نمایه نویسندگان

آ

 • آتشین‌بار، محمد برنارد لاسوس، از نگاه استادان منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 58-65]
 • آتشین‌بار، محمد تحلیل نسبت کالبد و معنا در خیابان انقلاب [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 38-43]
 • آتشین‌بار، محمد منظر روستایی در غرب ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 32-34]
 • آتشین‌بار، محمد تعارض اندیشه و عمل در منظر شهر عشق‌آباد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 71-73]
 • آتشین‌بار، محمد منظر، دیسیپلین آینده [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 24-24]
 • آتشین‌بار، محمد از گذر تا خیابان؛ نوسازی محدوده «ریکه» پاریس با رویکرد سیمای خیابان [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 56-61]
 • آتشین‌بار، محمد منظر خیابان نفوذی؛ تأثیر خیابان‌های نفوذی بر منظر شهری پاریس [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 54-61]
 • آتشین‌بار، محمد منظر کوه در شعر نو پارسی؛ مقایسه جایگاه کوه در اسطوره‌های ایرانی با شعر نو [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 32-37]
 • آتشین‌بار، محمد خوانش منظر خیابان، بالاخیابان و پایین‌خیابان شهر مشهد به‌مثابۀ آستانۀ تشرف به حرم رضوی(ع) [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 64-77]
 • آتشین بار، محمد گردش علمی از ایده تا عمل [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 80-81]
 • آتشین بار، محمد مدیریت منظر خیابان‌های تهران در دورة انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 28-31]
 • آتشین بار، محمد ارتقاء کیفی منظر شهر تهران در تلاقی خیابان و فضای عمومی [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 12-17]
 • آتشین بار، محمد باغ ایرانی تهران منظر خلاق در تلفیق سنت با مدرنیته [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 6-13]
 • آتشین بار، محمد قرائت منظر خیابان در باغ ایرانی [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 6-15]
 • آتشینبار، محمد زیباشناسی منظر خیابان‌های تهران؛ سیاست‌های زیباسازی خیابان‌های تهران در چهار دوره تاریخی [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 12-19]
 • آتشیین‌بار، محمد مصاحبة اختصاصى مجلة منظر با پروفسور برنارد لاسوس، برندة جایزة معمار منظر برتر جهان در چهار سال منتهى به 2010 [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 66-73]
 • آجرلو، بهرام استاد علی اکبر سرفراز، پیشتاز پژوهش های عهد ایلخانی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 56-57]
 • آجورلو، بهرام دسکره و منظر فرهنگی؛ مروری بر شکارگاه‌های ساسانی غرب ایران [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 10-15]
 • آذری، عباس سنجش الگوی حضور مشترک در فضاهای نوین جمعی؛ (مورد پژوهی: مجتمع تجاری کوروش) [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 30-41]
 • آرمون، فیروز مواجهه شهر اردبیل با دریاچه شورابیل [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 32-39]
 • آزاد ارمکی، تقی ابعاد اجتماعی- فرهنگی و مسکن مهر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 46-46]
 • آزموده، مریم سیمای ارتباطی؛ نمای مدیا در میدان بزرگ شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 66-69]
 • آقا بزرگ، نرگس نقش چشم‌اندازهای طبیعی تهران در مدیریت منظر شهری [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 49-51]
 • آقابزرگ، نرگس تحلیل کالبدی میدان‌های تاریخی ایران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 18-23]
 • آقاملایی، ریحانه تجدید حیات شهری با رویکرد فرهنگی [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 50-59]
 • آقاملایی، ریحانه پایداری محلات مسکونی؛ سنجش میزان پایداری کوی فراز تهران برمینای سیستم ارزیابی LEED-ND [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 38-45]
 • آل‌هاشمی، آیدا مدال طلای IFLA 2009 برای برنارد لاسوس [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 42-47]
 • آل‌هاشمی، آیدا برنامه‌ریزی برای ایجاد نظم طبیعت‌گرا در سازمان فضایی شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 62-66]
 • آل‌هاشمی، آیدا نگاهی به پروژه احیای دره فرحزاد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 8-8]
 • آل‌هاشمی، آیدا هویت طبیعی یا تحمیلی؟ بوستان جوانمردان، منظره‌سازی در دره کن [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 94-103]
 • آل‌هاشمی، آیدا به‌دنبال زندگی امروز در باغستان سنتی قزوین، تحلیل طرح پارک ملا خلیلا [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 62-69]
 • آل هاشمی، آیدا معبد آب [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 58-61]
 • آل هاشمی، آیدا آموزش مبتنی بر کشف؛ به دنبال سؤال از برای آموختن [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 24-27]
 • آل هاشمی، آیدا ارزیابی رویکرد طراحی در بوستان نهج‌البلاغه و جوانمردان [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 44-47]
 • آل هاشمی، آیدا نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 10-15]
 • آل هاشمی، آیدا منظر شهری، معیار ارزیابی معماری بناهای شاخص [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 76-77]
 • آل هاشمی، آیدا مدیریت دالان‌های دید در تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 63-73]
 • آل هاشمی، آیدا باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]
 • آل هاشمی، آیدا جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 6-15]
 • آل هاشمی، آیدا رودخانه‌های شهری و تفکر تاب‌آوری در برابر آشوب سیل، برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ کن [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 60-73]
 • آل هاشمی، آیدا باغ فتح آباد کرمان؛ جایگاه شاخص‌های اصیل باغ ایرانی در احیای باغ‌های تاریخی ایران [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 6-15]
 • آل هاشمی، آیدا منظر آب-‌محور، نقش نظام آبی در شکل‌گیری منظر باغستان سنتی قزوین و حفاظت از آن [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 30-41]
 • آل هاشمی، آیدا در جست‌وجوی ورودی شیراز، بررسی تغییرات منظر ورودی شهر شیراز -دروازه قرآن- از پیش از قاجار تا امروز [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 78-89]
 • آل هاشمی، ترجمه : آیدا فلسفۀ منظر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 22-25]
 • آنانتاکارن، کریتسادا ارزیابی حرارتی مدل های مسکونی؛ بررسی مدل ساخته شده با فیبر، سیمان و چوب [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 52-61]
 • آورزمان، فریدون منظر آسمانی؛ نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 6-9]
 • آورزمانی، فریدون جایگاه زن در هنر ساسانی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 54-57]
 • آورزمانی، فریدون خراج یا پیشکش نوروزی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 62-64]
 • آورزمانی، فریدون نذر داودی، بازمانده رسم کهن «مهری» [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 14-17]
 • آیوازیان، سیمون تحلیل جایگاه گذرهای تاریخی در ساختار فضاهای عمومی شهر(مورد مطالعاتی: گذر درخونگاه تهران) [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 74-87]

ا

 • ابراهیمی، فرشید آیین نوزایی طبیعت [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 58-61]
 • ابراهیمی، محمدرضا منظر راه شهرى [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 8-11]
 • ابراهیمی نیا، دلارام کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محلات نمونۀ موردی: محلۀ امام‌زاده یحیی در تهران [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 24-39]
 • ابرقویی فرد، حمیده بررسی طرح احیای محدوده حفاظتی بارانگارو [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 66-75]
 • ابرقویی فرد، حمیده منظر همچون طبیعت نمادین، تأملی بر نقش نمادین عناصر طبیعی در شکل‌گیری منظر روستای «کامو» [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 28-37]
 • ابرقویی فرد، حمیده خِرَد محیطی، دانش بومی و نقش عوامل اکولوژیک در برنامه‌ریزی و ساخت روستای کامو [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 18-25]
 • ابرقویی فرد، حمیده بازخوانی مؤلفه‌های سازندۀ سازمان فضایی شهر ایرانی پس از اسلام در سفرنامه‌های قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 20-29]
 • احصائی، آسیه مدلسازی خطای بصری«تغییر اندازه در مناظر شهری» بر ادراک نقاط کانونی شهر، مطالعۀ موردی: کریدور بصری پیاده‌راه آیت‌الله طبسی به حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 46-53]
 • احمدی، فریال مروری بر ادبیات اکولوژی منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 60-65]
 • احمدیان، رضا مدل سنجش قابلیت گردشگری اراضی ساحلی [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 62-63]
 • احمری، مهگل فانوس‌های طبیعی؛ رویکرد هویتی در نورپردازی هلسینکی [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 61-63]
 • اخلاصی، احمد دسته بندی رنگ نمای ساختمانهای مسکونی مبتنی بر مقیاسهای احساسی رنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخوان، عرفان هویت طبیعی یا تحمیلی؟ بوستان جوانمردان، منظره‌سازی در دره کن [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 94-103]
 • ادیب‌زاده، بهمن مرور برنامه مشارکت مردم در دفتر نوسازی محله نعمت آباد [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 68-73]
 • ادیبی، علی اصغر باغ‌های شفا‌بخش، رویکرد باغ ایرانی به سلامتی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 18-21]
 • ارجمندی، هانی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بر احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری شهری (نمونه موردی: خیابان سی تیر تهران) [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 24-37]
 • اردانه، سحر رابطه دو سویه تجهیزات و سیمای شهر؛ نقش تونل مشترک تأسیسات در ساماندهی منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 74-77]
 • اردانه، سحر نوسازی طبیعت‌گرا؛ رویکرد احیای طبیعت در بافت شهری سانتاکروز [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 44-49]
 • اردانه، سحر ارزیابى طرح پیاده‌راه پانزده خرداد تهران [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 74-79]
 • استادی، مریم مدلسازی خطای بصری«تغییر اندازه در مناظر شهری» بر ادراک نقاط کانونی شهر، مطالعۀ موردی: کریدور بصری پیاده‌راه آیت‌الله طبسی به حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 46-53]
 • اسداللهی، مصطفی بررسی نقش عناصر محیطی در کیفیت بصری فضا [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 70-71]
 • اسدپور، علی راهبردهای توصیفی در پژوهش منظر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 22-25]
 • اسدپور، علی از منظر نزاع تا منظر دفاع؛ مفاهیم و گونه‌های پیوند منظر با جنگ [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 60-67]
 • اسدیان زرگر، نعیمه چارچوب مفهومی طراحی منظر محوطه‏ بیمارستان از سطح نظری تا قلمرو اجرایی (با تلفیق مرور سیستماتیک و تحلیل محتوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسعدی، میر محمد قهوه خانه، جاذبۀ تاریخی د ر منظر گر دشگری شهری ایران [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 20-29]
 • اسفنجاری کناری، عیسی بازشناسی نظام حاکم بر گذرها د‌‌ر شهر تاریخی قزوین [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 28-41]
 • اسکندری، سمیرا بام سبز یا باغ‌بام؟ نگـاهی به تجـربه‌های اخیــر تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 30-37]
 • اسگارد، آن بررسی‌هایی پیرامون آلپ غربی پس از قرن 18 [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 60-65]
 • اسگارد، آن چارتاقی، تداوم تقدس کوه در آیین‌ها، معماری و منظر ایران [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 64-73]
 • اسماعیل‌دخت، مریم شارباغ ایرانی، جایگاه باغ ایرانی در منظر شهری [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 14-21]
 • اسماعیل دخت، مریم مقیاس‌های تعاملِ منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامه‌های توسعۀ شهری [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 58-73]
 • اسماعیل دخت، مریم بررسی تطبیقی رویکرد‌‌‌ بیوفیلیک و مناظر شفابخش د‌‌‌ر اثربخشی بر حواس کود‌‌‌کان اتیسم [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 16-27]
 • اسماعیلی، فرانک باغ‌موزه یا موزه‌باغ؟ منظر باغ‌موزه مینیاتور تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 56-63]
 • اصل‌فلاح، پریچهر موسیقی خیابانی به دنبال جایگاه موسیقی در منظر شهر [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 48-55]
 • اعتصام، ایرج بازشناسی تحولات شیوۀ مواجهه با باغ‌های درون‌شهری از منظر آسیب‌شناسی تخریب (موردپژوهی: شهر تهران، سال‌های 1357 تا 1398 خورشیدی) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 6-19]
 • اعتضادی، لادن اهمیت پژوهش‌های چندجانبه در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 6-9]
 • اعتماد، گیتی تهران آینده؛ نیازمند فضاهای شهری مطلوب [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 30-31]
 • اعطا، علی بازشناسی تحولات شیوۀ مواجهه با باغ‌های درون‌شهری از منظر آسیب‌شناسی تخریب (موردپژوهی: شهر تهران، سال‌های 1357 تا 1398 خورشیدی) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 6-19]
 • افتخار، یاسمین طبیعت شهر رویکرد هویت‌گرا در پارک هوتن شانگهای [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 56-59]
 • افتخار، یاسمین معنای نور سبک‌شناسی نورپردازی ساختمان‌های مسکونی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 22-29]
 • اکبرپور، آرش روایت امروز از شهر دیروز [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 15-17]
 • اکبرزاده، محسن جهانی‌سازی، گفتگویی درونی با معماری بومی [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 32-39]
 • اکبرزاده، مینا باغ‌های شفا‌بخش، رویکرد باغ ایرانی به سلامتی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 18-21]
 • اکبریان، محمد منظر آب-‌محور، نقش نظام آبی در شکل‌گیری منظر باغستان سنتی قزوین و حفاظت از آن [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 30-41]
 • اکبریان، مریم آمایش منظر سرزمینی : رویکرد منظرین در طراحی ابرسازه‌ها؛ نگاهی به پروژه بزرگراه A20 [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 42-47]
 • اکبریان، مریم شاخص های گسست منظر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 26-29]
 • الهقلی‌لو، الناز به دنبال دریاچه تحلیلی بر معماری منظر دریاچه شهدای خلیج فارس در چیتگر [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 64-69]
 • الهى، سروین ارزیابى طرح پیاده‌راه پانزده خرداد تهران [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 74-79]
 • الهی، سروین گذر از فرهنگ به پارکینگ؛ بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 72-79]
 • الهی، مسعود تفرجگاه شهری و تحقق حیات مدنی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 20-23]
 • امامی، امیر پژوهشی در فرصت‌های شغلی نوین در حرفه معماری منظر [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 54-57]
 • امامی، سمانه تعامل فضای آموزش معماری با طبیعت در تأمین نیاز روانی دانشجویان دو دانشگاه در اصفهان [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 14-17]
 • امامی میبدی، مرضیه حرکت با حباب در لایه های ذهن [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 54-57]
 • امیدخواه، عاطفه چهارچوبی برای احیای محله : شش ترکیب از چهار مؤلفه [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 68-74]
 • امیری، آذرنوش تعامل شهر اهواز با رود کارون [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 22-31]
 • امین‌الاسلامی اسکویی، صدف معنای نور سبک‌شناسی نورپردازی ساختمان‌های مسکونی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 22-29]
 • امین‌پور، احمد تحلیل نقش چشم‌انداز در موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت اصلی درباغ ایرانی (مطالعۀ موردی: باغ‌های دورۀ صفوی در شمال ایران) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 6-19]
 • امین‌پور، احمد تحلیل نقش چشم‌انداز بر ساختار فضایی و نظام استقرار معماری عمارت اصلی باغ عباس‌آباد [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 6-17]
 • انصاری، مجتبی باغ ایرانی، زبان مشترک منظر در ایران و هند [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 6-7]
 • انصاری، مجتبی بازشناسی مؤلفه‌های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش‌ها [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 72-85]
 • انصاری، مجتبی نقش نظام آب در ماندگاری باغ ایرانی [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 6-15]
 • ایچ موف، جیمز منظره‌سازی در مجموعه ورزشی؛ طرح کاشت اکولوژیک در پارک المپیک 2012 لندن [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 14-19]
 • ایرانمنش، سید محسن اخبار کوتاه [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 3-5]
 • ایروانیان، مهرداد رویکرد پساصنعتی پیتر لاتز، حفره‌ای به منظره سیاه [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 52-53]
 • ایزدی، محمد سعید ضرورت نشر فرهنگ نوسازی شهری در ایران [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 36-36]
 • ایزدی، محمدسعید اصلاح روند نوسازی در گرو اصلاح تعاریف [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 34-34]
 • ایلیاتی، زهرا تلألو ثروت نورپردازی مجتمع‏های تجاری تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 86-93]
 • ایمانزاده، سارا توسعه دانشگاه، الگو و اندازه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 63-65]
 • اینگلد، تیم موقتی بودن منظر [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 62-73]

