباشناسانه شهروندان تهرانى به ساختمان‌هاى بلند [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 56-61]
 • زیباشناسی نمادین بررسى رویکرد زیباشناسانه شهروندان تهرانى به ساختمان‌هاى بلند [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 56-61]
 • زیبای ىشناسى اکولوژیکى منظر اشتراکی؛ نسبت زیبایی‌شناسی با اکولوژی [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 36-41]
 • زیبایى منظره منظر اشتراکی؛ نسبت زیبایی‌شناسی با اکولوژی [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 36-41]
 • زیبایی مروری بر معیارهای طراحی و ساخت مبلمان شهری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 72-73]
 • زیبایی زیبایی‌شناسی منظر شهری تهران [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 14-17]
 • زیبایی دربارۀ به‌ هم پیوستگی ناگزیر تار‌و‌پود جهان معاصر [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 10-13]
 • زیبایی پنجره، عنصر اصیل منظر؛ زیبایی‌شناسی پنجره در نگارگری دوره صفوی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 12-19]
 • زیبایی اکولوژی نسبت عمل زیبایی اکولوژیکی و طراحی حساس به آب در منظر [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 42-53]
 • زیبایی‌شناسی تأمل در فلسفه زیبایی طبیعت [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 40-43]
 • زیبایی‌شناسی زیباشناسی سد و اعتلای منظر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 14-21]
 • زیبایی‌شناسی به دنبال دریاچه تحلیلی بر معماری منظر دریاچه شهدای خلیج فارس در چیتگر [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 64-69]
 • زیبایی‌شناسی زیباشناسی نورپردازی چنارهای خیابان ولیعصر(عج) [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 74-81]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 82-89]
 • زیبایی‌شناسی طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 6-13]
 • زیبایی‌شناسی نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 6-15]
 • زیبایی‌شناسی واکاوی وجوه زیبایی‌شناسانۀ نمای مسکونی تهران از منظر معماری عصب‌محور [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 18-29]
 • زیبایی شناسی منشأ زیبایی در باغ ایرانی [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 3-3]
 • زیبایی‌شناسی آب آب، منشأ زیبایی در باغ ایرانی [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 32-43]
 • زیبایی‌شناسی اکولوژیک تحول رویکرد بصری به اکولوژیک در طراحی پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 60-62]
 • زیبایی‌شناسی اکولوژیکی منظر مشترک : نسبت زیبایی‌شناسی و اکولوژی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 94-101]
 • زیبایی‌شناسی بزرگراه منظر بزرگراه ارزیابی دو منظر بزرگراهی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 110-115]
 • زیبایی‌شناسی بصری نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 10-15]
 • زیبایی‌شناسی پساصنعتی زیبایی‌ متروکه‌ها؛ تحلیل زیبایی شناسانه‌ی پارک دویسبرگ‌ـ نُورد [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 34-41]
 • زیبایی‌شناسی تجربه شهر و بوم؛ عیان‌سازی زیرساخت‌های طبیعی، راهبرد توسعه بوم‌شناسی شهر [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 64-67]
 • زیبایی‌شناسی عصب‌محور واکاوی وجوه زیبایی‌شناسانۀ نمای مسکونی تهران از منظر معماری عصب‌محور [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 18-29]
 • زیبایی‌شناسی کالبدی تحلیل کالبدی میدان‌های تاریخی ایران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 18-23]
 • زیبایی طبیعت جلوه‌های زیبایی در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 6-9]
 • زیبایی منظره منظر مشترک : نسبت زیبایی‌شناسی و اکولوژی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 94-101]
 • زیرساخت زیرساخت‌های حمل ونقل و منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 68-73]
 • زیرساخت زیرساخت به‌عنوان منظر: تلفیق قلمروهای انسانی و طبیعی در برنامه‌ریزی و طراحی بزرگراه‌های شهری [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 78-89]
 • زیرساخت آبی منظر آب-‌محور، نقش نظام آبی در شکل‌گیری منظر باغستان سنتی قزوین و حفاظت از آن [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 30-41]
 • زیرساخت اکولوژیک واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه (CPULs) مبتنی برمرور نظام‌مند [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 38-51]
 • زیرساخت پایدار واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه (CPULs) مبتنی برمرور نظام‌مند [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 38-51]
 • زیرساخت حمل‌ونقل ریلی هم افزایی گره شهری و شریان های حمل ونقل [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 58-67]
 • زیرساخت سبز شهری برنامه‌ریزی برای ایجاد نظم طبیعت‌گرا در سازمان فضایی شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 62-66]
 • زیرساخت شهری رابطه دو سویه تجهیزات و سیمای شهر؛ نقش تونل مشترک تأسیسات در ساماندهی منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 74-77]
 • زیرساخت طبیعی اکوسیستم شهری پایدار، پارادایم یا پارادوکس؟ ضرورت بازنگری در رابطه شهر و محیط زیست [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 59-63]
 • زیرساخت های حمل و نقل زمینی زیرساخت‌های حمل ونقل زمینی، اکوسیستم‌ها و مناظر [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 68-71]
 • زیرساخت‌های سبز تأثیر اختلالات بوم‌شناسی بر ادراک طبیعت [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 18-21]
 • زیرساخت‌های شهری مطلوبیت منظر شهری؛ نظارت سازمانی بر زیرساخت‌های منظر شهری، بررسی نمونه : لندن [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 78-83]
 • زیرساخت‌های شهری نوسازی طبیعت‌گرا؛ رویکرد احیای طبیعت در بافت شهری سانتاکروز [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 44-49]
 • زیر‌ساخت‌های طبیعی شهر و بوم؛ عیان‌سازی زیرساخت‌های طبیعی، راهبرد توسعه بوم‌شناسی شهر [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 64-67]
 • زیرساخت‌های عابر پسند شبکه سبز/ آبی؛ برنامه‌ریزی برای شهرهای مردم‌پسند [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 88-95]
 • زیست‌پذیری مدیریت شهری و شهر خلاق [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 92-95]
 • زیست محیطی اهمیت پژوهش‌های چندجانبه در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 6-9]
 • زیگورات چارتاقی، تداوم تقدس کوه در آیین‌ها، معماری و منظر ایران [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 64-73]

