نمایه نویسندگان

آ

 • آتشین‌بار، محمد برنارد لاسوس، از نگاه استادان منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 58-65]
 • آتشیین‌بار، محمد مصاحبة اختصاصى مجلة منظر با پروفسور برنارد لاسوس، برندة جایزة معمار منظر برتر جهان در چهار سال منتهى به 2010 [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 66-73]
 • آجورلو، بهرام دسکره و منظر فرهنگی؛ مروری بر شکارگاه‌های ساسانی غرب ایران [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 10-15]
 • آل‌هاشمی، آیدا مدال طلای IFLA 2009 برای برنارد لاسوس [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 42-47]
 • آورزمان، فریدون منظر آسمانی؛ نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 6-9]

ا

 • ادیب‌زاده، بهمن مرور برنامه مشارکت مردم در دفتر نوسازی محله نعمت آباد [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 68-73]
 • اردانه، سحر رابطه دو سویه تجهیزات و سیمای شهر؛ نقش تونل مشترک تأسیسات در ساماندهی منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 74-77]
 • اردانه، سحر ارزیابى طرح پیاده‌راه پانزده خرداد تهران [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 74-79]
 • اکبریان، مریم آمایش منظر سرزمینی : رویکرد منظرین در طراحی ابرسازه‌ها؛ نگاهی به پروژه بزرگراه A20 [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 42-47]
 • الهى، سروین ارزیابى طرح پیاده‌راه پانزده خرداد تهران [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 74-79]
 • الهی، سروین گذر از فرهنگ به پارکینگ؛ بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 72-79]
 • انصاری، مجتبی باغ ایرانی، زبان مشترک منظر در ایران و هند [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 6-7]
 • ایروانیان، مهرداد رویکرد پساصنعتی پیتر لاتز، حفره‌ای به منظره سیاه [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 52-53]

ب

 • براتی، شادی شهر و بوم؛ عیان‌سازی زیرساخت‌های طبیعی، راهبرد توسعه بوم‌شناسی شهر [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 64-67]
 • براتی، ناصر سخن مرکز [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 54-54]
 • براتی، ناصر باغ یا پارک؟! تقابل مفاهیم در دو زبان مختلف [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 12-15]
 • براتی، ناصر ناصر براتی: ورهنگ؛ کهن الگوى ناشناخته در فرهنگ ایرانى‌ـ اسلامى [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 24-25]
 • براتی، ناصر عرصة جمعی نوظهور [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 92-95]
 • بل، سایمون شبکه سبز/ آبی؛ برنامه‌ریزی برای شهرهای مردم‌پسند [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 88-95]
 • بمانیان، محمدرضا گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 74-79]
 • بهزادفر، مصطفی پیاده راه، محرک توسعه در بافت کهن شهرى؛ بررسى نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 55-61]

پ

 • پرتار، مهدى مروری بر طرح پیاده‌سازی حاشیۀ رودخانۀ مانزانارس [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 6-11]
 • پرتار، مهدی زیبایی‌ متروکه‌ها؛ تحلیل زیبایی شناسانه‌ی پارک دویسبرگ‌ـ نُورد [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 34-41]
 • پورصفوی، فرنوش توپوگرافی، امکان ناشناخته منظر پایدار؛ معرفی و تحلیل پروژه پارک ساحلی Tejo and Trancão در لیسبون [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 29-37]

ت

ج

 • جابری، آیرین پیاده راه، محرک توسعه در بافت کهن شهرى؛ بررسى نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 55-61]
 • جلالی، علی‌اکبر الزامات تحقق شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 78-81]
 • جمشیدیان، محمد تجدید حیات خیابان فرانکلین [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 32-37]
 • جوادی، شهره منظر طبیعت در مینیاتور ایرانی؛ تحلیل منظره‌پردازی نگاره‌ همای و همایون [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 12-15]