ب

 • بارکر، گیلیان هدایت خیال : ادراک و کتیبه‌ها، حیاط شیرها در الحمراء [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 74-81]
 • باصولی، مهدی نگاه منظرین به حمام‌های عمومی، بررسی عناصر و کارکردهای آن [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 34-43]
 • باصولی، مهدی منظر شهری دوستدار معلول، رویکرد منظرین در محیط شهر مقصد گردشگری [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 18-27]
 • باصولی، مهدی بررسی کارکردهای کاروانسراهای ایرانی با رویکردی منظرین [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 28-37]
 • باصولی، مهدی روایت منظرین سقاخانه در شهر ایرانی [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 54-61]
 • باصولی، مهدی قهوه خانه، جاذبۀ تاریخی د ر منظر گر دشگری شهری ایران [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 20-29]
 • باقری، یوسف هویت طبیعی یا تحمیلی؟ بوستان جوانمردان، منظره‌سازی در دره کن [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 94-103]
 • بالنور عزوز، مریم درخت در شهر تونس؛ فرضیه‌هایی از مفهوم فضای جمعی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 24-29]
 • بُد، مهدیه منظر آیینی برج ایرانی و اثر آن در مدیریت گردشگری [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 26-33]
 • براتى، ناصر نگاه به شهر، از بالا یا از درون [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 8-9]
 • براتی، شادی شهر و بوم؛ عیان‌سازی زیرساخت‌های طبیعی، راهبرد توسعه بوم‌شناسی شهر [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 64-67]
 • براتی، ناصر سخن مرکز [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 54-54]
 • براتی، ناصر خروج از بحران شهرسازی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 50-53]
 • براتی، ناصر نقش نسبیت‌های روانشناختی در فهم محیط [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 34-35]
 • براتی، ناصر باغ یا پارک؟! تقابل مفاهیم در دو زبان مختلف [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 12-15]
 • براتی، ناصر ناصر براتی: ورهنگ؛ کهن الگوى ناشناخته در فرهنگ ایرانى‌ـ اسلامى [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 24-25]
 • براتی، ناصر عرصة جمعی نوظهور [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 92-95]
 • براتی، ناصر محله گرایی در تهران : گامی به سوی شهر انسان‌گرا [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 66-66]
 • براتی، ناصر مردم‌پسندی در یادمان‌های شهید؛ ارزیابی موفقیت اجتماعی طرح‌های بنیاد شهید [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 118-125]
 • براتی، ناصر سنجش الگوی حضور مشترک در فضاهای نوین جمعی؛ (مورد پژوهی: مجتمع تجاری کوروش) [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 30-41]
 • براتی، ناصر جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 6-15]
 • براتی، ناصر فضاهای جمعی : ضرورت‌ها و موانع؛ نمونۀ موردی: چهارراه ولی‌عصر تهران [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 18-23]
 • براتی، ناصر نسبت عکاسی با منظر شهر، نقش‌آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 48-59]
 • براتی، ناصر برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 58-67]
 • براتی، ناصر رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 38-45]
 • براتی، ناصر ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 18-27]
 • براتی، ناصر رسانه، روشی برای تغییر منظر شهری تبیین مد‌‌‌‌‌‌‌ل مفهومی اثرگذاری بر منظر شهری بد‌‌‌‌‌‌‌ون مد‌‌‌‌‌‌‌اخلۀ فیزیکی [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 66-77]
 • برخوردار، بابک واکاوی معیارهای مطلوبیت در فضاهای جمعی اصفهان صفوی، نمونۀ موردی: فضاهای جمعی بافت تاریخی اصفهان [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 16-27]
 • برخوردار، بابک بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی (نمونه مورد مطالعه: میدان نقش جهان اصفهان به‌مثابۀ فضای جمعی عصر صفوی) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 30-43]
 • برک، آگوستن وجه اشتراک ما در منظر چیست؟ [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 58-65]
 • برک، آگوستین آیا واژه «منظر» متحول می‌شود؟ [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 25-27]
 • برینیولی، ژان-دومینیک اقامتگاه شاهی «عباس آباد»، «گوشۀ عیش» شاه‌ عباس اول در مازندران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 40-47]
 • بس، ژان مارک منظر حسی؛ رابطه میان منظر محسوس و فضای عمومی [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 20-25]
 • بسته‌نگار، مهرنوش از گردشگری خوراک تا گردشگری خلاق و پایدار خوراک و آشپزی مورد مطالعه: پیاده ‏راه خوراک سی تیر تهران [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 26-37]
 • بسته نگار، مهرنوش رنگ منظر ایرانی؛ جایگاه رنگ در کشف برند گردشگری ایران [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 58-65]
 • بصیری مژدهی، رضا پیشنهادی چندوجهی برای گونه‌بندی فضاهای عمومی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 38-41]
 • بصیری مژدهی، رضا منظر شبانه در تهران؛ ارزیابی ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 36-39]
 • بل، سایمون شبکه سبز/ آبی؛ برنامه‌ریزی برای شهرهای مردم‌پسند [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 88-95]
 • بل، سایمون بازتابی از دیدگاه برنارد لاسوس [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 45-47]
 • بل، سایمون نقش فضا‌های شهری در تقویت هویت بافت‌های فرسوده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 56-61]
 • بلان، موریس دگرگونی رویکردهای نوسازی در فرانسه [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 54-59]
 • بلیلان اصل، لیدا گونه‌شناسی منظر یادمانی معاصر با رویکرد نشانه‌شناختی پیرس [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 44-57]
 • بمانیان، محمدرضا گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 74-79]
 • بمانیان، محمدرضا ایدئولوژی و فناوری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 68-69]
 • بمانیان، محمدرضا بازشناسی مؤلفه‌های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش‌ها [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 72-85]
 • بندرآباد، علیرضا بررسی تأثیر ضوابط شهرسازی بر شکل شهرتهران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 10-13]
 • بنیادی، ناصر روش‌های مداخله در بافت‌های شهری، فرایند و واژگان تخصصی آن [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 48-53]
 • بهارلو، معصومه منظر پساصنعتی، میراث یا متروکه؟ بررسی موردی : کوره‌های آجرپزی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 66-68]
 • بهبهانی، سروناز آسیب‌شناسی زندگی معلولان و سالمندان [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 81-81]
 • بهرامی، فرشاد دره درکه، به مثابه شارباغ ایرانی [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 34-41]
 • بهرامی، فرشاد رودخانه‌های شهری و تفکر تاب‌آوری در برابر آشوب سیل، برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ کن [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 60-73]
 • بهرامی، فرشاد منظر تاب‌آور: مفهومی غیرمنظری، بررسی و ارزیابی تعاریف موجود در حوزۀ تاب‌‌آوری منظر، مرور فشردۀ ادبیات نظری [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 40-49]
 • بهرامی، فرشاد طراحی و برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانه‌های شهری در مواجهه با آشوب سیل (برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ درکه) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 62-75]
 • بهرامیان، آرمین تحلیل نقش چشم‌انداز در موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت اصلی درباغ ایرانی (مطالعۀ موردی: باغ‌های دورۀ صفوی در شمال ایران) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 6-19]
 • بهرامیان، آرمین تحلیل نقش چشم‌انداز بر ساختار فضایی و نظام استقرار معماری عمارت اصلی باغ عباس‌آباد [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 6-17]
 • بهزادفر، مصطفی پیاده راه، محرک توسعه در بافت کهن شهرى؛ بررسى نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 55-61]
 • بهزادفر، مصطفی واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه (CPULs) مبتنی برمرور نظام‌مند [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 38-51]
 • بهشتی، سید محمد هنر شهری تبلور کیفیت در صورت شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 68-69]
 • بوخر، آن ماری منظر جنگ؛ ادراک منظر، استحکامات دفاعی و استتار در زمان جنگ [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 38-49]
 • بوشیه، مارتین زیباشناسی فضای عمومی؛ هنر به مثابه ابزار [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 31-41]
 • بوعلی‌زاده، ندا منظر روایی خطوط باغ‌موزه دفاع مقدس [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 78-85]
 • بون، کاترین CPUL، منظر شهری همیشه مثمر؛ رویکردی نوین به تلفیق زراعت و شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 12-17]

پ

 • پارسی، حمید رضا دینامیزم اقتصاد سیاسی فضا، ناموزونی کالبدی و اغتشاش بصری (مورد مطالعه: خیابان شهرداری از میدان تجریش تا میدان قدس) [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 52-69]
 • پاسبان‌حضرت، غلامرضا گام‌هایی به سوی پردیس ایرانی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 55-57]
 • پاسبان حضرت، غلامرضا منظر بزرگراه مدرس؛ تبیین عوامل و انگاره‌های طراحی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 78-81]
 • پاکزاد، جهانشاه تأملی بر رویکرد خردباورانه به معضلات ترافیکی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 32-35]
 • پالرم، خوان مانوئل فضای معماری به مثابه منظر؛ بازتعریف فضای سنتی از نگاه منظر [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 56-59]
 • پالرم سالازار، خوان مانوئل تخیل در روند منظرین [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 53-55]
 • پرتار، مهدى مروری بر طرح پیاده‌سازی حاشیۀ رودخانۀ مانزانارس [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 6-11]
 • پرتار، مهدی زیبایی‌ متروکه‌ها؛ تحلیل زیبایی شناسانه‌ی پارک دویسبرگ‌ـ نُورد [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 34-41]
 • پرتار، مهدی کارکردهای دستور زبان منظر پساصنعتی [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 14-17]
 • پرچکانی، پروانه ظرفیت‌های توسعه فرهنگی تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 24-29]
 • پرچکانی، پروانه آمایش منظر و مدیریت گردشگری [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 34-39]
 • پرنه، الکسیس منظر پارک طبیعی از جاده؛ شکل گیری منظر جاده در تعامل با اجتماع [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 100-105]
 • پروین، پویا ساختار و مبانی شکل‌گیری «منظر بین‌فرهنگی» در بستر ایران و عمان [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 28-35]
 • پروین، حسین یادمان شهدای گمنام؛ بررسی دو رویکرد منظره‌پردازی در ایران و عراق [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 94-107]
 • پروین، حسین خوانش باغ ایرانی در مینیاتور، با تأکید بر مینیاتورهای شاهنامۀ بایسنقری [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 6-19]
 • پوراحمد، احمد محله و حمل و نقل عمومی؛ بررسی کارایی سیستم حمل و نقل در محلات مدائن و هفت حوض تهران [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 88-95]
 • پوراحمد، احمد سرزندگی فضاهای پشتیبان در مراکز نوین تجاری [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 54-67]
 • پورتر، ایو منظر ترحیمی در پادشاهی دهلی، الگوی چهارباغ در منظر ترحیمی پیش از مغول (1555-1206 م.) [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 22-31]
 • پورسلیمان امیری، زهرا باغ‌های درمانی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 60-69]
 • پورسلیمان امیری، زهرا نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در مسکن شهری [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 46-59]
 • پورصفوی، فرنوش توپوگرافی، امکان ناشناخته منظر پایدار؛ معرفی و تحلیل پروژه پارک ساحلی Tejo and Trancão در لیسبون [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 29-37]
 • پورصفوی، فرنوش بام سبز یا باغ‌بام؟ نگـاهی به تجـربه‌های اخیــر تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 30-37]
 • پورصفوی، فرنوش آشتی شهر و طبیعت [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 30-39]
 • پورموسوی، موسی تأملی بر اداره قانونمند شهر بر مبنای اسناد مصوب [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 20-23]
 • پور‌یوسف زاده، سارا منظر فرهنگی استون‌هنج [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 80-81]
 • پوزن، فردریک تصویرسازی منظر در شهرسازی فرانسه (1970-1960) [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 18-25]
 • پوَزن، فرِدِریک جابجایی در شهر و پروژۀ منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 30-39]
 • پیشرو، نیره زندگی پیاده گذر پیاده از میدان امام حسین(ع) تا شهدا [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 38-47]
 • پیمانفر، سپیده فرایند هویت‌سازی از دیدگاه لاکان [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 62-67]

ت

 • تشکری، لیلا اشراف بر سواره رویکرد منظرین پل طبیعت [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 70-77]
 • تشکری، لیلا تکوین یک پیاده‌راه؛ مؤلفه‌های کالبدی یا رفتار جمعی [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 40-49]
 • تقدسی، رعنا پایش و ارزیابی، الزام تحقق پذیری طرح های توسعه شهری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 42-45]
 • تقوائی، سید حسن باغ ایرانی: زبانی رمزآلود؛ کلیت باغ و رمز "همیشه سرسبزی" [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 6-11]
 • تقوایی، علی‌اکبر سمبولیسم و طراحی منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 30-35]
 • تقی‌پور، ملیحه جهانی‌سازی، گفتگویی درونی با معماری بومی [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 32-39]
 • تقی زاده، کتایون فقر تکنولوژی در صنعت ساختمان [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 76-77]
 • تمنایی، مینا زیباشناسی سد و اعتلای منظر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 14-21]
 • تیزقلم زنوزی، سعید تحلیل محتوای مجله‌های «هنر معماری»، «معمار» و «معماری و ساختمان» براساس نظریۀ برجسته‌سازی (بازۀ زمانی 1377 تا 1397) [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 24-35]
 • تیموری، محمود طرح منظر شهری محله، راهکار تداوم هویت در روند نوسازی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 51-54]
 • تیموری، محمود تجربیات نوسازی معاصر از دید هویت شهری [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 44-49]
 • تیموری، محمود باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]