ژ

 • ژیل دلوز حرکت با حباب در لایه های ذهن [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 54-57]
 • ژیل کلمان باغی برای موزه‌ هنرهای بدوی؛ نگاهی به باغ "برانلی" اثر ژیل کلمان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 35-37]
 • ژیل کلمان پارک سیتروئن، آغاز یک شیوه [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 38-47]

س

 • ساحل طراحی منظر سواحل بر اساس روانشناسی زنان [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 58-59]
 • ساحل باغ ملی تحلیل موردی ساحل رامسر [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 70-71]
 • ساحل تورنتو. طراحی منظر بررسی موردی ساحل شهر تورنتو [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 68-69]
 • ساحل درون شهری بررسی ظرفیت های منظرین رود دز [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 56-57]
 • ساحل‌سازی ملاحظات طراحی منظر در ساحل شهری بندرعباس [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 66-67]
 • ساحل لیدو تحلیل موردی ساحل رامسر [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 70-71]
 • ساختار تاریخی بررسى نقش لبه‌ها در تحقق اهداف منظر [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 30-37]
 • ساختار زبان منظر کارکردهای دستور زبان منظر پساصنعتی [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 14-17]
 • ساختار شهر بازخوانی مؤلفه‌های سازندۀ سازمان فضایی شهر ایرانی پس از اسلام در سفرنامه‌های قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 20-29]
 • ساختار شهری بررسی تطبیقی الگوی سکونت در برلین شرقی و دوشنبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-70]
 • ساختار شهری قرائت نقش خیابان در شهر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 42-53]
 • ساختار طبیعی دره دره درکه، به مثابه شارباغ ایرانی [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 34-41]
 • ساختار فضایى نگاه به شهر، از بالا یا از درون [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 8-9]
 • ساختار فضایی برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابر پیاده [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 36-39]
 • ساختار فضایی تفسیر منظرین: رمزگشایی از محوطه‌های تاریخی؛ کشف ساختار فضایی و منظرین مجموعه پاسارگاد [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 6-11]
 • ساختار‌گرایی طراحی منظر ساختارگرا؛ ارزیابی روند تحول رویکردهای پیتر لاتز در دو پارک زاربروکن و دورا [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 42-51]
 • ساختار منظر مروری بر ادبیات اکولوژی منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 60-65]
 • ساختارهای جدید تأثیرات ساختارهای میان‌افزا بر تحریک نوسازی در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 80-83]
 • ساختمان تجربۀ تدوین ضوابط نمای ساختمانی در منطقه 17 تهران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 50-55]
 • ساختمان بلند بررسى رویکرد زیباشناسانه شهروندان تهرانى به ساختمان‌هاى بلند [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 56-61]
 • ساختمان مسکونی دسته بندی رنگ نمای ساختمانهای مسکونی مبتنی بر مقیاسهای احساسی رنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساری باغی که خیابان شد [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 6-13]
 • سازگاری سیستمی سازگاری : رویکرد طراحی در محیط آشوبناک [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 74-81]
 • سازمان بررسی سیر تحولات و تغییرات سازمان فضایی شهر مشهد [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 26-37]
 • سازمان فضایی برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابر پیاده [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 36-39]
 • سازمان فضایی راهبردهای ساماندهی قلمرو ایستگاه‌های مترو [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 52-54]
 • سازمان فضایی تاریخی و ذهنی منظر شهری در نگاه استراتژیک [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 18-23]
 • سازمان فضایی شهر بازخوانی مؤلفه‌های سازندۀ سازمان فضایی شهر ایرانی پس از اسلام در سفرنامه‌های قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 20-29]
 • سازمان فضایی شهری احیای محلات شهری؛ پاسخی به نیازهای اجتماعی شهر تهران [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 42-43]
 • سازه طبیعت، منبع الهام سازه های معماری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 74-75]
 • سازه های آبی رابطۀ درک منظر میراث فرهنگی با مدیریت آن؛ منظر محوطه باستانی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 52-57]
 • ساسانی طبیعت‌گرایی در هنر ساسانی [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 38-45]
 • ساسانیان خراج یا پیشکش نوروزی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 62-64]
 • سامان‌دهی نظام اجرایی پروژه‌های پیرایش مرمت و سامان‌دهی سیمای شهری [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 50-59]
 • ساماندهی مشارکتی بازسازی منظر رودخانه «فاس»ـ مراکش [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 18-21]
 • ساماندهی و احیاء منظر اساطیری ایران [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 22-27]
 • سامانه الکترونیکی گردشگری مجازی؛ بررسی ضرورت‌ها و نیازهای شهر تهران [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 88-91]
 • ساندر نرسری پا به پای «محمد شهیر» در بهشت، تجربه‌های مرمت در باغ‌های ایرانی- هندی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 96-103]
 • سایت کوره‌های آجرپزی منظر پساصنعتی، میراث یا متروکه؟ بررسی موردی : کوره‌های آجرپزی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 66-68]
 • سایه منظر ایرانی: سایه زیبا [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 3-3]
 • سایه‌اندازی سایه‌اندازی در آپارتمان‌های نئومینیمال و کولونیال در مالزی [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 56-61]
 • سبک بومی سیمای پایدار مسکن بومی؛ سطح حرارتی نمای آپارتمان‌های طراحی‌شده به سبک بومی در پوترایاجا، مالزی [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 46-51]
 • سد زیباشناسی سد و اعتلای منظر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 14-21]
 • سردرب بررسی نقش عنصر رابط باغ‌های شهری در ایران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 48-51]
 • سردر باغ زرشک بازیابی معماری یادمانی ازدست‌رفتۀ سردر باغ زرشک اصفهان برپایۀ اسناد توصیفی و تصویری [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 6-25]
 • سرزندگی سرزندگی فضاهای پشتیبان در مراکز نوین تجاری [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 54-67]
 • سرزندگی ارزیابی کیفی فضاهای شهری: کاربرد رویکرد کل نگر منظر در ارزیابی پروژۀ میدان شهدای مشهد [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 50-61]
 • سرزندگی اقتصادی توسعه اقتصادی شهر با رویکرد منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 12-17]
 • سرمایش اولویت راهکارهای بهسازی نما به منظور بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های اداری موجود شهر تهران [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 30-39]
 • سرمایه اجتماعی نقش مؤلفه‌های اجتماعی در تحقق نوسازی شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 26-30]
