نمایه نویسندگان

آ

 • آرمون، فیروز مواجهه شهر اردبیل با دریاچه شورابیل [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 32-39]
 • آل هاشمی، آیدا باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]

ا

 • ابرقویی فرد، حمیده بررسی طرح احیای محدوده حفاظتی بارانگارو [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 66-75]
 • اسدپور، علی از منظر نزاع تا منظر دفاع؛ مفاهیم و گونه‌های پیوند منظر با جنگ [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 60-67]
 • امیری، آذرنوش تعامل شهر اهواز با رود کارون [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 22-31]

ب

 • براتی، ناصر مردم‌پسندی در یادمان‌های شهید؛ ارزیابی موفقیت اجتماعی طرح‌های بنیاد شهید [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 118-125]
 • بوخر، آن ماری منظر جنگ؛ ادراک منظر، استحکامات دفاعی و استتار در زمان جنگ [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 38-49]

پ

 • پرنه، الکسیس منظر پارک طبیعی از جاده؛ شکل گیری منظر جاده در تعامل با اجتماع [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 100-105]
 • پروین، حسین یادمان شهدای گمنام؛ بررسی دو رویکرد منظره‌پردازی در ایران و عراق [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 94-107]
 • پورصفوی، فرنوش آشتی شهر و طبیعت [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 30-39]
 • پوزن، فردریک تصویرسازی منظر در شهرسازی فرانسه (1970-1960) [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 18-25]

ت

 • تیموری، محمود باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]

ج

 • جوادی، شهره زیباشناسی نورپردازی چنارهای خیابان ولیعصر(عج) [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 74-81]

ح

 • حبیبی، امین زیبایی محیطی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 50-55]
 • حمیدی، سحر معماری قلمرو، فراتر از محدوده‌های شهر [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 88-101]
 • حیدر نتاج، وحید باغی که خیابان شد [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 6-13]

خ

 • خاتمی، سید یحیی مواجهه شهر اردبیل با دریاچه شورابیل [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 32-39]
 • خادمی، شهرزاد منظر مشارکتی؛ اثر حضور مردم در طراحی دو باغ موزه : تهران و خرمشهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 108-117]
 • خالویی، محبوبه نمونه قبلی : زمینه‌ساز خلاقیت یا تقلید در طراحی منظر [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 14-21]
 • خان سفید، مهدی زیرساخت به‌عنوان منظر: تلفیق قلمروهای انسانی و طبیعی در برنامه‌ریزی و طراحی بزرگراه‌های شهری [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 78-89]
 • خزاعی، فاطمه نمونه قبلی : زمینه‌ساز خلاقیت یا تقلید در طراحی منظر [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 14-21]
 • خمسه عشری، علی اکبر منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 68-81]
 • خونساری، شهریار نقش عکس در بازنمایی اسطوره شهادت در نقاشی‌ دیواری شهر تهران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 12-19]

د

 • داریوش، بابک کوهستان البرز در طرح جامع تهران [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 48-55]
 • دهقان، فرزانه السادات حال و هوای جنگ در آثار نقاشی؛ گزارش ایرج اسکندری از تجربه‎های خویش [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 126-135]
 • دیزانی، احسان باغستان سنتی قزوین [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 40-47]

ر

 • رحمدل، سمانه منظر راه در جغرافیای تاریخی ایران؛ نگاهی به کتاب «راه و رباط » با رویکرد منظرین [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 52-57]
 • رضازاده، اسحق باغی که خیابان شد [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 6-13]

ز

 • زاهدان، آرش باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]
 • زنگی، بهنام روایت منظر در دیوارنگاری [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 40-49]

ش

 • شفیعا، سعید منظر خدمات [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 14-21]
 • شکیبا منش، امیر احیاء رودخانه‌های شهری، بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 20-27]
 • شیبانی، مهدی طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 6-13]

ص

 • صابونچی، پریچهر حال و هوای جنگ در آثار نقاشی؛ گزارش ایرج اسکندری از تجربه‎های خویش [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 126-135]