ث

 • ثقفی، محمودرضا محیط محرک خلاقیت در باشگاه کودک [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 24-39]
 • ثقفیان، نگین جلفا، بازمانده‌ای از مفهوم محله [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 52-61]

ج

 • جابری، آیرین پیاده راه، محرک توسعه در بافت کهن شهرى؛ بررسى نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 55-61]
 • جاهدی، گزارش : لیلا فریدون‌ آورزمانی : رمز و راز معماری معبد اناهیتا [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 30-31]
 • جاهدی، لیلا بازآفرینی منظر دو باغ گورکانی در دهلی و کابل [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 6-11]
 • جعفری، اعظم تکنولوژی معماری و ابهام فلسفی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 70-71]
 • جعفری، پرستو تجزیه‌وتحلیل نقش انرژی غیرفعال در ارزیابی خانه‌ها‌ی کاشان [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 40-57]
 • جعفری، طوفان نظام اجرایی پروژه‌های پیرایش مرمت و سامان‌دهی سیمای شهری [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 50-59]
 • جلالی، علی‌اکبر الزامات تحقق شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 78-81]
 • جلالیان، مینا بررسی مبانی زیبایی‌شناسی در دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 10-13]
 • جلیلى، محمد ماهیت محیط [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 28-31]
 • جمال‌الدین، غلامرضا باغ‌سازی در عصر قاجار به روایت مفاتیح‌الارزاق [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 6-17]
 • جمال الدین، غلامرضا باغسازی در «ارشاد‌الزراعه» [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 6-13]
 • جمشیدیان، محمد بازآفرینی چهره یک خیابان؛ احیای خیابان «آچه» با نورپردازی شکسته [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 52-55]
 • جمشیدیان، محمد نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 10-15]
 • جمشیدیان، محمد تجدید حیات خیابان فرانکلین [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 32-37]
 • جمشیدیان، محمد بیان نمایشی نیما از مفهوم منظر [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 26-31]
 • جمشیدیان، محمد چنارستان، منظر گزیده [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 50-51]
 • جمشیدیان، محمد به دنبال دریاچه تحلیلی بر معماری منظر دریاچه شهدای خلیج فارس در چیتگر [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 64-69]
 • جنیدی، فریدون کنکاشی در مفاهیم بنیادین زبان و اندیشه [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 6-9]
 • جنیدی، فریدون نوروز، ستایش دانش ایرانیان [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 68-69]
 • جهان گرد، نگار بازنمایی تصویری تحولات کالبدی سی‌وسه‌پل بر پایۀ تحلیل اسناد تاریخی و تصویری با تأکید بر مدل‌سازی نواقلی پل [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 38-51]
 • جوادی، شهره منظر طبیعت در مینیاتور ایرانی؛ تحلیل منظره‌پردازی نگاره‌ همای و همایون [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 12-15]
 • جوادی، شهره مکان‌های مقدس مازندران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 20-23]
 • جوادی، شهره نگاه آیینی به گردشگری ایرانی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 70-73]
 • جوادی، شهره شیوه‌گرایی سوسیالیستی در خدمت مضامین نوین [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 74-75]
 • جوادی، شهره ناشناخته‌های هنر و تمدن ایران/ منظری آیینی در شهر تاریخی «عقدا» [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 6-6]
 • جوادی، شهره درخت هاى آیینى [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 30-32]
 • جوادی، شهره زیبایی‌شناسی منظر شهری تهران [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 14-17]
 • جوادی، شهره برج‌های گِلی خرانق [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 74-74]
 • جوادی، شهره زیباشناسی نورپردازی چنارهای خیابان ولیعصر(عج) [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 74-81]
 • جوادی، شهره گردشگری آئینی؛ بازخوانی باورهای اجتماعی در مراسم آئینی [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 14-21]
 • جوادی، شهره نسبت عکاسی با منظر شهر، نقش‌آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 48-59]
 • جوادی، شهره طبیعت‌گرایی در هنر ساسانی [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 38-45]
 • جوادی، شهره مشکیجه، گلی فراموش شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 30-39]
 • جوادی، شهره جلوه‌هایی از باغ ایرانی در مینیاتور [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 6-13]
 • جوانمردی، محمد حسین ارزیابی تأثیرات مؤلفه‌های فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها (نمونۀ موردی: دروازه قرآن شیراز) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 46-57]
 • جوانمردی، محمدحسین تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه‌های کوهستانی (مطالعۀ موردی: محور کلکچال) [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 40-53]
 • جیحانی، حمیدرضا دگرگونی‌های باغ‌های تهران در دهة 1300 قمری [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 6-9]
 • جیحانی، حمیدرضا باغ خواجه، به روایت نظامی گنجوی، باغ ایرانی بر اساس داستانی از مثنوی هفت پیکر [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 90-95]
 • جیحانی، حمیدرضا تصویری از باغ حارث (امیر بلخ)؛ براساس حکایت رابعه از الهی نامۀ عطار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 6-13]

چ

 • چرخچیان، مریم زندگی روزانه در خیابان‌ [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 60-71]
 • چمن‌آرا، ساناز شبکه مثمر شهری؛ راهکاری برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 18-23]

ح

 • حائری، ساناز مقیاس‌های تعاملِ منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامه‌های توسعۀ شهری [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 58-73]
 • حائری، ساناز راهبردهای بهسازی رودخانه‌های شهری فصلی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد تاب‌آوری اکولوژیک [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 62-77]
 • حائری، ساناز تحلیل و تدوین راهبردهای بهسازی اکولوژیک رودخانه‌های شهری در چارچوب شهرسازی اکولوژیک [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 54-71]
 • حاج غنی، مهدیه مروری بر ادبیات اکولوژی منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 60-65]
 • حاجی‌پور، خلیل شهرسازی نوین، راهی به سوی ایجاد محلات پایدار [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 80-87]
 • حاجی‌شریفی، آرزو محله و حمل و نقل عمومی؛ بررسی کارایی سیستم حمل و نقل در محلات مدائن و هفت حوض تهران [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 88-95]
 • حاجی رضایی، فرزان گونه‌شناسی پیاده‌راه، بام تهران به مثابه یک پیاده‌راه طبیعی- اجتماعی [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 14-23]
 • حاجی علی‌اکبری، کاوه راهکارهای مؤثر بر افزایش هویت، نظارت و امنیت اجتماعی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 54-58]
 • حاجی علی اکبری، کاوه ارزیابی تجربه بومی؛ الزامات تحقق پذیری طرح های نوسازی شهری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 38-41]
 • حاجی قاسمی، فرزانه عملکرد یا فرهنگ؟ دو رویکرد متفاوت در خلق منظر شبانه [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 68-71]
 • حاجی قاسمی، فرزانه شهر دوستدار کودک [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 20-23]
 • حبیبى، امین منظر، راهی برای شناخت جهان [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 40-45]
 • حبیبی، امین تأمل در فلسفه زیبایی طبیعت [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 40-43]
 • حبیبی، امین جایگاه اکولوژی منظر در پژوهش‌های نوین [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 46-51]
 • حبیبی، امین زیبایی محیطی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 50-55]
 • حبیبی، امین خشکی و منظر ارزیابی شاخص‌های منظرین در بسترهای خشک [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 14-25]
 • حبیبی، امین نسبت عمل زیبایی اکولوژیکی و طراحی حساس به آب در منظر [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 42-53]
 • حبیبی، امین جریان‌های احیایی منظر در باغ ایرانی، جستاری در باغ شازده [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 6-17]
 • حبیبی، امین راهبردهای بهسازی رودخانه‌های شهری فصلی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد تاب‌آوری اکولوژیک [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 62-77]
 • حبیبی، کیومرث پیاده راه، محرک توسعه در بافت کهن شهرى؛ بررسى نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 55-61]
 • حبیبی، مهسا تابش هویت؛ نورپردازی میدان تئاتر در شهر روتردام [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 64-67]
 • حبیبی، مهسا طبیعت بکر در مقابل طبیعت مصنوع [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 26-27]
 • حجت، یوسف مشکلات آینده محیط زیست تهران [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 27-27]
 • حجتى، ریحانه مروری بر طرح پیاده‌سازی خیابان جرج سیدنی [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 38-41]
 • حجتی، ریحانه طراحی منظر ساختارگرا؛ ارزیابی روند تحول رویکردهای پیتر لاتز در دو پارک زاربروکن و دورا [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 42-51]
 • حجتی، ریحانه زمینه، تضمین تداوم حیات منظرین؛ دگرگونی رویکرد طراحی پروو از پاریس تا لندن [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 34-41]
 • حجتی، ریحانه نماهای مصنوعی؛ ظرفیت‌های هویت‌بخش در مدیریت سیمای شهرهای جدید [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 70-73]
 • حجتی، ریحانه سبقت نوسازی از فرسودگی [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 64-67]
 • حجتی، ریحانه طبیعت در منظر شهری تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 66-67]
 • حسنلو، سمیه کمپینگ،‌ اقامتگاه مناسب برای سفر ایرانیان [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 13-13]
 • حسین، علی اکبر منظر هندی- ایرانی، باغ‌های دِکَن در جنوب هند [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 56-65]
 • حسین‌پور، محمد شهرسازی نوین، راهی به سوی ایجاد محلات پایدار [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 80-87]
 • حسین‌زاده، ضیا بازشناسی نقش‌های منظرین بام در شهرهای ایرانی، بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری‌ها، آثار ادبی- هنری و نمونه موردی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 38-51]
 • حسین زاده، ضیا مشکیجه، گلی فراموش شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 30-39]
 • حسین زاده، مهدی ارزیابی کیفی فضاهای شهری: کاربرد رویکرد کل نگر منظر در ارزیابی پروژۀ میدان شهدای مشهد [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 50-61]
 • حسین زاده، مهدی خوانش منظر خیابان، بالاخیابان و پایین‌خیابان شهر مشهد به‌مثابۀ آستانۀ تشرف به حرم رضوی(ع) [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 64-77]
 • حسین زاده، مهدی بررسی سیر تحولات و تغییرات سازمان فضایی شهر مشهد [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 26-37]
 • حسینی، سحر سادات ارزیابی نقش خیابان جمهوری در منظر شهر تهران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 44-47]
 • حسینی نسب، صبا واکاوی وجوه زیبایی‌شناسانۀ نمای مسکونی تهران از منظر معماری عصب‌محور [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 18-29]
 • حفیظى، میعاد سینماى معمارى، معمارى سینما [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 28-29]
 • حق بیان، رسول کنکاشی در مطالعۀ نظام‌مند زندگی جمعی در فضای شهری موردکاوی: پیاده‌راه هفده شهریور تهران [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 40-49]
 • حقیر، سعید آیا معماری امروز ایران محصول انقلاب اسلامی است؟ [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 62-64]
 • حقیقت بین، مهدى رخداد تعامل در منظر و اثرگذارى مؤلفه‌های انسانى و محیطى بر آن [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 76-89]
 • حقیقت بین، مهدى تبیین ویژگی‌های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: محله تخت گنبد اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقت بین، مهدی جایگاه نشانه‌ها در تقویت حس مکان در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 6-15]
 • حکمت، سوده خبر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 4-5]
 • حکمت، سوده دمی از هوای تازه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 18-18]
 • حمیدی، سحر معماری قلمرو، فراتر از محدوده‌های شهر [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 88-101]
 • حیدر نتاج، وحید باغ های سمرقند [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 10-13]
 • حیدر نتاج، وحید روند انتقال باغ ایرانی به هند [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 6-9]
 • حیدر نتاج، وحید پارک شهری با الگوی باغ ایرانی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 66-67]
 • حیدر نتاج، وحید باغی که خیابان شد [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 6-13]
 • حیدر نتاج، وحید تحلیل نقش چشم‌انداز در موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت اصلی درباغ ایرانی (مطالعۀ موردی: باغ‌های دورۀ صفوی در شمال ایران) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 6-19]
 • حیدرنتاج، وحید چهار باغ؟ بررسى منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ایرانى [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 16-23]
 • حیدرنتاج، وحید طراحی باغ مستوفی به سبک ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 10-13]
 • حیدرنتاج، وحید همنشینی آب، گیاه و نظرگاه، به دنبال کهن‌الگوی باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 48-55]
 • حیدرنتاج، وحید بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعۀ شیخ احمد جام [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 6-13]
 • حیدرنتاج، وحید تحلیل نقش چشم‌انداز بر ساختار فضایی و نظام استقرار معماری عمارت اصلی باغ عباس‌آباد [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 6-17]
 • حیدری، امیر نگاهی به ظرفیت فراموش شدة میدان تجریش [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 78-79]
 • حیدری، امیر پارک ها به خدمت شهر می‌آیند یا شهر به خدمت پارک [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 11-11]
 • حیدری، علیرضا معرفی کتاب : شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 22-22]
 • حیدری، فردین مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار؛ تطبیق هنجارهای جامعِ بیان‌گر شهروندمداری، با شاخصه‌های کیفی طراحی شهری [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 14-23]