ح

 • حبیبی، کیومرث پیاده راه، محرک توسعه در بافت کهن شهرى؛ بررسى نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 55-61]
 • حجتى، ریحانه مروری بر طرح پیاده‌سازی خیابان جرج سیدنی [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 38-41]
 • حجتی، ریحانه طراحی منظر ساختارگرا؛ ارزیابی روند تحول رویکردهای پیتر لاتز در دو پارک زاربروکن و دورا [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 42-51]
 • حجتی، ریحانه زمینه، تضمین تداوم حیات منظرین؛ دگرگونی رویکرد طراحی پروو از پاریس تا لندن [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 34-41]
 • حیدرنتاج، وحید چهار باغ؟ بررسى منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ایرانى [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 16-23]

خ

 • خادمى، مسعود تأثیرات ساختارهای میان‌افزا بر تحریک نوسازی در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 80-83]

د

ذ

 • ذاکرحقیقی، کیانوش سخن مرکز: گسست منظر؛ چالش اصلی حضور زیرساخت‌های شهری در منظر [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 58-58]

ر

 • رجبى، ژیلا زندگی پیاده، راهبرد نوسازی شهری [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 12-17]
 • رحمدل، سمانه از طبیعت واقع به طبیعت تاریخی؛ تحلیل تحولات شیوه منظرسازی آلن پروو [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 28-33]
 • رحمدل، سمانه تبلور زندگی اجتماعی در طراحی فضای پیاده [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 18-25]
 • ردائی، سارا مسابقة طراحى پل پیاده در استانبول [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 60-65]
 • ردایی، سارا وازایش زندگی در خرابه‌های صنعتی؛ نگاهی به رویکرد‌‌ پسا‌صنعتی پیتر لاتز [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 26-33]
 • رزاقی‌اصل، سینا توسعه اقتصادی شهر با رویکرد منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 12-17]
 • رفعت، رسول گذر از فرهنگ به پارکینگ؛ بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 72-79]
 • رفیعیان، مجتبى گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 74-79]
 • رفیعیان، محسن گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 74-79]

ز

 • زندی، ابتهال گردشگری مجازی؛ بررسی ضرورت‌ها و نیازهای شهر تهران [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 88-91]
 • زندیه، مهدی رابطه دو سویه تجهیزات و سیمای شهر؛ نقش تونل مشترک تأسیسات در ساماندهی منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 74-77]

س

 • سریری، عاطفه مروری بر طرح پیاده‌سازی حاشیۀ رودخانۀ مانزانارس [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 6-11]

ش

 • شکری، وحید عرصة جمعی نوظهور [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 92-95]
 • شهسوارگر، مولود تداوم منظر فرهنگی؛ احیا و بازآفرینی یک باغ تاریخی [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 54-59]
 • شهسوارگر، مولود طرح پیاده مدار برای بزرگراه گاردینر تورنتو [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 26-31]
 • شیرازى، زهره پروژه احیاى خیابان شانزه لیزه [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 50-55]
 • شیرازی، زهره طراحی منظر ساختارگرا؛ ارزیابی روند تحول رویکردهای پیتر لاتز در دو پارک زاربروکن و دورا [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 42-51]
 • شیرازی، زهره زمینه، تضمین تداوم حیات منظرین؛ دگرگونی رویکرد طراحی پروو از پاریس تا لندن [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 34-41]

ص

 • ص برنجی، شینا شهر و بوم؛ عیان‌سازی زیرساخت‌های طبیعی، راهبرد توسعه بوم‌شناسی شهر [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 64-67]
 • صریحی، سعاد مدال طلای IFLA 2009 برای برنارد لاسوس [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 42-47]

ع

 • عادلوند، پدیده منظر اشتراکی؛ نسبت زیبایی‌شناسی با اکولوژی [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 36-41]
 • عالمی، مهوش نمادپردازی در باغ ایرانی، حس طبیعت در باغ‌هاى سلطنتى صفوى [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 6-13]
 • عسکرزاده، محمد تجربه‌ای تاریخی در منهتن؛ احیاى "های لاین" رویکردى در تداوم منظر شهرى [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 66-71]
 • عسگری‌آزاد، محمود چشم انداز مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 66-67]
 • علی‌پور، روجا تأثیرات ساختارهای میان‌افزا بر تحریک نوسازی در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 80-83]