 • سرما‌یه‌داری انسان‌گرایی: ویژگی گم‌شده فضاهای جمعی امروز در تهران (نمونه موردی : پیاده‌راه ۱۷ شهریور) [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 32-35]
 • سطح اشغال بنا بررسی تأثیر ضوابط شهرسازی بر شکل شهرتهران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 10-13]
 • سفر گردش علمی از ایده تا عمل [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 80-81]
 • سفر درون‌شهری حمل و نقل عمومی انطباقی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 25-27]
 • سقاخانه روایت منظرین سقاخانه در شهر ایرانی [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 54-61]
 • سکوت رویکرد منظرین، راهکاری برای معماری آینده؛ مروری بر نظریات و رویکردهای مانوئل پالرم [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 36-43]
 • سکونت رویارویی سنت و حکومت (بررسی الگوی سنتی و حکومتی محله در آسیای میانه) [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 65-67]
 • سکوی هوایی راه آهن تجربه‌ای تاریخی در منهتن؛ احیاى "های لاین" رویکردى در تداوم منظر شهرى [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 66-71]
 • سلسله مراتب توسعه مکان‌های مذهبی در شهرهای ایران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 36-39]
 • سمبلیسم باغی برای موزه‌ هنرهای بدوی؛ نگاهی به باغ "برانلی" اثر ژیل کلمان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 35-37]
 • سمرقند مقایسه حس فضا در "باغ فین" کاشان با "مقبره خواجه عبددرون" سمرقند [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 78-79]
 • سمرقند قرائت منظر شهری سمرقند [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 80-81]
 • سمنان آب، محله، رشد [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 3-3]
 • سنت گردشگری آئینی؛ بازخوانی باورهای اجتماعی در مراسم آئینی [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 14-21]
 • سنت باغسازی اهمیت پژوهش‌های چندجانبه در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 6-9]
 • سنجش صوت تبیین مدل پیشنهادی سنجش کیفی منظر صوتی با رویکرد زمینه گرایی در بافت شهری با استفاده از ماتریس های چهارگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنجش موفقیت سنجش میزان موفقیت مجتمع‌های تجاری در سازماندهی فضاهای تفریح-خرید (مجتمع‌های تجاری نوین منتخب شهر تهران: تیراژه-کوروش- پالادیوم و تیراژه 2) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 36-53]
 • سنگاپور معماری قلمرو، فراتر از محدوده‌های شهر [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 88-101]
 • سنگنگاره طبیعت‌گرایی در هنر ساسانی [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 38-45]
 • سهراب سپهری مقایسۀ تطبیقی نوع نگرش به طبیعت در اشعار «نیما یوشیج» و « سهراب سپهری » [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 16-27]
 • سه‌گانۀ منظر سه‌گانۀ منظرآیینی [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 3-3]
 • سواحل خزر تحلیل موردی ساحل رامسر [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 70-71]
 • سوررئالیسم رنگ، ابزار خلق منظر؛ طرح لاسوس برای نمای خیابانیِ یک مجتمع مسکونی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 62-65]
 • سوریه لزوم نهادینه ساختن تعلق به بافت تاریخی شهر [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 38-41]
 • سوسیالیسم بررسی تطبیقی الگوی سکونت در برلین شرقی و دوشنبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-70]
 • سوسیالیسم تعارض اندیشه و عمل در منظر شهر عشق‌آباد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 71-73]
 • سیاحت مدینه و مکه نزد شرق‌شناسان (سدۀ شانزدهم – سدۀ بیستم میلادی) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 58-63]
 • سیاریت وجه اشتراک ما در منظر چیست؟ [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 58-65]
 • سیاست ایدئولوژی و فناوری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 68-69]
 • سیاست شهری سیاست شهری، نوسازی شهری، برابری سرزمینی : ماهیت مسئله چیست؟ [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 59-63]
 • سیاست منظر آسیب‌شناسی ایجاد یک پهنه مصنوع در شهر [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 48-51]
 • سیاست‌های توسعۀ شهری یک‌جانبه‌گرایی مدرنیستی و سیاست‌های توسعۀ شهری ایران معاصر [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 6-13]
 • سیاست های عمومی منظر زیرساخت‌های حمل ونقل زمینی، اکوسیستم‌ها و مناظر [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 68-71]
 • سیستم انسانی-طبیعی خِرَد محیطی، دانش بومی و نقش عوامل اکولوژیک در برنامه‌ریزی و ساخت روستای کامو [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 18-25]
 • سیستم ایمنی بدن رابطۀ متقابل سیستم ایمنی انسان و شاخص‌های منظر شهری [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 22-31]
 • سیستم حمل و نقل عمومی زندگی پیاده ایمن؛ دسترسی پیاده به ا‌‌‌یستگاه‌های حمل و نقل عمومی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 62-65]
 • سیل رودخانه‌های شهری و تفکر تاب‌آوری در برابر آشوب سیل، برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ کن [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 60-73]
 • سیل طراحی و برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانه‌های شهری در مواجهه با آشوب سیل (برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ درکه) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 62-75]
 • سیلوئت تهران پلاستیک تهران در سه مقیاس [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 44-49]
 • سیما گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 16-21]
 • سیما مقایسۀ تطبیقی سیما، منظر، چشم‌انداز به عنوان برابرنهاده‌های فارسی Landscape انگلیسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیمای سرزمین روابط آشکار و نهان شهر و طبیعت [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 34-37]
 • سیمای شب ضرورت انطباق تصویر روز با نورپردازی شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 78-79]
 • سیمای شهر سیمای برج سازی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 28-30]
 • سیمای شهر تهران آینده؛ نیازمند فضاهای شهری مطلوب [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 30-31]
 • سیمای شهر بررسی سیاست ساخت هویت جدید برای ترکمنستان [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 76-77]
 • سیمای شهر بازنگری کوین لینچ در برنامه‌ریزی سیمای محیط [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 54-57]
 • سیمای شهر تأثیر سیاست تجمیع بر سیمای شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 40-43]
 • سیمای شهری رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 38-45]
 • سیمای محیط بازنگری کوین لینچ در برنامه‌ریزی سیمای محیط [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 54-57]
 • سیمای مکان بررسی نقش عناصر محیطی در کیفیت بصری فضا [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 70-71]
 • سینتکس فضا برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابر پیاده [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 36-39]
 • سینما بررسی مفهوم تهران در نظر سینماگران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 78-81]
 • سینمای مستند شهر در آیینه سینما [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 44-45]