خ

 • خاتمی، سید یحیی مواجهه شهر اردبیل با دریاچه شورابیل [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 32-39]
 • خادم، رسول نهاد برنامه ریزی؛ چشم ناظری جدید [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 30-30]
 • خادمى، مسعود تأثیرات ساختارهای میان‌افزا بر تحریک نوسازی در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 80-83]
 • خادمی، شهرزاد منظر تهران به روایت داستان‌های ادبی [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 66-71]
 • خادمی، شهرزاد بررسی تطبیقی الگوی سکونت در برلین شرقی و دوشنبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-70]
 • خادمی، شهرزاد اصطلاحی ناکارآمد در فرهنگ شرق [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 30-35]
 • خادمی، شهرزاد منظر مشارکتی؛ اثر حضور مردم در طراحی دو باغ موزه : تهران و خرمشهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 108-117]
 • خادمی، شهرزاد مال‌، نمود امروزین فضای عمومی در تهران؟ [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 42-53]
 • خادمی، شهرزاد فضاهای جمعی : ضرورت‌ها و موانع؛ نمونۀ موردی: چهارراه ولی‌عصر تهران [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 18-23]
 • خالویی، محبوبه نمونه قبلی : زمینه‌ساز خلاقیت یا تقلید در طراحی منظر [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 14-21]
 • خان‌سفید، مهدی مدیریت شهری و شهر خلاق [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 92-95]
 • خان سفید، مهدی زیرساخت به‌عنوان منظر: تلفیق قلمروهای انسانی و طبیعی در برنامه‌ریزی و طراحی بزرگراه‌های شهری [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 78-89]
 • خان‌محمدی، محمدعلی واکاوی وجوه زیبایی‌شناسانۀ نمای مسکونی تهران از منظر معماری عصب‌محور [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 18-29]
 • خانمحمدی، محمدعلی روش قرائت و ثبت مظاهر منظر فرهنگی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 24-29]
 • خانی، علی راهبردهای ساماندهی قلمرو ایستگاه‌های مترو [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 52-54]
 • خانی، علی پهنه بندى طرح جامع تهران، بیان گرافیکی وضع موجود [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 26-27]
 • خداداد، آرش رویکرد شهرداری در محله جماران تهران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 40-43]
 • خرم روئی، ریحانه باغ ایرانی به‌مثابۀ رسانه‌ای تعاملی [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 16-23]
 • خرم رویی، ریحانه باغسازی اروپایی اصطلاحی نامفهوم، تأثیر سبک‌های باغسازی رنسانس، باروک و رمانتیک بر باغ‌های تهران در دوران قاجار [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 6-17]
 • خزاعی، فاطمه نمونه قبلی : زمینه‌ساز خلاقیت یا تقلید در طراحی منظر [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 14-21]
 • خزاعی، فاطمه سیمای پایدار مسکن بومی؛ سطح حرارتی نمای آپارتمان‌های طراحی‌شده به سبک بومی در پوترایاجا، مالزی [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 46-51]
 • خزاعی، فاطمه سایه‌اندازی در آپارتمان‌های نئومینیمال و کولونیال در مالزی [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 56-61]
 • خزاعی، فاطمه طبقه‌بندی سبکی خانه-‌مغازه‌ها، در محله‌های چینی‌تبار مالزی (مطالعۀ موردی: جورج تاون و پنانگ) [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 44-53]
 • خلیجی، کیوان نگاهی به سند راهبردی طراحی منظر شهری تهران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 72-75]
 • خلیجی، کیوان مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های جامع/ نمونه موردی : طرح جامع شهر بانه [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]
 • خلیجی، کیوان پیشنهادی چندوجهی برای گونه‌بندی فضاهای عمومی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 38-41]
 • خلیجی، کیوان تأثیر سیاست تجمیع بر سیمای شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 40-43]
 • خلیفاوی، احمد سنجش میزان موفقیت مجتمع‌های تجاری در سازماندهی فضاهای تفریح-خرید (مجتمع‌های تجاری نوین منتخب شهر تهران: تیراژه-کوروش- پالادیوم و تیراژه 2) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 36-53]
 • خلیل نژاد، سیدمحمدرضا تزئین‌گرایی، آفت باغ‌های ایرانی میراث جهانی [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 50-55]
 • خلیل نژاد، سیدمحمدرضا ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ ایرانی (مطالعه موردی: میراث جهانی باغ اکبریه) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 6-17]
 • خلیلیان، سیما در جست‌وجوی ورودی شیراز، بررسی تغییرات منظر ورودی شهر شیراز -دروازه قرآن- از پیش از قاجار تا امروز [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 78-89]
 • خمسه عشری، علی اکبر تلألو ثروت نورپردازی مجتمع‏های تجاری تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 86-93]
 • خمسه عشری، علی اکبر منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 68-81]
 • خواجه‌ای، سایما پروژه‌های یکپارچه شهری در مِدِلین [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 52-54]
 • خواجه ای، سایما چهارچوبی برای احیای محله : شش ترکیب از چهار مؤلفه [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 68-74]
 • خواجه‌پیری، سخنران : مهدی در جستجوی معماری ایرانی در هند [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 32-33]
 • خواجه پیری، گزارش : مهدیه در جستجوی معماری ایرانی در هند [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 32-33]
 • خواجه پیری، مهدیه احیای فرهنگ و سنت در منظر معاصر هند؛ تحلیل شیوه معاصر منظرسازی محمد شهیر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 38-45]
 • خواجه پیری، مهدیه ظرفیت‌های منظرین کوهستان بی‌بی شهربانو [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 74-78]
 • خواجه سعید، فرناز وونرف؛ مؤلفه‌های منظر شهری در خیابان برای زندگی [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 42-51]
 • خواجه سعید، فرناز گونه‌شناسی منظر یادمانی معاصر با رویکرد نشانه‌شناختی پیرس [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 44-57]
 • خوش چهره، محمد بازنگری در نقش‌های ملی و فراملی تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 26-27]
 • خوشخویی، گلاره ملاحظات طراحی منظر در ساحل شهری بندرعباس [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 66-67]
 • خونساری، شهریار نقش عکس در بازنمایی اسطوره شهادت در نقاشی‌ دیواری شهر تهران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 12-19]
 • خونساری، شهریار نسبت عکاسی با منظر شهر، نقش‌آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 48-59]
 • خیرالدین، رضا ارزیابی روند تخریب و نوسازی بافت‌های شهری [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 39-43]
 • خیرالدین، رضا سرزندگی فضاهای پشتیبان در مراکز نوین تجاری [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 54-67]
 • خیرالدین، رضا ارزیابی ادراک منظر ثابت رنگی در فضاهای شهری، نمونه موردی: میدان امام حسین (ع) در شهر تهران [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 28-39]
 • خیری، عبدالله ضرورت انطباق تصویر روز با نورپردازی شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 78-79]

د

 • دادخواه، حسام بررسی مفهوم تهران در نظر سینماگران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 78-81]
 • داریوش، بابک کوهستان البرز در طرح جامع تهران [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 48-55]
 • داریوش، بابک منظر کوه در شعر نو پارسی؛ مقایسه جایگاه کوه در اسطوره‌های ایرانی با شعر نو [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 32-37]
 • داریوش، بابک چارتاقی، تداوم تقدس کوه در آیین‌ها، معماری و منظر ایران [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 64-73]
 • دامغانی، ارسلان مصاحبه با نسل اول معماران بعد از جنگ آلمان [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 8-8]
 • دامغانی، ارسلان گفتگوی مجله منظر با پیترلاتز [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 54-55]
 • دانش‌پور، امیررضا فرصت‌های نوین مشارکت در مدیریت شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 82-87]
 • دانش‌پور، حمیدرضا فرصت‌های نوین مشارکت در مدیریت شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 82-87]
 • دانشپور، سید عبدالهادی تفرجگاه شهری و تحقق حیات مدنی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 20-23]
 • دانشجو، خسرو فضاهای جمعی و حیاط مدرسه کتاب سه بعدی آموزش مفاهم توسعه پایدار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 38-47]
 • دانشگاه تهران، انجمن علمی - دانشجویی معماری منظر GIS برای معماران منظر [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 26-27]
 • دانش‌وری، علی چارچوب مدیریت منظر راهبردی شهرهای حرم-مقام (موردپژوهی: شهر قم) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 28-47]
 • دبیری، مریم خبر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 4-5]
 • دبیری، مریم از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 66-73]
 • دبیری، مریم ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی شهرهایی پایدارتر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 24-35]
 • درخش، سعیده بررسی کارکردهای کاروانسراهای ایرانی با رویکردی منظرین [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 28-37]
 • درخش، سعیده روایت منظرین سقاخانه در شهر ایرانی [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 54-61]
 • درخش، سعیده قهوه خانه، جاذبۀ تاریخی د ر منظر گر دشگری شهری ایران [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 20-29]
 • درودیان، سیاوش منظر، منظر طبیعی، منظر فرهنگی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 82-87]
 • درودیان، محمدجواد منظر معنوی رویداد پیاده‌روی اربعین حسینی [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 56-65]
 • دعایی، مرجان ارزیابی تأثیرات مؤلفه‌های فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها (نمونۀ موردی: دروازه قرآن شیراز) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 46-57]
 • دقتی نجد، میثم بازشناسی معبد مهر مراغه [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 60-63]
 • دلبِر، دُنی برنامه‌گرایی یا منظر محوری : چالشی برای سرزمین [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 20-29]
 • دمی، سمر بررسی تطبیقی رویکرد‌‌‌ بیوفیلیک و مناظر شفابخش د‌‌‌ر اثربخشی بر حواس کود‌‌‌کان اتیسم [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 16-27]
 • دهقان، فرزانه‌ السادات ارزیابی شتابزده از منظر شهر تهران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 40-42]
 • دهقان، فرزانه السادات حال و هوای جنگ در آثار نقاشی؛ گزارش ایرج اسکندری از تجربه‎های خویش [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 126-135]
 • دهقان، فرزانه السادات پدیدارشناسی منظر کوشک در سیستم باغ شاه و آسیب‌شناسی تحولات آن در ادوار مختلف [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 48-57]
 • دهقان، فرزانه السادات مشکیجه، گلی فراموش شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 30-39]
 • دهقان، گزارش : فرزانه‌السادات تحلیل ساختار منظر خیابان [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 93-98]
 • دوآدی، استفان قرائت نقش خیابان در شهر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 42-53]
 • دوست‌محمدی، پروانه پژوهشی در فرصت‌های شغلی نوین در حرفه معماری منظر [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 54-57]
 • دوست‌محمدی، پروانه نگاهى به بهسازی پیاده‌روهاى پایتخت [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 12-15]
 • دوسِن، ژان-شارل مدینه و مکه نزد شرق‌شناسان (سدۀ شانزدهم – سدۀ بیستم میلادی) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 58-63]
 • دونادیو، پی‌یِر منظر به‌ مثابه دارایی مشترک [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 36-38]
 • دونادیو، پی‌یر درخت در شهر تونس؛ فرضیه‌هایی از مفهوم فضای جمعی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 24-29]
 • دونت، نایجل منظره‌سازی در مجموعه ورزشی؛ طرح کاشت اکولوژیک در پارک المپیک 2012 لندن [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 14-19]
 • دیباج، سید موسی نگاه کل‌نگر به نقش اراضی عباس‌آباد در روند برنامه‌ریزی شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 24-25]
 • دی چزاریس، الساندرا زیرساخت‌های حمل ونقل و منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 68-73]
 • دیزانی، احسان ارزیابی رویکرد موزه‌ای به معماری روستایی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 6-9]
 • دیزانی، احسان باغستان سنتی قزوین [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 40-47]
 • دیزانی، احسان الگویابی معماری مساجد چین (نمونۀ موردی: مسجد جامع شیان) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 58-65]
 • دیزانی، احسان بازشناسی نظام حاکم بر گذرها د‌‌ر شهر تاریخی قزوین [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 28-41]
 • دیکسون هانت، جان باغ، مفهوم نخستین انسان [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 33-32]

ذ

ر

 • رئیس‌دانا، فریبرز رشد تضاد در شهر [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 22-25]
 • رئیس دانا، فریبرز برنامه ریزی مسکن و مسکن مهر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 45-45]
 • راگل، فرتریش حیاط مسجد قرطبه، قدیمی‌ترین باغ اسلامی موجود؛ پژوهشی در نظریه‌های بنیادین شکل‌گیری باغ اسلامی [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 6-11]
 • رجب صلاحی، حسین آموزش مدیران شهری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 82-82]
 • رجبى، ژیلا زندگی پیاده، راهبرد نوسازی شهری [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 12-17]
 • رجبی، ژیلا نوسازی طبیعت‌گرا؛ رویکرد احیای طبیعت در بافت شهری سانتاکروز [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 44-49]
 • رجبی، ژیلا شهر دوستدار کودک [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 20-23]
 • رحمتی، اکبر فضای جمعی و شهر خلاق [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 74-79]
 • رحمدل، سمانه از طبیعت واقع به طبیعت تاریخی؛ تحلیل تحولات شیوه منظرسازی آلن پروو [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 28-33]
 • رحمدل، سمانه رنگ، ابزار خلق منظر؛ طرح لاسوس برای نمای خیابانیِ یک مجتمع مسکونی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 62-65]
 • رحمدل، سمانه در جستجوی هویت «شهر ساحلی» برای انزلی [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 10-13]
 • رحمدل، سمانه تبلور زندگی اجتماعی در طراحی فضای پیاده [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 18-25]
 • رحمدل، سمانه منظر راه در جغرافیای تاریخی ایران؛ نگاهی به کتاب «راه و رباط » با رویکرد منظرین [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 52-57]
 • رحیمی، ناهید پروژه‌های یکپارچه شهری در مِدِلین [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 52-54]
 • ردائی، سارا مسابقة طراحى پل پیاده در استانبول [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 60-65]
 • ردایی، امیر رویکرد منظرین، راهکاری برای معماری آینده؛ مروری بر نظریات و رویکردهای مانوئل پالرم [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 36-43]
 • ردایی، سارا وازایش زندگی در خرابه‌های صنعتی؛ نگاهی به رویکرد‌‌ پسا‌صنعتی پیتر لاتز [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 26-33]
 • ردایی، سارا رویکرد منظرین، راهکاری برای معماری آینده؛ مروری بر نظریات و رویکردهای مانوئل پالرم [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 36-43]
 • ردایی، سارا زندگی امروز، گمشدۀ توسعه شهری چین؛ از ویترین‌‌‌‌‌سازی عهد عتیق تا فانتزی‌های قرن 21 بر نمای شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 44-49]
 • رزاقی‌اصل، سینا توسعه اقتصادی شهر با رویکرد منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 12-17]
 • رستگارى، زهرا پلاستیک تهران در سه مقیاس [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 44-49]
 • رستگاری، زهرا بررسی ظرفیت های منظرین رود دز [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 56-57]
 • رشتی محمد، پویان باغ‌های درمانی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 60-69]
 • رضازاده، اسحق همنشینی آب، گیاه و نظرگاه، به دنبال کهن‌الگوی باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 48-55]
 • رضازاده، اسحق باغی که خیابان شد [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 6-13]
 • رضازاده، اسحق تحلیل نقش چشم‌انداز در موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت اصلی درباغ ایرانی (مطالعۀ موردی: باغ‌های دورۀ صفوی در شمال ایران) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 6-19]
 • رضازاده، اسحق تحلیل نقش چشم‌انداز بر ساختار فضایی و نظام استقرار معماری عمارت اصلی باغ عباس‌آباد [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 6-17]
 • رضازاده، راضیه فضای شهری، زمینه‌ساز عدالت اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 28-30]
 • رضوان، محمد ضرورت انطباق تصویر روز با نورپردازی شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 78-79]
 • رضوی، نیلوفر دیوار باغ، حریم امن خیال [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 7-11]
 • رفعت، رسول گذر از فرهنگ به پارکینگ؛ بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 72-79]
 • رفعت، رسول بوم‌شناسی تلاقی طبیعت و تاریخ در شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 44-48]
 • رفیعیان، مجتبى گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 74-79]
 • رفیعیان، مجتبی مفهوم یکپارچگی درفرایند مدیریت شهرى [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 24-31]
 • رفیعیان، محسن گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 74-79]
 • رمضانی، نرگس نسبت عمل زیبایی اکولوژیکی و طراحی حساس به آب در منظر [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 42-53]
 • رنجبر، احسان مدیریت کیفی فضای جمعی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 31-33]
 • رهبر، مرتضی شهر و رفتارهای انسانی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 46-50]
 • رهبرنیا، زهرا رخداد تعامل در منظر و اثرگذارى مؤلفه‌های انسانى و محیطى بر آن [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 76-89]
 • رهگذر، عرفانه پیوند محیط‌ خلاق با شهر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 67-73]
 • روستا، مجید نقش مؤلفه‌های اجتماعی در تحقق نوسازی شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 26-30]
 • روو، فیلیپ توسعه فضاهاى جمعى، راهبرد منظرین شهر [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 8-11]
 • ریسمانچیان، امید برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابر پیاده [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 36-39]
 • ریسمانچیان، امید نقش فضا‌های شهری در تقویت هویت بافت‌های فرسوده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 56-61]
 • رییس دانا، فریبرز دگرسازی یا بازسازی طرح های جامع [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 22-27]