ط

ع

 • عابدی، سمیرا الحاق محوطه‌‌های دولتی به فضای عمومی شهر [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 22-29]
 • عادلوند، پدیده جنگ و مجسمه‌های شهری تهران؛ از واقعیت عینی تا امر ذهنی [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 82-93]
 • عادلوند، پدیده جایگاه باغ‌مجسمه در فضای شهری تهران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 56-65]
 • عرفانی، گوران ارزیابی پیوندهای اجتماعی-فضایی و بصری در مراکز شهری «نیوکاسل » و «گیتس هد » در ارتباط با منظر پل [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 28-35]

ف

 • فرزین، احمد علی مردم‌پسندی در یادمان‌های شهید؛ ارزیابی موفقیت اجتماعی طرح‌های بنیاد شهید [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 118-125]
 • فرنوش، فهیمه یادمان شهدای گمنام؛ بررسی دو رویکرد منظره‌پردازی در ایران و عراق [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 94-107]

ق

 • قبادی، پریسا احیاء رودخانه‌های شهری، بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 20-27]
 • قوام پور، انسیه جایگاه منظر در برنامه ریزی و طراحی جاده ها [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 36-41]

ک

 • کرامتی، احسان مواجهه شهر اردبیل با دریاچه شورابیل [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 32-39]
 • کسروی، رضا منظر مشترک : نسبت زیبایی‌شناسی و اکولوژی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 94-101]
 • کسروی، رضا طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 6-13]
 • کشاورز، گلناز زیباشناسی نورپردازی چنارهای خیابان ولیعصر(عج) [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 74-81]
 • کیانی، رشا هم افزایی گره شهری و شریان های حمل ونقل [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 58-67]
 • کیانی هاشمی، رشا منظر مشارکتی؛ اثر حضور مردم در طراحی دو باغ موزه : تهران و خرمشهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 108-117]

گ

 • گودرزیان، شروین باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]

ل

 • لسان، مریم گذرگاه حیات وحش در منظر راه [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 42-51]

م

 • محسنی مقدم، مریم طرح کمربند سبز فرانکفورت [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 56-65]
 • محمدزاده، شبنم جنگ و منظر؛ گزارش میزگرد همایش جنگ و منظر شهری [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 136-141]
 • محمدزاده، شبنم گزارش همایش هشتم «پدیدارشناسی منظر شهری» [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 90-93]
 • مدقالچی، لیلا احیاء رودخانه‌های شهری، بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 20-27]
 • مسعودی اصل، بهزاد مردم‌پسندی در یادمان‌های شهید؛ ارزیابی موفقیت اجتماعی طرح‌های بنیاد شهید [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 118-125]
 • مِلینگ، لارا منظر گذرا در دوران جنگ؛ بازنمایی بناهای یادمانی برای قرن بیست و یک [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 50-59]
 • منصوری، سید امیر مهر، منظر خورشید [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]
 • منصوری، سید امیر طبیعت، شهر، هنر [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر راه به مثابه منظر [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر منظر ایرانی : رابطه دوگانه [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 3-3]
 • منصوری، مریم جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران در چارچوب نظریۀ «اعتبارگیری» [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 66-73]
 • مهربانی گلزار، محمدرضا منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 68-81]
 • مهربانی گلزار، محمدرضا زیرساخت‌های حمل ونقل زمینی، اکوسیستم‌ها و مناظر [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 68-71]
 • موسویان، سیده نفیسه هم‌زیستی معماری و طبیعت در روستاهای پالنگان و آویهنگ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 76-87]
 • میرغلامی، مرتضی احیاء رودخانه‌های شهری، بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 20-27]

ه

 • هاشمی زادگان، امیر مطالعه موردی : پیوند حرفه و دانش در معماری منظر؛ تجربه بنیاد معماری منظر آمریکا [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 26-37]
 • هاشمی زادگان، امیر آشنایی، جلوۀ مقام باغ در شعر سعدی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 6-11]
 • همتی، مرتضی زیبایی‌شناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 82-89]
 • همتی، مرتضی بازسازی منظر؛ استراحتگاه جاده ای در معدن متروکه [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 90-99]
 • همتی، مرتضی تعامل شهر اهواز با رود کارون [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 22-31]
 • همدانی گلشن، حامد وجوه شکل شهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 143-149]