ش

 • شاخص قرائت نقش خیابان در شهر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 42-53]
 • شاخص ‏های پایداری اجتماعی افزایش پایداری اجتماعی با احیای منظر پساصنعت ( نمونه موردی: کوره‏ های آجرپزی منطقه 19 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص‌های تاب‌آوری طراحی و برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانه‌های شهری در مواجهه با آشوب سیل (برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ درکه) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 62-75]
 • شاخصه‌های کیفی مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار؛ تطبیق هنجارهای جامعِ بیان‌گر شهروندمداری، با شاخصه‌های کیفی طراحی شهری [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 14-23]
 • شاد‌‌‌‌ی شناسایی عوامل مؤثر بر شاد‌‌‌‌ی با تمرکز بر ویژگی‌های مراکز چند‌‌‌‌منظورۀ شهری [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 40-51]
 • شارباغ شارباغ ایرانی، جایگاه باغ ایرانی در منظر شهری [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 14-21]
 • شارباغ ایرانی دره درکه، به مثابه شارباغ ایرانی [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 34-41]
 • شانگهای طبیعت شهر رویکرد هویت‌گرا در پارک هوتن شانگهای [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 56-59]
 • شاهنامه کنکاشی در مفاهیم بنیادین زبان و اندیشه [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 6-9]
 • شاهنامۀ بایسنقری خوانش باغ ایرانی در مینیاتور، با تأکید بر مینیاتورهای شاهنامۀ بایسنقری [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 6-19]
 • شاهنامۀ فردوسی باغ بر بنیاد شاهنامه فردوسی [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 8-13]
 • شب منظر شبانه در تهران؛ ارزیابی ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 36-39]
 • شبکه آبی نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 10-15]
 • شبکه پیاده توان روددره‌ها در توسعه شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 52-55]
 • شبکه خیابان‌ها خوانش شهر به روایت خیابان؛ تحلیل پیچیدگی خیابان در تهران [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 70-81]
 • شبکه سبز/آبی شبکه سبز/ آبی؛ برنامه‌ریزی برای شهرهای مردم‌پسند [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 88-95]
 • شبکه شهری رویکرد منظرین در مرمت شهر؛ پروژه نظام‌الدین بستی، شبکه یکپارچه فضاهای تاریخی و روز [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 52-57]
 • شبکه مثمر شهری شبکه مثمر شهری؛ راهکاری برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 18-23]
 • شبکه معابر مشارکت اجتماعی و حمل و نقل [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 40-43]
 • شبکه‌های سبز و باز واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه (CPULs) مبتنی برمرور نظام‌مند [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 38-51]
 • شب‌های تهران ضرورت انطباق تصویر روز با نورپردازی شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 78-79]
 • شخصیت منظر نقاط گسست در منظر فرهنگی تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 18-23]
 • شرق‌شناسی مدینه و مکه نزد شرق‌شناسان (سدۀ شانزدهم – سدۀ بیستم میلادی) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 58-63]
 • شعر نو منظر کوه در شعر نو پارسی؛ مقایسه جایگاه کوه در اسطوره‌های ایرانی با شعر نو [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 32-37]
 • شفا آیه‌های دوا و شفا [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 3-3]
 • شفابخشی باغ شفابخش باغ‌های شفا‌بخش، رویکرد باغ ایرانی به سلامتی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 18-21]
 • شکل شهر بررسی تأثیر ضوابط شهرسازی بر شکل شهرتهران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 10-13]
 • شکل شهر وجوه شکل شهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 143-149]
 • شمیران نو منظر مرکز محلۀ غیررسمی؛ نمونۀ مطالعه: محلۀ غیررسمی شمیران نو [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 44-55]
 • شناخت جهان منظر، راهی برای شناخت جهان [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 40-45]
 • شناخت زیبایی زیبایی محیطی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 50-55]
 • شنوایی نقش "حواس غیر دیداری" درکیفیت فضای پیاده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 20-25]
 • شهر کنکاشی در مفاهیم بنیادین زبان و اندیشه [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 6-9]
 • شهر هرمنوتیک و منظر شهر [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 18-21]
 • شهر تأملى بر نقش زیارتگاه‌ها در ساخت منظر شهر ایرانی [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 26-27]
 • شهر نقش نسبیت‌های روانشناختی در فهم محیط [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 34-35]
 • شهر توسعه دانشگاه، الگو و اندازه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 63-65]
 • شهر اکوسیستم شهری پایدار، پارادایم یا پارادوکس؟ ضرورت بازنگری در رابطه شهر و محیط زیست [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 59-63]
 • شهر نقش عوامل محیطی در پرورش خلاقیت کودکان [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 86-91]
 • شهر فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری تهران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 25-27]
 • شهر طبیعت، شهر، هنر [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 3-3]
 • شهر آشتی شهر و طبیعت [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 30-39]
 • شهر روایت منظر در دیوارنگاری [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 40-49]
 • شهر گزارش همایش هشتم «پدیدارشناسی منظر شهری» [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 90-93]
 • شهر باغستان سنتی قزوین [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 40-47]
 • شهر اردبیل مواجهه شهر اردبیل با دریاچه شورابیل [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 32-39]
 • شهر اروپایی شده درخت در شهر تونس؛ فرضیه‌هایی از مفهوم فضای جمعی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 24-29]
 • شهر اسلامی مقایسۀ دو الگوی منظر مقدس در شهر اسلامی و مسیحی (نمونۀ موردی : حرم امام رضا (ع) در مشهد و کلیسای دومو در میلان) [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 14-21]
 • شهر اسلامی بازخوانی مؤلفه‌های سازندۀ سازمان فضایی شهر ایرانی پس از اسلام در سفرنامه‌های قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 20-29]
 • شهر الکترونیک بازخوانی مفاهیم شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 67-73]
 • شهر الکترونیک الزامات تحقق شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 78-81]
 • شهر الکترونیک فرصت‌های نوین مشارکت در مدیریت شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 82-87]
 • شهر انسان محور توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 20-23]
 • شهر اهواز تعامل شهر اهواز با رود کارون [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 22-31]
 • شهر ایرانی شهر ایرانی و راز پویایی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 50-53]