ز

 • زارع، الهام کاربست اخلاق زیستی در شهرسازی اسلامی [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 38-47]
 • زارع، لیلا واکاوی معیارهای مطلوبیت در فضاهای جمعی اصفهان صفوی، نمونۀ موردی: فضاهای جمعی بافت تاریخی اصفهان [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 16-27]
 • زارع، لیلا بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی (نمونه مورد مطالعه: میدان نقش جهان اصفهان به‌مثابۀ فضای جمعی عصر صفوی) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 30-43]
 • زارعی، علی ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ ایرانی (مطالعه موردی: میراث جهانی باغ اکبریه) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 6-17]
 • زارعی، مجید مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار؛ تطبیق هنجارهای جامعِ بیان‌گر شهروندمداری، با شاخصه‌های کیفی طراحی شهری [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 14-23]
 • زاهدان، آرش منظر شهری قلمروی ایستگاه‌های مترو [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 40-43]
 • زاهدان، آرش تجربۀ تدوین ضوابط نمای ساختمانی در منطقه 17 تهران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 50-55]
 • زاهدان، آرش باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]
 • زاهدان، آرش منظر محوطه‌ بیمارستان: تداوم درمان [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 48-59]
 • زاهدی، مریم بام سبز یا باغ‌بام؟ نگـاهی به تجـربه‌های اخیــر تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 30-37]
 • زاهدی، مریم مفهوم شفابخشی در ایران [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 20-31]
 • زرآبادی، زهرا سادات سعیده واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه (CPULs) مبتنی برمرور نظام‌مند [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 38-51]
 • زمانی، زهرا کودک، طبیعت، شهر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 58-61]
 • زندی، ابتهال گردشگری مجازی؛ بررسی ضرورت‌ها و نیازهای شهر تهران [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 88-91]
 • زندی، مرجان دیالکتیک هنر و شهر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 54-57]
 • زندی، مرجانه بازسازی منظر رودخانه «فاس»ـ مراکش [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 18-21]
 • زندی، مرجانه آسیب‌شناسی ایجاد یک پهنه مصنوع در شهر [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 48-51]
 • زندی، مرجانه نقاط گسست در منظر فرهنگی تهران [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 18-23]
 • زندیه، راضیه نگاهى به بهسازی پیاده‌روهاى پایتخت [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 12-15]
 • زندیه، مهدی رابطه دو سویه تجهیزات و سیمای شهر؛ نقش تونل مشترک تأسیسات در ساماندهی منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 74-77]
 • زندیه، مهدی در جست‌وجوی ورودی شیراز، بررسی تغییرات منظر ورودی شهر شیراز -دروازه قرآن- از پیش از قاجار تا امروز [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 78-89]
 • زندیه، مهدی ساختار و مبانی شکل‌گیری «منظر بین‌فرهنگی» در بستر ایران و عمان [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 28-35]
 • زنگی، بهنام روایت منظر در دیوارنگاری [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 40-49]

ژ

 • ژند، ثمین پل "Simcoe" نظرگاهی از چوب و فولاد [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 60-63]
 • ژند، سپهر پنج اصل طراحی خیابان موفق [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 28-31]

س

 • ساغرچی، فاطمه آیه های طبیعت به روایت سهراب [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 12-13]
 • سالاری، فیروزه بررسی ویژگی های زندگی هه وار نشینی در منظر فرهنگی هورامان [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 66-73]
 • سامه، آسیه بن‌مایه های محیطی و منظرین : انگیزه توسعۀ گردشگری روستایی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 40-45]
 • سامه، رضا گردشگری و قابلیت های روستا [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 76-78]
 • سامه، رضا بن‌مایه های محیطی و منظرین : انگیزه توسعۀ گردشگری روستایی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 40-45]
 • سامه، رضا ساختار و مبانی شکل‌گیری «منظر بین‌فرهنگی» در بستر ایران و عمان [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 28-35]
 • سانوسی حسن، احمد مدل کارکرد سطح حرارتی آپارتمان‌های مدرن در مالزی [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 16-25]
 • سبک رو، دلارام طراحی و برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانه‌های شهری در مواجهه با آشوب سیل (برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ درکه) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 62-75]
 • سبک رو، دلارام قیاس و ارزیابی مبانی رابطة انسان و طبیعت در دانش اکولوژی و منظر [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 30-37]
 • سبک رو، دلارام برنامه‌ریزی منظر جهت احیا رودخانه‌های شهری؛ کاربست رویکرد اکولوژی منظر برای تدوین مدل مفهومی برنامه ریزی رودخانه های شهری (نمونه موردی: رود درکه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سپانلو، ابوالفتح جاماندگی ضرورت نیست ، تاخیر عدالت است [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 44-47]
 • سپهری، محمد مهدی چارچوب مفهومی طراحی منظر محوطه‏ بیمارستان از سطح نظری تا قلمرو اجرایی (با تلفیق مرور سیستماتیک و تحلیل محتوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستارزاده، داریوش گونه‌شناسی منظر یادمانی معاصر با رویکرد نشانه‌شناختی پیرس [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 44-57]
 • ستاریان، بیت الله اقتصاد شهر و مسکن مهر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 48-48]
 • ستوده علمباز، فاطمه پروژه «فرش آبی» تبلور هنر شهری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 10-11]
 • سجادی، آرش بررسی موردی ساحل شهر تورنتو [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 68-69]
 • سجادی، خاطره ارزیابی تأثیرات مؤلفه‌های فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها (نمونۀ موردی: دروازه قرآن شیراز) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 46-57]
 • سرتیپی اصفهانی، محمدرضا جلفا، بازمانده‌ای از مفهوم محله [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 52-61]
 • سرتیپی اصفهانی، محمدرضا د‌یوار بستری برای شکل‌گیری د‌یالوگ د‌ر سطح شهر، چگونه د‌یوار د‌ر د‌موکراتیزه کرد‌ن فضای شهر مؤثر است؟ [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 60-63]
 • سرسنگی، مجید نگاهی گذرا به «تئاتر خیابانی» در ایران و جهان [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 80-82]
 • سرفراز، علی اکبر ناگفته هایی از معبد اَناهیتای بیشاپور [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 52-55]
 • سریری، عاطفه مروری بر طرح پیاده‌سازی حاشیۀ رودخانۀ مانزانارس [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 6-11]
 • سعیدی زاده نائینی، مهسا راهبردهای بهسازی رودخانه‌های شهری فصلی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد تاب‌آوری اکولوژیک [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 62-77]
 • سلحشور، زهرا مجسمه میادین تهران از اقتدارگرایی پیکره‌ای تا فردگرایی انتزاعی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 14-21]
 • سلطان‌زاده، حسین اهمیت آب و عناصر آبی در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 6-19]
 • سلطان‌زاده، علیرضا اهمیت آب و عناصر آبی در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 6-19]
 • سلطانزاده، حسین سنجش میزان موفقیت مجتمع‌های تجاری در سازماندهی فضاهای تفریح-خرید (مجتمع‌های تجاری نوین منتخب شهر تهران: تیراژه-کوروش- پالادیوم و تیراژه 2) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 36-53]
 • سلطان قرائی، صبا نقش نحو فضا در تحلیل منظرین [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 20-29]
 • سلطان قرائی، صبا نحو منظر؛ سنجش منظر با شاخص منظرین [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 20-27]
 • سلطانى، مهرداد آینده اکسپو : تغییر یا انحلال؟ [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 64-67]
 • سلطانی، لیلا مروری بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص «ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 46-49]
 • سلطانی، لیلا زندگی پیاده گذر پیاده از میدان امام حسین(ع) تا شهدا [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 38-47]
 • سلطانی، مهرداد بازآفرینی مرکز شهر [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 74-75]
 • سلطانی، مهرداد زیبایی ایرانی در آندلس؛ تأثیرپذیری هنر باغسازی آندلس از باغ ایرانی [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 6-13]
 • سنجری، سپیده واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه (CPULs) مبتنی برمرور نظام‌مند [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 38-51]
 • سنماری، محمدمهدی مفهوم شفابخشی در ایران [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 20-31]
 • سنوسی حسن، احمد سیمای پایدار مسکن بومی؛ سطح حرارتی نمای آپارتمان‌های طراحی‌شده به سبک بومی در پوترایاجا، مالزی [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 46-51]
 • سنوسی حسن، احمد طبقه‌بندی سبکی خانه-‌مغازه‌ها، در محله‌های چینی‌تبار مالزی (مطالعۀ موردی: جورج تاون و پنانگ) [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 44-53]
 • سورنچوم کاو، فونگفوم ارزیابی حرارتی مدل های مسکونی؛ بررسی مدل ساخته شده با فیبر، سیمان و چوب [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 52-61]
 • سورنچومکاو، پنگپوم تحکیم تاوۀ بتنی [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 60-67]
 • سوزنچی، کیانوش تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه‌های کوهستانی (مطالعۀ موردی: محور کلکچال) [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 40-53]
 • سوزنچی، کیانوش چارچوب مفهومی طراحی منظر محوطه‏ بیمارستان از سطح نظری تا قلمرو اجرایی (با تلفیق مرور سیستماتیک و تحلیل محتوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید علیپور، سید صادق به دنبال دریاچه تحلیلی بر معماری منظر دریاچه شهدای خلیج فارس در چیتگر [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 64-69]
 • سیده، ترجمه : نفیسه فضای معماری به مثابه منظر؛ بازتعریف فضای سنتی از نگاه منظر [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 56-59]
 • سیده، ترجمه : نفیسه بازآفرینی منظر دو باغ گورکانی در دهلی و کابل [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 6-11]
 • سیده، گزارش : نفیسه مهین‌دخت اسدی : معماری به روایت فردوسی [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 24-25]
 • سیده، نفیسه تأثیر نام‌گذاری اقدامات نوسازی بر موفقیت آنها [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 66-69]
 • سیده، نفیسه رویکرد نو در احیای نواحی دفن زباله [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 14-19]
 • سیدی، سید علیرضا در امتداد زمان و مکان؛ بررسی و تحلیل اندیشة «معماری ممتد» در پروژة پردیس مرکزی دانشگاه قوچ [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 86-97]
 • سیروس، شهریار پردیس هخامنشی خاستگاه باغ ایرانی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 6-12]
 • سیریمونتری، سایان تحکیم تاوۀ بتنی [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 60-67]
 • سیفائی، مهسا مفهوم یکپارچگی درفرایند مدیریت شهرى [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 24-31]
 • سینگری، مریم نقش نحو فضا در تحلیل منظرین [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 20-29]
 • سینگری، مریم نحو منظر؛ سنجش منظر با شاخص منظرین [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 20-27]

ش

 • شالی امینی، وحید شناسایی عوامل مؤثر بر شاد‌‌‌‌ی با تمرکز بر ویژگی‌های مراکز چند‌‌‌‌منظورۀ شهری [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 40-51]
 • شاهچراغی، آزاده چهارباغ یا چارباغ؟ [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 6-13]
 • شاهچراغی، آزاده بازشناسی تحولات شیوۀ مواجهه با باغ‌های درون‌شهری از منظر آسیب‌شناسی تخریب (موردپژوهی: شهر تهران، سال‌های 1357 تا 1398 خورشیدی) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 6-19]
 • شاه حسینی، صفیه محیط محرک خلاقیت در باشگاه کودک [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 24-39]
 • شبانی، غزاله ارزیابی تأثیرات مؤلفه‌های فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها (نمونۀ موردی: دروازه قرآن شیراز) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 46-57]
 • شبانی، غزاله تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه‌های کوهستانی (مطالعۀ موردی: محور کلکچال) [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 40-53]
 • شجاعی، شیوا تحلیل نشانه شناختی عکس سیل‌زدگان کنتاکی اثر مارگارت بورک-رایت [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 62-64]
 • شجاعی، فاطمه‌السادات نورافشانی منظر تاریخی؛ احیای مرکز تاریخی «کانازاوا» با تکیه بر نورپردازی [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 48-51]
 • شرقی، علی پنجره‌ای رو به بهبودی [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 70-73]
 • شریف‌نیا، فاطمه تحلیل موردی ساحل رامسر [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 70-71]
 • شفایی، سپیده نوسازی فرایند نوسازی شهری [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 40-43]
 • شفر، رودولف بافت های فرسوده شهری- تجربه آلمان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 50-51]
 • شفیعا، سعید منظر خدمات [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 14-21]
 • شفیعا، سعید منظر مرکز محلۀ غیررسمی؛ نمونۀ مطالعه: محلۀ غیررسمی شمیران نو [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 44-55]
 • شکری، وحید عرصة جمعی نوظهور [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 92-95]
 • شکوری، حامد بیان نمایشی نیما از مفهوم منظر [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 26-31]
 • شکوه، سارا مشکیجه، گلی فراموش شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 30-39]
 • شکوه، سارا بازشناسی نقش‌های منظرین بام در شهرهای ایرانی، بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری‌ها، آثار ادبی- هنری و نمونه موردی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 38-51]
 • شکوهی بیدهندی، محمد صالح مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های جامع/ نمونه موردی : طرح جامع شهر بانه [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]
 • شکوهی بیدهندی، محمد صالح همه WH ها درباره سفر هند [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 28-33]
 • شکوهی بیدهندی، محمد صالح فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری تهران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 25-27]
 • شکوهی بیدهندی، محمد صالح کنکاشی در مطالعۀ نظام‌مند زندگی جمعی در فضای شهری موردکاوی: پیاده‌راه هفده شهریور تهران [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 40-49]
 • شکوهی بیدهندی، محمدصالح بازنگری کوین لینچ در برنامه‌ریزی سیمای محیط [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 54-57]
 • شکوهی بیدهندی، محمدصالح مشارکت اجتماعی و حمل و نقل [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 40-43]
 • شکیبا منش، امیر احیاء رودخانه‌های شهری، بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 20-27]
 • شمس پیکانی، رومینا بررسی ویژگی های زندگی هه وار نشینی در منظر فرهنگی هورامان [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 66-73]
 • شمسی‌زاده، روح‌الله حس زنگ‌زدگی بعد از سمپوزیوم [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 14-15]
 • شمسی زاده ملکی، روح اله مجسمه در محیط یا بر محیط؟ نسبت میان مجسمه با محیط و مخاطب [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 20-27]
 • شهابیان، پویان پیوند محیط‌ خلاق با شهر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 67-73]
 • شهسوارگر، مولود تداوم منظر فرهنگی؛ احیا و بازآفرینی یک باغ تاریخی [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 54-59]
 • شهسوارگر، مولود ارزیابی رویکرد طراحی در بوستان نهج‌البلاغه و جوانمردان [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 44-47]
 • شهسوارگر، مولود طرح پیاده مدار برای بزرگراه گاردینر تورنتو [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 26-31]
 • شهیدی، محمد شریف طبیعت، منبع الهام سازه های معماری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 74-75]
 • شهیر، محمد معماری منظر : دیسیپلین و خلاقیت [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 42-44]
 • شهیر، محمد بازآفرینی منظر دو باغ گورکانی در دهلی و کابل [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 6-11]
 • شوشتری، سید محمدجواد نورپردازی شهر، یک خواستۀ جدید [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 28-28]
 • شوشتری، سید محمدجواد نگاه کیفی، ضرورت زیبایی طبیعت [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 32-32]
 • شیبانی، مهدی منظر شهری و مسکن مهر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 49-49]
 • شیبانی، مهدی آسیب شناسی منظرشهری تهران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 26-29]
 • شیبانی، مهدی شبکه مثمر شهری؛ راهکاری برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 18-23]
 • شیبانی، مهدی منظر مثمر، توجه به محیط زیست در شهر؛ نقش کشاورزی در شکل‌گیری منظر شهری [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 10-15]
 • شیبانی، مهدی نقش جویبارهای تهران در ساخت منظر شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 60-63]
 • شیبانی، مهدی شارباغ ایرانی، جایگاه باغ ایرانی در منظر شهری [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 14-21]
 • شیبانی، مهدی طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 6-13]
 • شیبانی، مهدی نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در مسکن شهری [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 46-59]
 • شیبانی، مهدی خشکی و منظر ارزیابی شاخص‌های منظرین در بسترهای خشک [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 14-25]
 • شیبانی، مهدی راهبردهای بهسازی رودخانه‌های شهری فصلی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد تاب‌آوری اکولوژیک [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 62-77]
 • شیخی، محمد ضرورت ها و الزامات برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه توسعه کلان شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 34-41]
 • شیرازى، زهره پروژه احیاى خیابان شانزه لیزه [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 50-55]
 • شیرازی، زهره طراحی منظر ساختارگرا؛ ارزیابی روند تحول رویکردهای پیتر لاتز در دو پارک زاربروکن و دورا [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 42-51]
 • شیرازی، زهره زمینه، تضمین تداوم حیات منظرین؛ دگرگونی رویکرد طراحی پروو از پاریس تا لندن [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 34-41]
 • شیرازی، گزارش : زهره فرخ صبوری : سمفونی ایران و چین در باغ [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 30-31]
 • شیرمحمدیان، شارین شناسایی عوامل مؤثر بر شاد‌‌‌‌ی با تمرکز بر ویژگی‌های مراکز چند‌‌‌‌منظورۀ شهری [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 40-51]
 • شیعه، اسماعیل نقدی بر اهداف طرح جامع جدید تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 38-41]