غ

ف

 • فرهمند، عرفان منظر پساصنعتی، عرصة نوین معماری منظر/ مروری بر اندیشه‌ها و رویکردها [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 22-25]

ق

 • قشقایی، رضا منظر اشتراکی؛ نسبت زیبایی‌شناسی با اکولوژی [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 36-41]

ک

 • کاملى، هدا سمبولیسم و طراحی منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 30-35]
 • کتابچی، عماد بازخوانی مفاهیم شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 67-73]
 • کریمی مشاور، مهرداد مطلوبیت منظر شهری؛ نظارت سازمانی بر زیرساخت‌های منظر شهری، بررسی نمونه : لندن [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 78-83]

م

 • مثنوی، محمدرضا اکوسیستم شهری پایدار، پارادایم یا پارادوکس؟ ضرورت بازنگری در رابطه شهر و محیط زیست [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 59-63]
 • مخلص، فرنوش معماری منظر شهری؛ رویکردهای نوین آلن پروو [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 48-53]
 • مخلص، فرنوش میدان کهنه ناتینگهام براى پیاده‌ها [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 56-59]
 • معینی، سید مهدی زندگی پیاده ایمن؛ دسترسی پیاده به ا‌‌‌یستگاه‌های حمل و نقل عمومی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 62-65]
 • ملک‌نیا، محبوبه گردشگری مجازی؛ بررسی ضرورت‌ها و نیازهای شهر تهران [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 88-91]
 • منشی‌زاده، آرزو باغی برای موزه‌ هنرهای بدوی؛ نگاهی به باغ "برانلی" اثر ژیل کلمان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 35-37]
 • منصوری، سید امیر چهار باغ؟ بررسى منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ایرانى [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 16-23]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ منظر ایرانی: تقدس بالا [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر سخن سردبیر؛ منظر ایرانی [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ منظر ایرانی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ منظر ایرانی [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر آیین نوروز، منظر فرهنگی ایرانیان [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 5-5]
 • منصوری، مریم‌السادات برنارد لاسوس؛ تجربه‌ها و دغدغه‌ها درطراحى منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 48-57]
 • منصوری، مریم‌السادات مصاحبة اختصاصى مجلة منظر با پروفسور برنارد لاسوس، برندة جایزة معمار منظر برتر جهان در چهار سال منتهى به 2010 [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 66-73]
 • منصوری، مریم السادات ارزیابى طراحى فضاى پیاده در ارگ شیراز [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 66-73]
 • مهدوی‌مقدم، مژده پارک سیتروئن، آغاز یک شیوه [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 38-47]
 • مهربانى‌گلزار، محمدرضا علم نقد منظر [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 14-19]
 • موسویان، سیده نفیسه ژیل کلمان باغبان طبیعت [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 26-29]
 • موسویان، سیده نفیسه معماری منظر در پرتغال؛ «خوائو نونش» نماینده نسل اول معماران منظر [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 16-17]
 • میرزا کوچک خوشنویس، احمد منظره نمادین باغ ایرانی؛ نقش آب‌نمای مقابل کوشک با تکیه بر باورهای مهرپرستی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 7-11]

ن

 • نگین‌تاجی، صمد مکان و حس مکان [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 24-29]
 • نوسوم، یان منظر شهری : جوهر و ادراک؛ پژوهشی در تحولات مفهوم منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 16-21]
 • نونش، خوائو زمان، صورتگر منظر؛ بررسی مفهوم زمان در پیدایی منظر [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 46-51]
 • نیرى، زهرا بازسازى خیابان مرکزى شیکاگو براى تجارت و زندگى پیاده [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 42-49]

ی