 • شهر ایرانی آسمان منظرین روز [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 3-3]
 • شهر ایرانی بازخوانی مؤلفه‌های سازندۀ سازمان فضایی شهر ایرانی پس از اسلام در سفرنامه‌های قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 20-29]
 • شهر ایرانی مرکز، هستی‌بخش ‌محله [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 3-3]
 • شهر برلین بررسی تطبیقی الگوی سکونت در برلین شرقی و دوشنبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-70]
 • شهر پایدار برنامه‌ریزی برای ایجاد نظم طبیعت‌گرا در سازمان فضایی شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 62-66]
 • شهر تاب‌آور نوسازی فرایند نوسازی شهری [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 40-43]
 • شهر تهران تفرجگاه شهری و تحقق حیات مدنی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 20-23]
 • شهر تهران گردشگری مجازی؛ بررسی ضرورت‌ها و نیازهای شهر تهران [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 88-91]
 • شهر تهران احیای نهاد توسعه تهران؛ ضرورت‌های تداوم برنامه‌ریزی توسعه شهری [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 16-25]
 • شهر جدید پردیس نماهای مصنوعی؛ ظرفیت‌های هویت‌بخش در مدیریت سیمای شهرهای جدید [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 70-73]
 • شهر خلاق فضاهای جمعی در راه جهانی شدن [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 34-37]
 • شهر خلاق پیوند محیط‌ خلاق با شهر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 67-73]
 • شهر خلاق فضای جمعی و شهر خلاق [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 74-79]
 • شهرداری لزوم نهادینه ساختن تعلق به بافت تاریخی شهر [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 38-41]
 • شهرداری گردشگری مجازی؛ بررسی ضرورت‌ها و نیازهای شهر تهران [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 88-91]
 • شهرداری فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری تهران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 25-27]
 • شهر دوستدار معلول منظر شهری دوستدار معلول، رویکرد منظرین در محیط شهر مقصد گردشگری [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 18-27]
 • شهر دوشنبه بررسی تطبیقی الگوی سکونت در برلین شرقی و دوشنبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-70]
 • شهر ری ظرفیت‌های منظرین کوهستان بی‌بی شهربانو [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 74-78]
 • شهر ری چشمه‌علی [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 3-3]
 • شهرسازى نگاه به شهر، از بالا یا از درون [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 8-9]
 • شهرسازی نگاه کل‌نگر به نقش اراضی عباس‌آباد در روند برنامه‌ریزی شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 24-25]
 • شهرسازی نقش نسبیت‌های روانشناختی در فهم محیط [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 34-35]
 • شهرسازی ارزش گرا شهر ایرانی و راز پویایی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 50-53]
 • شهرسازی اکولوژیک از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 66-73]
 • شهرسازی اکولوژیک زیرساخت به‌عنوان منظر: تلفیق قلمروهای انسانی و طبیعی در برنامه‌ریزی و طراحی بزرگراه‌های شهری [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 78-89]
 • شهرسازی اکولوژیک تحلیل و تدوین راهبردهای بهسازی اکولوژیک رودخانه‌های شهری در چارچوب شهرسازی اکولوژیک [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 54-71]
 • شهرسازی بوم‌گرا ریشه‌‌ها و مفاهیم توسعة منظرگرا-بوم‌گرا و زمینه‌های مشترک آن با معماری وشهرسازی ایرانی [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 70-85]
 • شهرسازی دانایی محور شهر ایرانی و راز پویایی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 50-53]
 • شهرسازی مشارکتی عوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکیل فضای شهری [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 38-49]
 • شهرسازی منظرگرا از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 66-73]
 • شهرسازی منظرگرا ریشه‌‌ها و مفاهیم توسعة منظرگرا-بوم‌گرا و زمینه‌های مشترک آن با معماری وشهرسازی ایرانی [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 70-85]
 • شهرسازی نوین شهرسازی نوین، راهی به سوی ایجاد محلات پایدار [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 80-87]
 • شهر سفید سیمای دستوری؛ "شهر سفید"، هویت جدید عشق‌آباد [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 50-55]
 • شهر سنتی شارباغ ایرانی، جایگاه باغ ایرانی در منظر شهری [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 14-21]
 • شهر سنتی کاربست اخلاق زیستی در شهرسازی اسلامی [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 38-47]
 • شهر سوژو طراحی منظر ساحلی شهر سوژو [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 64-65]
 • شهر سوسیالیستی بررسی تطبیقی الگوی سکونت در برلین شرقی و دوشنبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-70]
 • شهر سیدنی بررسی طرح احیای محدوده حفاظتی بارانگارو [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 66-75]
 • شهر غربی بررسی تطبیقی الگوی سکونت در برلین شرقی و دوشنبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-70]
 • شهر مسیحی مقایسۀ دو الگوی منظر مقدس در شهر اسلامی و مسیحی (نمونۀ موردی : حرم امام رضا (ع) در مشهد و کلیسای دومو در میلان) [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 14-21]
 • شهر: مشهد: ارکان بررسی سیر تحولات و تغییرات سازمان فضایی شهر مشهد [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 26-37]
 • شهر نور امتداد منظر روز در شب؛ برنامه‌ریزی منظر شبانه در پاریس [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 40-43]
 • شهر و فرهنگ شهر ایرانی و راز پویایی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 50-53]
 • شهروند مرور برنامه مشارکت مردم در دفتر نوسازی محله نعمت آباد [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 68-73]
 • شهروند رویکرد ادراکی و عملکردی به آب در پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 63-65]
 • شهروند الکترونیک بازخوانی مفاهیم شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 67-73]
 • شهروندگرایی ارزیابی فرایند طراحی یک مرکز شهری شهروندگرا؛ جزیره نیو هلند، سن‌پترزبورگ [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 36-45]
 • شهروندمداری مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار؛ تطبیق هنجارهای جامعِ بیان‌گر شهروندمداری، با شاخصه‌های کیفی طراحی شهری [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 14-23]
 • شهید نقش عکس در بازنمایی اسطوره شهادت در نقاشی‌ دیواری شهر تهران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 12-19]
 • شوشتر رابطۀ درک منظر میراث فرهنگی با مدیریت آن؛ منظر محوطه باستانی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 52-57]
 • شیخ احمد جامی بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعۀ شیخ احمد جام [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 6-13]
 • شیراز باغ به‌مثابه نهاد توسعۀ شهر، توسعۀ باغ- محور شهر تاریخی شیراز [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 82-89]