ص

 • صابرنژاد، ژاله ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 18-27]
 • صابونچی، پریچهر ارزیابی شتابزده از منظر شهر تهران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 40-42]
 • صابونچی، پریچهر حال و هوای جنگ در آثار نقاشی؛ گزارش ایرج اسکندری از تجربه‎های خویش [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 126-135]
 • صابونچی، پریچهر منظر همچون طبیعت نمادین، تأملی بر نقش نمادین عناصر طبیعی در شکل‌گیری منظر روستای «کامو» [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 28-37]
 • صابونچی، پریچهر خِرَد محیطی، دانش بومی و نقش عوامل اکولوژیک در برنامه‌ریزی و ساخت روستای کامو [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 18-25]
 • صابونچی، پریچهر ادراک‌کننده، ادراک شونده، محصول ادراک (ارزیابی تعابیر صاحب‌نظران از مؤلفه‌های تعریف منظر) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 14-29]
 • صابونچی، پریچهر تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصۀ اجرایی: مرور ادبیات نظری [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 22-37]
 • صابونچی، پریچهر ارزیابی کیفی روند توسعه بر بافت پیرامونی مکان مقدس با تأکید بر خیابان امام رضا (ع) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 48-59]
 • صابونچی، پریچهر برنامه‌ریزی منظر جهت احیا رودخانه‌های شهری؛ کاربست رویکرد اکولوژی منظر برای تدوین مدل مفهومی برنامه ریزی رودخانه های شهری (نمونه موردی: رود درکه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابونچی‌، گزارش : پریچهر زیبایی تهرانی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 82-92]
 • صادقی، زهرا منظر مثمر، توجه به محیط زیست در شهر؛ نقش کشاورزی در شکل‌گیری منظر شهری [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 10-15]
 • صالحی، حمیدرضا بررسی سیاست ساخت هویت جدید برای ترکمنستان [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 76-77]
 • صالحی، طاهره به‌دنبال زندگی امروز در باغستان سنتی قزوین، تحلیل طرح پارک ملا خلیلا [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 62-69]
 • صالحی‌نیا، مجید طراحی منظر سواحل بر اساس روانشناسی زنان [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 58-59]
 • صالحیان، فرهاد ملاحظات کاربردی در برنامه‌ریزی پایانه‌های شهری [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 48-51]
 • ص برنجی، شینا شهر و بوم؛ عیان‌سازی زیرساخت‌های طبیعی، راهبرد توسعه بوم‌شناسی شهر [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 64-67]
 • صبوری، سمیه ارزیابی کیفی روند توسعه بر بافت پیرامونی مکان مقدس با تأکید بر خیابان امام رضا (ع) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 48-59]
 • صدفی کهنه شهری، پدرام قرائت منظر خیابان در باغ ایرانی [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 6-15]
 • صرافی، مظفر مدیریت یکپارچه شهری در خدمت توسعه اجنماعات محلی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 32-33]
 • صریحی، سعاد مدال طلای IFLA 2009 برای برنارد لاسوس [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 42-47]
 • صریحی، سعاد اولویت راهکارهای بهسازی نما به منظور بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های اداری موجود شهر تهران [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 30-39]
 • صنعتی، زهره بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعۀ شیخ احمد جام [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 6-13]
 • صیاد، علیرضا خوانش متن به‌مثابۀ پرسه‌زنی در میان منظرهای شهری (مطالعۀ موردی: کتاب‌های خیابان یک‌طرفه و پروژۀ پاساژها) [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 52-63]

ض

 • ضابطیان، الهام سرزندگی فضاهای پشتیبان در مراکز نوین تجاری [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 54-67]
 • ضابطیان، الهام ارزیابی ادراک منظر ثابت رنگی در فضاهای شهری، نمونه موردی: میدان امام حسین (ع) در شهر تهران [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 28-39]
 • ضامنی، سمانه عملکرد یا فرهنگ؟ دو رویکرد متفاوت در خلق منظر شبانه [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 68-71]
 • ضرابی، محمد مهدی مفهوم شفابخشی در ایران [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 20-31]
 • ضرابی، محمدمهدی به‌دنبال زندگی امروز در باغستان سنتی قزوین، تحلیل طرح پارک ملا خلیلا [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 62-69]
 • ضیاء شاکری،، رامین مدیریت هدفمند نمای پنجم خیابان انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 16-19]

ط

 • طالب‌نیا، پویا بررسی ویژگی های زندگی هه وار نشینی در منظر فرهنگی هورامان [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 66-73]
 • طالبیان، محمد حسن منظر راه در ایران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 72-77]
 • طاهباز، منصوره ریشه‌‌ها و مفاهیم توسعة منظرگرا-بوم‌گرا و زمینه‌های مشترک آن با معماری وشهرسازی ایرانی [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 70-85]
 • طاهریان، نازلی دینامیزم اقتصاد سیاسی فضا، ناموزونی کالبدی و اغتشاش بصری (مورد مطالعه: خیابان شهرداری از میدان تجریش تا میدان قدس) [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 52-69]
 • طاهری‌فرد، علیرضا مردم و معماری پایدار [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 75-75]
 • طباطبائیان، مریم زیباشناسی سد و اعتلای منظر [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 14-21]
 • طبیبیان، منوچهر پارک دروازه‌ای شهر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 60-69]
 • طلایی، مریم فضاهای جمعی و حیاط مدرسه کتاب سه بعدی آموزش مفاهم توسعه پایدار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 38-47]
 • طیبی‌فر، مهسا بررسی نقش نظرگاه‌ها در منظر شهری [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 52-54]
 • طیبی‌فر، مهسا خانه فولادى [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 38-39]

ع

 • عابدی، سپیده «توپیاری» فن است یا هنر؟ [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 76-77]
 • عابدی، سپیده ملاحظات طراحی پارک‌ شهری در ایجاد امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 68-69]
 • عابدی، سمیرا الحاق محوطه‌‌های دولتی به فضای عمومی شهر [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 22-29]
 • عابدینی، حامد تحلیل جایگاه گذرهای تاریخی در ساختار فضاهای عمومی شهر(مورد مطالعاتی: گذر درخونگاه تهران) [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 74-87]
 • عادلوند، پدیده منظر اشتراکی؛ نسبت زیبایی‌شناسی با اکولوژی [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 36-41]
 • عادلوند، پدیده پنجره، عنصر اصیل منظر؛ زیبایی‌شناسی پنجره در نگارگری دوره صفوی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 12-19]
 • عادلوند، پدیده مجسمه میادین تهران از اقتدارگرایی پیکره‌ای تا فردگرایی انتزاعی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 14-21]
 • عادلوند، پدیده مجسمه در میدان یا غار افلاطونی؟ [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 14-19]
 • عادلوند، پدیده جنگ و مجسمه‌های شهری تهران؛ از واقعیت عینی تا امر ذهنی [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 82-93]
 • عادلوند، پدیده جایگاه باغ‌مجسمه در فضای شهری تهران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 56-65]
 • عادلوند، پدیده تحولات نورپردازی شهری؛ از تأمین روشنایی تا خلق متن هنری [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 27-37]
 • عادلوند، پدیده مجسمۀ میدان حر فعلی، قدیمی‌ترین مجسمۀ شهری موجود در میادین تهران [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 70-75]
 • عادلوند، پگاه رابطۀ متقابل سیستم ایمنی انسان و شاخص‌های منظر شهری [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 22-31]
 • عادلوند، گزارش : پدیده سید امیر منصوری : سرزمین مهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 30-31]
 • عاشوری، علی سخن نخست [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 44-44]
 • عاشوری، علی بررسی نقش پیاده‌راه در حیات شهر [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 44-47]
 • عاشوری، علی منظر شهرى بیانى از مدنیت جامعه [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 16-19]
 • عاشوری، علی توسعه مکان‌های مذهبی در شهرهای ایران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 36-39]
 • عالمی، مهوش نمادپردازی در باغ ایرانی، حس طبیعت در باغ‌هاى سلطنتى صفوى [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 6-13]
 • عباس زادگان، مصطفی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 20-23]
 • عباسزادگان، مصطفی توسعه پایدار شهری و مسکن مهر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 47-47]
 • عرب، یاسر مدل کارکرد سطح حرارتی آپارتمان‌های مدرن در مالزی [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 16-25]
 • عرب، یاسر سایه‌اندازی در آپارتمان‌های نئومینیمال و کولونیال در مالزی [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 56-61]
 • عرب سلغار، ندا باغ به‌مثابه نهاد توسعۀ شهر، توسعۀ باغ- محور شهر تاریخی شیراز [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 82-89]
 • عرفانی، گوران ارزیابی پیوندهای اجتماعی-فضایی و بصری در مراکز شهری «نیوکاسل » و «گیتس هد » در ارتباط با منظر پل [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 28-35]
 • عزتیان، شهره عوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکیل فضای شهری [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 38-49]
 • عزیزی، شادی شناسایی عوامل مؤثر بر شاد‌‌‌‌ی با تمرکز بر ویژگی‌های مراکز چند‌‌‌‌منظورۀ شهری [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 40-51]
 • عسکرزاده، محمد تجربه‌ای تاریخی در منهتن؛ احیاى "های لاین" رویکردى در تداوم منظر شهرى [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 66-71]
 • عسکرزاده، محمد حسین ارزیابی نقش خیابان جمهوری در منظر شهر تهران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 44-47]
 • عسکرزاده، محمدحسین خبر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 4-5]
 • عسکرزاده، محمدحسین بررسی تطبیقی الگوی سکونت در برلین شرقی و دوشنبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-70]
 • عسکرزاده، محمدحسین مرکز شهرى تى سو کوبا [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 46-48]
 • عسگری‌آزاد، محمود چشم انداز مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 66-67]
 • عشرتی، پرستو منظر فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 24-27]
 • عشرتی، پرستو سوغات سفر [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 42-43]
 • عصاری، مینو نورپردازی یا روشنایی؟ منظر شبانه پل‌های تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 104-109]
 • عظیمی حسن آبادی، علیرضا تحلیل محتوای مجله‌های «هنر معماری»، «معمار» و «معماری و ساختمان» براساس نظریۀ برجسته‌سازی (بازۀ زمانی 1377 تا 1397) [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 24-35]
 • علایی، پوریا خوانش منظر خیابان، بالاخیابان و پایین‌خیابان شهر مشهد به‌مثابۀ آستانۀ تشرف به حرم رضوی(ع) [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 64-77]
 • علوی‌زاده، الهام تحول رویکرد بصری به اکولوژیک در طراحی پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 60-62]
 • علی، آصف طبقه‌بندی سبکی خانه-‌مغازه‌ها، در محله‌های چینی‌تبار مالزی (مطالعۀ موردی: جورج تاون و پنانگ) [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 44-53]
 • علی‌پور، روجا تأثیرات ساختارهای میان‌افزا بر تحریک نوسازی در بافت‌های فرسوده [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 80-83]
 • علی پور، سارا مال‌، نمود امروزین فضای عمومی در تهران؟ [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 42-53]
 • عندلیب، علیرضا سخن نهاد [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 24-25]
 • عندلیب، علیرضا سخن نهاد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 20-21]
 • عندلیب، علیرضا نهاد برنامه ریزی توسعه شهری تهران : گذشته، حال و آینده [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-25]
 • عندلیب، علیرضا نهاد برنامه ریزی توسعه شهری تهران : گذشته، حال و آینده (قسمت دوم) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 54-60]
 • عندلیب، علیرضا سخن نهاد [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 22-23]
 • عندلیب، علیرضا سخن نهاد [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 18-19]
 • عندلیب، علیرضا سخن نهاد [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 18-19]
 • عندلیب، علیرضا سخن نهاد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 18-19]
 • عندلیب، علیرضا سخن نهاد/ فضاهای عمومی شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 18-19]
 • عندلیب، علیرضا منظر شهری [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 24-25]
 • عندلیب، علیرضا نظام دسترسی و حرکت، در شهر انسانی یا شهر ماشینی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 24-24]
 • عندلیب، علیرضا آسیب‌شناسی نوسازی شهری در ایران [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 41-45]
 • عندلیب، علیرضا احیای نهاد توسعه تهران؛ ضرورت‌های تداوم برنامه‌ریزی توسعه شهری [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 16-25]

