سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

اطلاعات لازم برای اشتراک فصلنامه منظر

برای اشتراک مجله منظر خواهشمند است مبلغ 1,000,000 ریال به حساب 55427753 بانک ملت (شعبه میدان توحید تهران) به نام سید امیر منصوری (مرکز پژوهشی نظر) واریز و فیش آن را به همراه اطلاعات ذیل برای دفتر مجله ارسال فرمایید. 

(مشترکان محترم اطلاعات ذیل را روی برگه جداگانه نوشته و به ضمیمه اصل فیش بانکی ارسال فرمایند).

نام خانوادگی و نام (مؤسسه/ شرکت) :

شماره‌های درخواستی : از شماره        تا شماره 

تلفن :

تعداد نسخه مورد نیاز : 

نشانی : 

صندوق پستی :

تلفن :

شماره فیش بانکی :

مبلغ : 

نام بانک و کد شعبه :

تاریخ و امضاء :

 

نشانی الکترونیک : manzar.magazine@gmail.com

شماره نمابر : 66915830-021

نشانی پستی : تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره 23

جهت اخذ اطلاعات بیشتر در این خصوص با شماره‌ 66916984-021 تماس حاصل فرمایید.

 

برای درج آگهی در مجله علمی منظر با شماره‌ تلفن 66916983-021 تماس حاصل فرمایید.