ص

 • صفات زیبایی‌شناسانه بررسی مبانی زیبایی‌شناسی در دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 10-13]
 • صفوی بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی (نمونه مورد مطالعه: میدان نقش جهان اصفهان به‌مثابۀ فضای جمعی عصر صفوی) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 30-43]
 • صفویه باغ به‌مثابه نهاد توسعۀ شهر، توسعۀ باغ- محور شهر تاریخی شیراز [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 82-89]
 • صنعتی‌زدایی منظر پساصنعتی، عرصة نوین معماری منظر/ مروری بر اندیشه‌ها و رویکردها [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 22-25]
 • صوت تبیین مدل پیشنهادی سنجش کیفی منظر صوتی با رویکرد زمینه گرایی در بافت شهری با استفاده از ماتریس های چهارگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صورت زمین نمادپردازی در باغ ایرانی، حس طبیعت در باغ‌هاى سلطنتى صفوى [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 6-13]

ض

 • ضوابط مروری بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص «ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 46-49]
 • ضوابط ارتفاعی چارچوب مدیریت منظر راهبردی شهرهای حرم-مقام (موردپژوهی: شهر قم) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 28-47]
 • ضوابط شهرسازی بررسی تأثیر ضوابط شهرسازی بر شکل شهرتهران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 10-13]
 • ضوابط طراحی تجربۀ تدوین ضوابط نمای ساختمانی در منطقه 17 تهران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 50-55]
 • ضوابطه بلند مرتبه سازی سیمای برج سازی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 28-30]