غ

 • غضنفری، پروانه نگاه آیینی به گردشگری ایرانی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 70-73]
 • غضنفری، پروانه منظر طبیعى [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 20-23]
 • غضنفری، سیده پروانه همه WH ها درباره سفر هند [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 28-33]
 • غفاری، عباس منظر صوتی مثبت در فضای شهری [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 30-37]
 • غفوری، عطیه مقایسه حس فضا در "باغ فین" کاشان با "مقبره خواجه عبددرون" سمرقند [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 78-79]
 • غفوری، عطیه امتداد منظر روز در شب؛ برنامه‌ریزی منظر شبانه در پاریس [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 40-43]
 • غفوری، عطیه فضاهای شهری چندعملکردی: راهکاری برای افزایش کیفیت زندگی شهری در شهرهای متراکم [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 36-47]
 • غفوری، عطیه مشارکت: مبنای طراحی فضاهای شهری چندعملکردی [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 26-39]
 • غلام‌پور، سعید نورپردازی تعاملی؛ رویکرد پروژۀ Light Scraper [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 56-60]
 • غمامی، مجید بررسی نقش مسایل درونی و بیرونی طرح‌های جامع در تحقق‌پذیری آنها [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 50-53]
 • غندالی، شهاب‌الدین سخن مرکز: ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در تهران [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 66-66]

ف

 • فارسی آستانه، ندا رخداد تعامل در منظر و اثرگذارى مؤلفه‌های انسانى و محیطى بر آن [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 76-89]
 • فارینا، آلمو «اکو-آکوستیک» : ابزاری جدید برای بررسی پیچیدگی اکولوژیکی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 88-93]
 • فاطمی، مهدی خیابان به مثابه مقصد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 38-39]
 • فاطمی، مهدی باغ بهلگرد، نمونه اولیه و الگوی باغ‌های بیرجند [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 6-13]
 • فاطمی، مهدی انعطاف پذیری، ویژگی بارز باغ ایرانی برای بهره گیری از آن در دورۀ معاصر [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 6-19]
 • فراهانی فرد، عطیه نقش جویبارهای تهران در ساخت منظر شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 60-63]
 • فرجامی، مهندس یک تفاهم؛ یک نهاد [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 28-29]
 • فرزین، احمدعلى تأملى بر نقش زیارتگاه‌ها در ساخت منظر شهر ایرانی [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 26-27]
 • فرزین، احمد علی باغ بر بنیاد شاهنامه فردوسی [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 8-13]
 • فرزین، احمد علی اسرار پایداری گنبد؛ نکته‌ای از زلزلة طبس [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 78-78]
 • فرزین، احمد علی مردم‌پسندی در یادمان‌های شهید؛ ارزیابی موفقیت اجتماعی طرح‌های بنیاد شهید [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 118-125]
 • فرزین، احمدعلی بررسی سیاست‌های حاکم بر طراحی پیاده‌راه خط‌ آهن برسی‌ـ پاریس [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 50-51]
 • فرزین، احمدعلی منظر، هنر، آموزش [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 48-49]
 • فرزین، سامان ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ ایرانی (مطالعه موردی: میراث جهانی باغ اکبریه) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 6-17]
 • فرقانی، کیوان پدیدارشناسی منظر کوشک در سیستم باغ شاه و آسیب‌شناسی تحولات آن در ادوار مختلف [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 48-57]
 • فرقانی، کیوان مشکیجه، گلی فراموش شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 30-39]
 • فرنوش، فهیمه زندگی پیاده گذر پیاده از میدان امام حسین(ع) تا شهدا [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 38-47]
 • فرنوش، فهیمه یادمان شهدای گمنام؛ بررسی دو رویکرد منظره‌پردازی در ایران و عراق [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 94-107]
 • فرهمند، عرفان منظر پساصنعتی، عرصة نوین معماری منظر/ مروری بر اندیشه‌ها و رویکردها [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 22-25]
 • فروزانی، محمد ابراهیم قطب خلاق، راهبرد بازآفرینی مرکز تاریخی شهر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 80-85]
 • فریورصدری، بهرام مروری بر جریان برنامه ریزی شهری در تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 34-34]
 • فعالی، ترجمه: مطهره موقتی بودن منظر [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 62-73]
 • فلامکی، محمدمنصور ایرانیان و باغ؛ سرزمین‌های باغ ایرانی [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 6-9]
 • فیض آبادی، محمود رویکرد تکنولوژیک، صنعت امروز معماری ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 78-78]
 • فیضی، محسن منظرشهری، بررسی تطبیقی سه مفهوم در شهر [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 36-37]
 • فیضی، محسن اولویت راهکارهای بهسازی نما به منظور بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های اداری موجود شهر تهران [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 30-39]

ق

 • قاسم، نیوشا فانوس‌های طبیعی؛ رویکرد هویتی در نورپردازی هلسینکی [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 61-63]
 • قاسمی، محمدرضا کاربست اخلاق زیستی در شهرسازی اسلامی [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 38-47]
 • قاسمی، هادی طرح کاشت، نقش آفرین منظر باغ؛ سیر تحول طرح کاشت در باغ گلشن طبس [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 6-15]
 • قبادی، پریسا احیاء رودخانه‌های شهری، بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 20-27]
 • قدوسی فر، سید هادی تأثیر مؤلفه‌های غنای حسی در ایجاد دلبستگی به مکان (مقایسۀ تطبیقی بازارهای سنتی و مراکز تجاری مدرن) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 60-75]
 • قربان‌زاده، مریم نگاه شیشه‌ای به معماری [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 58-61]
 • قره‌بیگلو، مینو مسئولیت های شهر نسبت به محل بازی کودکان [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 14-17]
 • قره‌بگلو، مینو کاربست بازی‌‌وارسازی د‌‌‌ر فضاهای شهری جهت ارتقاء حضورپذیری کود‌‌‌کان اوتیستیک [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 52-65]
 • قره بگلو، مینو وونرف؛ مؤلفه‌های منظر شهری در خیابان برای زندگی [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 42-51]
 • قره‌بیگلو، مینو نقش عوامل محیطی در پرورش خلاقیت کودکان [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 86-91]
 • قشقایی، رضا منظر اشتراکی؛ نسبت زیبایی‌شناسی با اکولوژی [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 36-41]
 • قلعه، رضا هنر محیطی، بررسی تاریخی و نظری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 74-75]
 • قلعه نویی، محمود فرایند هویت‌سازی از دیدگاه لاکان [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 62-67]
 • قلعه نویی، محمود منظر صوتی مثبت در فضای شهری [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 30-37]
 • قلمبردزفولی، مریم تبیین مدل پیشنهادی سنجش کیفی منظر صوتی با رویکرد زمینه‎گرایی در بافت شهری با استفاده از ماتریس‌های چهارگانه [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 42-53]
 • قلی پور، سودابه روایت نقشه‌ها از خیابان چهارباغ اصفهان [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 20-29]
 • قلی پور گشنیانی، مصطفی نقش "حواس غیر دیداری" درکیفیت فضای پیاده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 20-25]
 • قلیچ‌خانی، آزاده مجسمه میادین تهران از اقتدارگرایی پیکره‌ای تا فردگرایی انتزاعی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 14-21]
 • قمری، حسام واکاوی وجوه زیبایی‌شناسانۀ نمای مسکونی تهران از منظر معماری عصب‌محور [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 18-29]
 • قنبری، امیر علی میراث صنعتی در منظر شهر تاریخی؛ نقش کارخانه قند در منظر شهری ورامین [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 2826-33]
 • قوام‌پور، انسیه فضاهای جمعی در راه جهانی شدن [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 34-37]
 • قوام‌پور، انسیه ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 6-6]
 • قوام‌پور، انسیه بررسى نسبت خاطره تاریخى از فضا با موفقیت آن [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 76-77]
 • قوام پور، انسیه بررسی جنبه‌های ادراکی و عملکردی ورودی شهر تهران (از بزرگراه شمال) [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 6-9]
 • قوام پور، انسیه جایگاه منظر در برنامه ریزی و طراحی جاده ها [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 36-41]
 • قورچی، مرتضی سخن مرکز: شهر خلاق [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 66-66]
 • قیاسی، مینا خشکی و منظر ارزیابی شاخص‌های منظرین در بسترهای خشک [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 14-25]
 • قیم‌امانی، نرگس زندگی امروز، گمشدۀ توسعه شهری چین؛ از ویترین‌‌‌‌‌سازی عهد عتیق تا فانتزی‌های قرن 21 بر نمای شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 44-49]

ک

 • کاتب، فاطمه پنجره، عنصر اصیل منظر؛ زیبایی‌شناسی پنجره در نگارگری دوره صفوی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 12-19]
 • کازرونی، فرشاد گورستان و معماری منظر [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 10-11]
 • کازرونی، فرشاد طراحی منظر ساحلی شهر سوژو [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 64-65]
 • کاشی فرد، مهسا نورپردازی یا روشنایی؟ منظر شبانه پل‌های تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 104-109]
 • کاظمیان، غلامرضا طرح جامع ابزار و اهرمی قوی در تحقق برنامه توسعه شهری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-23]
 • کاظمیان، غلامرضا اعتقاد به مدیریت یکپارچه نیازمند اعتماد متقابل است [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 44-45]
 • کافی، محسن جشن درختکاری [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 10-10]
 • کافی، محسن الزامات برنامه‌ریزی و طراحی فضای سبز پارک [دوره 2، شماره 10، 1389]
 • کافی، محسن بازخوانی یک سنت در هنر باغسازی ایران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 12-17]
 • کامل نیا، حامد مسابقه مدرسه ایرانی، معماری ایرانی و هزار اما و اگر دیگر [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 11-11]
 • کاملى، هدا سمبولیسم و طراحی منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 30-35]
 • کاملی، محسن تحلیل محتوای مجله‌های «هنر معماری»، «معمار» و «معماری و ساختمان» براساس نظریۀ برجسته‌سازی (بازۀ زمانی 1377 تا 1397) [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 24-35]
 • کامیاب، جمال انعکاس طبیعت در سیمای شهر [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 52-52]
 • کتابچی، عماد بازخوانی مفاهیم شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 67-73]
 • کتابچی، عماد شهرسازی نوین، راهی به سوی ایجاد محلات پایدار [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 80-87]
 • کرامتی، احسان منظر بزرگراه ارزیابی دو منظر بزرگراهی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 110-115]
 • کرامتی، احسان مواجهه شهر اردبیل با دریاچه شورابیل [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 32-39]
 • کرامتی، غزال سنجش میزان موفقیت مجتمع‌های تجاری در سازماندهی فضاهای تفریح-خرید (مجتمع‌های تجاری نوین منتخب شهر تهران: تیراژه-کوروش- پالادیوم و تیراژه 2) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 36-53]
 • کریمى‌مشاور، مهرداد بررسى رویکرد زیباشناسانه شهروندان تهرانى به ساختمان‌هاى بلند [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 56-61]
 • کریمى مشاور، مهرداد دلبستگی مکانی، بررسی مفهومی و کارکردی [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 16-21]
 • کریمی، میترا بازشناسی مؤلفه‌های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش‌ها [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 72-85]
 • کریمی‌مشاور، مهرداد شهر پایدار؛ سیاست‌هایی برای دست‌یابی به پایداری محله‌ای [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 74-79]
 • کریمی‌مشاور، مهرداد برج‌ها و نقاط عطف؛ نقش برج میلاد در نمای شهر تهران [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 74-77]
 • کریمی مشاور، مهرداد سیمای برج سازی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 28-30]
 • کریمی مشاور، مهرداد مطلوبیت منظر شهری؛ نظارت سازمانی بر زیرساخت‌های منظر شهری، بررسی نمونه : لندن [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 78-83]
 • کریمی مشاور، مهرداد لزوم پرداخت قوانین ساخت و ساز شهری به معنای نشانه‌ها [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 38-39]
 • کریمی مشاور، مهرداد توان روددره‌ها در توسعه شهر [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 52-55]
 • کسروی، رضا سیمای دستوری؛ "شهر سفید"، هویت جدید عشق‌آباد [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 50-55]
 • کسروی، رضا منظر مشترک : نسبت زیبایی‌شناسی و اکولوژی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 94-101]
 • کسروی، رضا طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 6-13]
 • کسروی، رضا رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 38-45]
 • کسروی، رضا مقایسۀ تطبیقی سیما، منظر، چشم‌‌انداز به‌عنوان برابرنهاده‌‌های فارسی «Landscape» انگلیسی [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 54-59]
 • کسروی قشلاق، رضا باغ‌موزه یا موزه‌باغ؟ منظر باغ‌موزه مینیاتور تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 56-63]
 • کشاورز، گلناز آیا کلیسای سنت استپانوس در ارتباط با ادیان کهن ایرانی است؟ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 14-17]
 • کشاورز، گلناز مکتب قهوه‌خانه و هنر عامیانه امروز [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 7-7]
 • کشاورز، گلناز جام مرودشت؛ ناگفته‌هایی از میراث فرهنگی ایران به روایت دکتر علی‌اکبر سرفراز [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 79-79]
 • کشاورز، گلناز زیباشناسی نورپردازی چنارهای خیابان ولیعصر(عج) [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 74-81]
 • کلابی، فرانک پارک دروازه‌ای شهر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 60-69]
 • کلانتری، بهرنگ فضای جمعی و شهر خلاق [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 74-79]
 • کنعا، بشرا سایه‌اندازی در آپارتمان‌های نئومینیمال و کولونیال در مالزی [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 56-61]
 • کواکبی، گزارش : سیما فرزانه اعظم لطفی : توحید و هندوئیسم [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 33-33]
 • کیانفر، کیوان محله و حمل و نقل عمومی؛ بررسی کارایی سیستم حمل و نقل در محلات مدائن و هفت حوض تهران [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 88-95]
 • کیانی، رشا هم افزایی گره شهری و شریان های حمل ونقل [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 58-67]
 • کیانی، کیوان ارزیابی فرایند طراحی یک مرکز شهری شهروندگرا؛ جزیره نیو هلند، سن‌پترزبورگ [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 36-45]
 • کیانی هاشمی، رشا منظر مشارکتی؛ اثر حضور مردم در طراحی دو باغ موزه : تهران و خرمشهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 108-117]