ط

 • طاق بستان دسکره و منظر فرهنگی؛ مروری بر شکارگاه‌های ساسانی غرب ایران [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 10-15]
 • طبس اسرار پایداری گنبد؛ نکته‌ای از زلزلة طبس [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 78-78]
 • طبس طرح کاشت، نقش آفرین منظر باغ؛ سیر تحول طرح کاشت در باغ گلشن طبس [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 6-15]
 • طبیعت منظر طبیعت در مینیاتور ایرانی؛ تحلیل منظره‌پردازی نگاره‌ همای و همایون [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 12-15]
 • طبیعت طبیعت، منبع الهام سازه های معماری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 74-75]
 • طبیعت نوسازی طبیعت‌گرا؛ رویکرد احیای طبیعت در بافت شهری سانتاکروز [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 44-49]
 • طبیعت درآمد/ منظر نو [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 2-2]
 • طبیعت طبیعت‌گرایی، یافتۀ امروزین سیاست‌های شهری؛ مقایسۀ چهار رویکرد در مدیریت منظر شهری [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 16-19]
 • طبیعت زیبایی‌شناسی منظر شهری تهران [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 14-17]
 • طبیعت تأمل در فلسفه زیبایی طبیعت [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 40-43]
 • طبیعت بوم‌شناسی تلاقی طبیعت و تاریخ در شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 44-48]
 • طبیعت بررسی‌هایی پیرامون آلپ غربی پس از قرن 18 [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 60-65]
 • طبیعت معماری منظرگرا؛ ارتباط بین منظر رود کارون و معماری لبۀ آن [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 20-26]
 • طبیعت منظر، منظر طبیعی، منظر فرهنگی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 82-87]
 • طبیعت طبیعت، شهر، هنر [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 3-3]
 • طبیعت آشتی شهر و طبیعت [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 30-39]
 • طبیعت جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران در چارچوب نظریۀ «اعتبارگیری» [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 66-73]
 • طبیعت گزارش همایش هشتم «پدیدارشناسی منظر شهری» [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 90-93]
 • طبیعت طرح کمربند سبز فرانکفورت [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 56-65]
 • طبیعت وحدت طبیعت و معیشت [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 3-3]
 • طبیعت گردشگری آئینی؛ بازخوانی باورهای اجتماعی در مراسم آئینی [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 14-21]
 • طبیعت کاربست اخلاق زیستی در شهرسازی اسلامی [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 38-47]
 • طبیعت طبیعت‌گرایی در هنر ساسانی [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 38-45]
 • طبیعت پیغام ماهیان، ادراک منظر [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 3-3]
 • طبیعت بررسی ویژگی های زندگی هه وار نشینی در منظر فرهنگی هورامان [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 66-73]
 • طبیعت بازشناسی نقش‌های منظرین بام در شهرهای ایرانی، بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری‌ها، آثار ادبی- هنری و نمونه موردی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 38-51]
 • طبیعت جلوه‌هایی از باغ ایرانی در مینیاتور [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 6-13]
 • طبیعت پایدار شهری طبیعت شهر رویکرد هویت‌گرا در پارک هوتن شانگهای [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 56-59]
 • طبیعت شهر نقش چشم‌اندازهای طبیعی تهران در مدیریت منظر شهری [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 49-51]
 • طبیعت‌گرایی شهر دوستدار کودک [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 20-23]
 • طبیعت‌گرایی اشراف بر سواره رویکرد منظرین پل طبیعت [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 70-77]
 • طبیعت‌گرایی مقایسۀ تطبیقی نوع نگرش به طبیعت در اشعار «نیما یوشیج» و « سهراب سپهری » [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 16-27]
 • طبیعتِ گزیده خوانش باغ ایرانی در مینیاتور، با تأکید بر مینیاتورهای شاهنامۀ بایسنقری [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 6-19]
 • طراحی‌پژوهی برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 58-67]
 • طراحی ترکیبی وازایش زندگی در خرابه‌های صنعتی؛ نگاهی به رویکرد‌‌ پسا‌صنعتی پیتر لاتز [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 26-33]
 • طراحی تطبیق‌پذیر سازگاری : رویکرد طراحی در محیط آشوبناک [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 74-81]
 • طراحی تعاملی نورپردازی تعاملی؛ رویکرد پروژۀ Light Scraper [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 56-60]
 • طراحی جاده‌ها جایگاه منظر در برنامه ریزی و طراحی جاده ها [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 36-41]
 • طراحی چراغ عملکرد یا فرهنگ؟ دو رویکرد متفاوت در خلق منظر شبانه [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 68-71]
 • طراحی زمینه گرا تبیین مدل پیشنهادی سنجش کیفی منظر صوتی با رویکرد زمینه گرایی در بافت شهری با استفاده از ماتریس های چهارگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی سایه‌بان سیمای پایدار مسکن بومی؛ سطح حرارتی نمای آپارتمان‌های طراحی‌شده به سبک بومی در پوترایاجا، مالزی [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 46-51]
 • طراحی شمایلی2 پروژه‌های یکپارچه شهری در مِدِلین [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 52-54]
 • طراحی شهری توسعه اقتصادی شهر با رویکرد منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 12-17]
 • طراحی شهری پایدار CPUL، منظر شهری همیشه مثمر؛ رویکردی نوین به تلفیق زراعت و شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 12-17]
 • طراحی شهری حساس به آب احیاء رودخانه‌های شهری، بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 20-27]
 • طراحی شهری حساس به آب نسبت عمل زیبایی اکولوژیکی و طراحی حساس به آب در منظر [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 42-53]
 • طراحی شهری شهروندمدار مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار؛ تطبیق هنجارهای جامعِ بیان‌گر شهروندمداری، با شاخصه‌های کیفی طراحی شهری [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 14-23]
 • طراحی کاشت اکولوژیک منظره‌سازی در مجموعه ورزشی؛ طرح کاشت اکولوژیک در پارک المپیک 2012 لندن [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 14-19]
 • طراحی محوطه بیمارستانی منظر محوطه‌ بیمارستان: تداوم درمان [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 48-59]
 • طراحی ‌محیط محیط محرک خلاقیت در باشگاه کودک [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 24-39]
 • طراحی مفهومی سمبولیسم و طراحی منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 30-35]
 • طراحی منظر طراحی منظر سواحل بر اساس روانشناسی زنان [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 58-59]
 • طراحی منظر ملاحظات طراحی منظر در ساحل شهری بندرعباس [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 66-67]
 • طراحی منظر نمونه قبلی : زمینه‌ساز خلاقیت یا تقلید در طراحی منظر [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 14-21]
 • طراحی منظر اکولوژیک اکولوژی، منظر و طراحی اکولوژیک منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 52-59]
 • طراحی و معماری منظر پژوهشی در فرصت‌های شغلی نوین در حرفه معماری منظر [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 54-57]
 • طرح تفصیلی مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های جامع/ نمونه موردی : طرح جامع شهر بانه [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]
 • طرح تفصیلی طرح منظر شهری محله، راهکار تداوم هویت در روند نوسازی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 51-54]
 • طرح جامع نگاه به شهر، از بالا یا از درون [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 8-9]
 • طرح جامع نگاهی به سند راهبردی طراحی منظر شهری تهران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 72-75]
 • طرح جامع دگرسازی یا بازسازی طرح های جامع [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 22-27]
 • طرح جامع مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های جامع/ نمونه موردی : طرح جامع شهر بانه [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]
 • طرح جامع ایمنی آینده تهران [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 38-41]
 • طرح جامع آسیب شناسی منظرشهری تهران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 26-29]
 • طرح جامع طرح منظر شهری محله، راهکار تداوم هویت در روند نوسازی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 51-54]
 • طرح جامع توان روددره‌ها در توسعه شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 52-55]
 • طرح جامع احیای نهاد توسعه تهران؛ ضرورت‌های تداوم برنامه‌ریزی توسعه شهری [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 16-25]
 • طرح جامع تهران بررسی نقش مسایل درونی و بیرونی طرح‌های جامع در تحقق‌پذیری آنها [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 50-53]
 • طرح جامع تهران پهنه بندى طرح جامع تهران، بیان گرافیکی وضع موجود [دوره 1، شماره 0، 1388، صفحه 26-27]
 • طرح جامع شهر تهران کوهستان البرز در طرح جامع تهران [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 48-55]
 • طرح راهبردی نگاهی به سند راهبردی طراحی منظر شهری تهران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 72-75]
 • طرح راهبردی تأملی بر اداره قانونمند شهر بر مبنای اسناد مصوب [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 20-23]
 • طرح راهبردی‌‌ـ ساختاری بررسی نقش مسایل درونی و بیرونی طرح‌های جامع در تحقق‌پذیری آنها [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 50-53]
 • طرح ساماندهی بررسی نقش مسایل درونی و بیرونی طرح‌های جامع در تحقق‌پذیری آنها [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 50-53]
 • طرح ساماندهی رودخانه‌ کن هویت طبیعی یا تحمیلی؟ بوستان جوانمردان، منظره‌سازی در دره کن [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 94-103]
 • طرح هادی رنگ محله نقش رنگ در مفاهیم اجتماعی امروز [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 10-13]
 • طرح‌های توسعه شهر تهران تهران آینده؛ نیازمند فضاهای شهری مطلوب [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 30-31]
 • طرح‌های توسعه شهری احیای نهاد توسعه تهران؛ ضرورت‌های تداوم برنامه‌ریزی توسعه شهری [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 16-25]
 • طرح های توسعه شهری نقش مؤلفه‌های اجتماعی در تحقق نوسازی شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 26-30]
 • طرحهای ساختاری پایش و ارزیابی، الزام تحقق پذیری طرح های توسعه شهری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 42-45]
 • طرح‌های شهری تهران توسعه مکان‌های مذهبی در شهرهای ایران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 36-39]
 • طرح‌وارۀ ذهنی عرصة جمعی نوظهور [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 92-95]

ظ

 • ظرفیت ایجادی آسیب‌شناسی ایجاد یک پهنه مصنوع در شهر [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 48-51]
 • ظرفیت تثبیت‌شده آسیب‌شناسی ایجاد یک پهنه مصنوع در شهر [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 48-51]
 • ظرفیت طبیعی مواجهه شهر اردبیل با دریاچه شورابیل [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 32-39]
 • ظرفیت‌های طبیعی ارزیابی رویکرد طراحی در بوستان نهج‌البلاغه و جوانمردان [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 44-47]

ع

 • عابر پیاده برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابر پیاده [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 36-39]
 • عدالت زندگی روزانه در خیابان‌ [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 60-71]
 • عدالت شهری مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار؛ تطبیق هنجارهای جامعِ بیان‌گر شهروندمداری، با شاخصه‌های کیفی طراحی شهری [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 14-23]
 • عدم قطعیت رویکرد منظرین، راهکاری برای معماری آینده؛ مروری بر نظریات و رویکردهای مانوئل پالرم [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 36-43]
 • عراق یادمان شهدای گمنام؛ بررسی دو رویکرد منظره‌پردازی در ایران و عراق [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 94-107]
 • عرصه شهری مال‌، نمود امروزین فضای عمومی در تهران؟ [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 42-53]
 • عرصه عمومی دانشگاه پیوند محیط‌ خلاق با شهر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 67-73]
 • عرصۀ جمعی عرصة جمعی نوظهور [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 92-95]
 • عشق‌آباد سیمای دستوری؛ "شهر سفید"، هویت جدید عشق‌آباد [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 50-55]
 • عشق آباد تعارض اندیشه و عمل در منظر شهر عشق‌آباد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 71-73]
 • عصر قاجار باغ‌سازی در عصر قاجار به روایت مفاتیح‌الارزاق [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 6-17]
 • عصر مجازی الزامات تحقق شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 78-81]
 • عطار تصویری از باغ حارث (امیر بلخ)؛ براساس حکایت رابعه از الهی نامۀ عطار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 6-13]
 • عقلانیت روزمره جامعه‌شناسی مصرف اتومبیل در تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 28-31]
 • عکاسی حرفه ای و غیرحرفه‌ای نسبت عکاسی با منظر شهر، نقش‌آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 48-59]
 • عکس تحلیل نشانه شناختی عکس سیل‌زدگان کنتاکی اثر مارگارت بورک-رایت [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 62-64]
 • عکس نقش عکس در بازنمایی اسطوره شهادت در نقاشی‌ دیواری شهر تهران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 12-19]
 • عکس های شهدا نسبت عکاسی با منظر شهر، نقش‌آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 48-59]
 • علم جدید ایدئولوژی و فناوری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 68-69]
 • علم منظر علم نقد منظر [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 14-19]
 • علوم اسلامی ایدئولوژی و فناوری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 68-69]
 • عمارت نمادپردازی در باغ ایرانی، حس طبیعت در باغ‌هاى سلطنتى صفوى [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 6-13]
 • عمارت اصلی تحلیل نقش چشم‌انداز در موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت اصلی درباغ ایرانی (مطالعۀ موردی: باغ‌های دورۀ صفوی در شمال ایران) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 6-19]
 • عمارت اصلی تحلیل نقش چشم‌انداز بر ساختار فضایی و نظام استقرار معماری عمارت اصلی باغ عباس‌آباد [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 6-17]