گ

 • گلریز، کیوان ارزیابی روند تخریب و نوسازی بافت‌های شهری [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 39-43]
 • گلستانی، سارا مناظر معدنی، مرگ یک تعامل؟ رویکردهای نوین در برخورد با سایت‌های پسامعدنی [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 50-55]
 • گلستانی، سارا منظر محوطه‌ بیمارستان: تداوم درمان [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 48-59]
 • گلی، علی خشکی و منظر ارزیابی شاخص‌های منظرین در بسترهای خشک [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 14-25]
 • گودرزیان، شروین بازآفرینی منظر فرهنگی؛ رویکردهای منظرین در احیای باغ تاریخی بابر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 46-51]
 • گودرزیان، شروین مدیریت هدفمند نمای پنجم خیابان انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 16-19]
 • گودرزیان، شروین باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]
 • گیلانی، سارا روشنگری های علم؛ پایداری و معماری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 72-73]
 • گیلانی، سارا ایستگاه قطار TGV لی یژ بلژیک [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 10-10]

ل

 • لاژس، کلر خوانش شهر به روایت خیابان؛ تحلیل پیچیدگی خیابان در تهران [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 70-81]
 • لاسوس، برنارد یک رویکرد جهانی به سرزمین :‌ منظر [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 31-32]
 • لرپوکاسمبات، کریتیا تحکیم تاوۀ بتنی [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 60-67]
 • لسان، مریم پنج اصل طراحی خیابان موفق [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 28-31]
 • لسان، مریم پارک لستر [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 34-37]
 • لسان، مریم گذرگاه حیات وحش در منظر راه [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 42-51]
 • لسان، مریم خوانشی بر منظر خیابان‌های جنوب‌شرقی آسیا در قیاس با غرب [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 54-63]
 • لطف‌اللهی‌یقین، مینا اشراف بر سواره رویکرد منظرین پل طبیعت [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 70-77]
 • لگزی، پریسا روش قرائت و ثبت مظاهر منظر فرهنگی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 24-29]
 • لواسانی، مونا خبر [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 46-48]
 • لواسانی، مونا تحلیل عوامل موفقیت جلوخان تئاتر شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 42-45]
 • لواسانی، مونا در جستجوی میدانی انقلابی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 46-48]
 • لوژمبول، ایو «منظر» : از تعریف عامیانه تا روشنفکرانه [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 39-41]
 • لوژنبول، ایو جایگاه منظر در توسعه پایدار [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 53-59]
 • لومقشان، ناتالی مراکز خرید در منظر شهر: سازنده یا تخریب‌کننده؟ [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 22-29]

م

 • ماهان، امین پارک ارم همدان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 16-17]
 • ماهان، امین باغ ایرانی به‌مثابۀ رسانه‌ای تعاملی [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 16-23]
 • ماهان، امین باغسازی اروپایی اصطلاحی نامفهوم، تأثیر سبک‌های باغسازی رنسانس، باروک و رمانتیک بر باغ‌های تهران در دوران قاجار [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 6-17]
 • متدین، حشمت‌الله بررسی نقش عنصر رابط باغ‌های شهری در ایران [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 48-51]
 • متدین، حشمت‌الله معماری کوشک، کوشک‌های نُه قسمتی در باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 32-39]
 • متدین، حشمت‌الله رودخانه‌های شهری و تفکر تاب‌آوری در برابر آشوب سیل، برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ کن [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 60-73]
 • متدین، حشمت الله طراحی و برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانه‌های شهری در مواجهه با آشوب سیل (برنامه‌ریزی تاب‌آور رودخانۀ درکه) [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 62-75]
 • متدین، حشمت الله تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصۀ اجرایی: مرور ادبیات نظری [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 22-37]
 • متدین، حشمت الله قیاس و ارزیابی مبانی رابطة انسان و طبیعت در دانش اکولوژی و منظر [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 30-37]
 • متدین، حشمت الله خوانش باغ ایرانی در مینیاتور، با تأکید بر مینیاتورهای شاهنامۀ بایسنقری [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 6-19]
 • متدین، حشمت‌اله نماهای مصنوعی؛ ظرفیت‌های هویت‌بخش در مدیریت سیمای شهرهای جدید [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 70-73]
 • متدین، رضا معماری کوشک، کوشک‌های نُه قسمتی در باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 32-39]
 • متدیّن، حشمت الله تحلیل کالبدی میدان‌های تاریخی ایران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 18-23]
 • متولی حقیقی، هادی فضاهای جمعی و حیاط مدرسه کتاب سه بعدی آموزش مفاهم توسعه پایدار [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 38-47]
 • متین، مهرداد سنجش میزان موفقیت مجتمع‌های تجاری در سازماندهی فضاهای تفریح-خرید (مجتمع‌های تجاری نوین منتخب شهر تهران: تیراژه-کوروش- پالادیوم و تیراژه 2) [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 36-53]
 • مثنوی، محمدرضا روابط آشکار و نهان شهر و طبیعت [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 34-37]
 • مثنوی، محمدرضا اکوسیستم شهری پایدار، پارادایم یا پارادوکس؟ ضرورت بازنگری در رابطه شهر و محیط زیست [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 59-63]
 • مثنوی، محمدرضا از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 66-73]
 • مثنوی، محمدرضا ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی شهرهایی پایدارتر [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 24-35]
 • مثنوی، محمدرضا نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 6-15]
 • مثنوی، محمدرضا تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصۀ اجرایی: مرور ادبیات نظری [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 22-37]
 • مثنوی، محمدرضا تحلیل و تدوین راهبردهای بهسازی اکولوژیک رودخانه‌های شهری در چارچوب شهرسازی اکولوژیک [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 54-71]
 • مجتبوی، سیده مریم تأثیر مؤلفه‌های غنای حسی در ایجاد دلبستگی به مکان (مقایسۀ تطبیقی بازارهای سنتی و مراکز تجاری مدرن) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 60-75]
 • مجتهدی، بهار راهبرد احیای زیرساخت‌های طبیعی در سازمان فضایی شهر [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 14-17]
 • مجیدی، مریم ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 18-27]
 • مجیدی، مریم مقایسۀ تطبیقی نوع نگرش به طبیعت در اشعار «نیما یوشیج» و « سهراب سپهری » [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 16-27]
 • محبی، حمید ریشه‌‌ها و مفاهیم توسعة منظرگرا-بوم‌گرا و زمینه‌های مشترک آن با معماری وشهرسازی ایرانی [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 70-85]
 • محدثی، جلال شکل گیری منظر شهری آیینی در مناسبت های اجتماعی [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 18-21]
 • محسن حقیقی، نسرین منظر صوتی مثبت در فضای شهری [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 30-37]
 • محسنی‌مقدم، مریم نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 6-15]
 • محسنی مقدم، مریم طرح کمربند سبز فرانکفورت [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 56-65]
 • محسنی مقدم، مریم تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 16-23]
 • محمد زاده، شبنم شهید از دو منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 43-45]
 • محمدزاده، شبنم منظر روایی خطوط باغ‌موزه دفاع مقدس [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 78-85]
 • محمدزاده، شبنم جنگ و منظر؛ گزارش میزگرد همایش جنگ و منظر شهری [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 136-141]
 • محمدزاده، شبنم گزارش همایش هشتم «پدیدارشناسی منظر شهری» [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 90-93]
 • محمدزاده نبیی، ائلیار کاربست بازی‌‌وارسازی د‌‌‌ر فضاهای شهری جهت ارتقاء حضورپذیری کود‌‌‌کان اوتیستیک [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 52-65]
 • محمدنیای قرائی، فاطمه مدلسازی خطای بصری«تغییر اندازه در مناظر شهری» بر ادراک نقاط کانونی شهر، مطالعۀ موردی: کریدور بصری پیاده‌راه آیت‌الله طبسی به حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 46-53]
 • محمدی، سید محمدعلی نقش پوشش گیاهی در شکل‌گیری ناهنجاری‌های اجتماعی و میزان احساس امنیت در پارک‌های شهری، نمونه موردی: پارک شوش، منطقۀ 12 تهران [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 54-69]
 • محمدی، مریم کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محلات نمونۀ موردی: محلۀ امام‌زاده یحیی در تهران [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 24-39]
 • محمدی آیدغمیش، فاطمه واکاوی مفهوم نوسازی در سیر تحول رویکردهای مداخله در بافت‌های شهری [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 60-65]
 • محملی‌ ابیانه، حمیدرضا مشارکت اجتماعی و حمل و نقل [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 40-43]
 • محملی ابیانه، حمیدرضا منظر شبانه در تهران؛ ارزیابی ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 36-39]
 • محمودی، مرضیه میزگرد بررسی "نظام" برنامه ریزی شهری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 38-45]
 • مختاباد امرئی، سید مصطفی بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی (نمونه مورد مطالعه: میدان نقش جهان اصفهان به‌مثابۀ فضای جمعی عصر صفوی) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 30-43]
 • مختاباد امرئی، سیدمصطفی واکاوی معیارهای مطلوبیت در فضاهای جمعی اصفهان صفوی، نمونۀ موردی: فضاهای جمعی بافت تاریخی اصفهان [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 16-27]
 • مخزومی، جلا اکولوژی، منظر و طراحی اکولوژیک منظر [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 52-59]
 • مخلص، فرنوش معماری منظر شهری؛ رویکردهای نوین آلن پروو [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 48-53]
 • مخلص، فرنوش میدان کهنه ناتینگهام براى پیاده‌ها [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 56-59]
 • مخلص، فرنوش منظر بزرگراه ارزیابی دو منظر بزرگراهی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 110-115]
 • مخلص، فرنوش گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 16-21]
 • مخلص، فرنوش مقایسۀ دو الگوی منظر مقدس در شهر اسلامی و مسیحی (نمونۀ موردی : حرم امام رضا (ع) در مشهد و کلیسای دومو در میلان) [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 14-21]
 • مدرک، آناهیتا موسیقی خیابانی به دنبال جایگاه موسیقی در منظر شهر [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 48-55]
 • مدرک، اناهیتا منظر شفابخش [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 32-47]
 • مدقالچی، لیلا احیاء رودخانه‌های شهری، بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 20-27]
 • مدقالچی، لیلا بازشناسی مفهوم «آستانه» در باغ ایرانی [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 6-19]
 • مرادزاده میرزایی، سعیده ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ ایرانی (مطالعه موردی: میراث جهانی باغ اکبریه) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 6-17]
 • مرادی، رسا موقتی بودن منظر [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 62-73]
 • مرتاضی مهربانی، الناز باغ ایرانی تهران منظر خلاق در تلفیق سنت با مدرنیته [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 6-13]
 • مرتاضی مهربانی، الناز میزگرد : منظر و اکولوژی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 94-99]
 • مردانی، سیده زهرا معماری منظرگرا؛ ارتباط بین منظر رود کارون و معماری لبۀ آن [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 20-26]
 • مسجدجامعی، احمد شهری برای احترام به مردم [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 24-27]
 • مسچی، مونا مناظر معدنی، مرگ یک تعامل؟ رویکردهای نوین در برخورد با سایت‌های پسامعدنی [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 50-55]
 • مسچی، مونا موسیقی خیابانی به دنبال جایگاه موسیقی در منظر شهر [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 48-55]
 • مسدد، سید هاشم مروری بر معیارهای طراحی و ساخت مبلمان شهری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 72-73]
 • مسعود لواسانی، منا بررسی رابطه انسداد منظر با تولید فضای بی‌دفاع در پارک لاله [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 62-65]
 • مسعود لواسانی، منا تجربۀ تدوین ضوابط نمای ساختمانی در منطقه 17 تهران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 50-55]
 • مسعود لواسانی، مونا تلألو ثروت نورپردازی مجتمع‏های تجاری تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 86-93]
 • مسعودى، عباس ریشه های باغ ایرانی [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 10-15]
 • مسعودی، مریم تأثیر اختلالات بوم‌شناسی بر ادراک طبیعت [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 18-21]
 • مسعودی اصل، بهزاد مردم‌پسندی در یادمان‌های شهید؛ ارزیابی موفقیت اجتماعی طرح‌های بنیاد شهید [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 118-125]
 • مسگریان، مریم تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بر احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری شهری (نمونه موردی: خیابان سی تیر تهران) [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 24-37]
 • مسو، کلود ارتباط با منظر در آثار فرانک لوید رایت [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 12-17]
 • مشهدی‌زاده، سخنران : ناصر شهر تاریخی : ساختارهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 34-35]
 • مشهدی زاده دهقانی، ناصر شهر ایرانی و راز پویایی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 50-53]
 • مصباح نمینى، سلماز منظر اساطیری ایران [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 22-27]
 • مطلایی، نجمه مدیریت کیفی فضای جمعی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 31-33]
 • مطلبی، قاسم تأثیر مؤلفه‌های غنای حسی در ایجاد دلبستگی به مکان (مقایسۀ تطبیقی بازارهای سنتی و مراکز تجاری مدرن) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 60-75]
 • مطلبی، گزارش : ریحانه مهدی شیبانی : آوای هستی باغ ایرانی [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 26-27]
 • مطلبی، گزارش : ریحانه شهر تاریخی : ساختارهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 34-35]
 • مطوف، شریف مدیریت یکپارچه شهری و نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 34-37]
 • مطوف، شریف چرایی پیدایش و گسترش بافت‌های فرسوده [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 49-53]
 • معصومی، سلمان احیای محلات شهری؛ پاسخی به نیازهای اجتماعی شهر تهران [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 42-43]
 • معصومی، هیربد هویت آینده تهران [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 31-33]
 • معینی، سید مهدی زندگی پیاده ایمن؛ دسترسی پیاده به ا‌‌‌یستگاه‌های حمل و نقل عمومی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 62-65]
 • معینی، سید مهدی ارزیابی کیفی فضاهای شهری: کاربرد رویکرد کل نگر منظر در ارزیابی پروژۀ میدان شهدای مشهد [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 50-61]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید تحول رویکرد بصری به اکولوژیک در طراحی پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 60-62]
 • مقدس برهان، مریم روایت امروز از شهر دیروز [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 15-17]
 • مقصودی، امین یک‌جانبه‌گرایی مدرنیستی و سیاست‌های توسعۀ شهری ایران معاصر [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 6-13]
 • ملک‌نیا، محبوبه گردشگری مجازی؛ بررسی ضرورت‌ها و نیازهای شهر تهران [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 88-91]
 • ملکی، قاسم تغییر رویکرد؛ الزامی برای تحقق طرح های شهری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 20-21]
 • ملکی اشلقی، میترا تبیین مدل پیشنهادی سنجش کیفی منظر صوتی با رویکرد زمینه‎گرایی در بافت شهری با استفاده از ماتریس‌های چهارگانه [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 42-53]
 • مِلینگ، لارا منظر گذرا در دوران جنگ؛ بازنمایی بناهای یادمانی برای قرن بیست و یک [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 50-59]
 • منان رئیسی، محمد واکاوی امکان قرائت‌های مختلف از یک اثر معماری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 50-53]
 • منشی‌زاده، آرزو باغی برای موزه‌ هنرهای بدوی؛ نگاهی به باغ "برانلی" اثر ژیل کلمان [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 35-37]
 • منشی‌زاده، آرزو رویکرد ادراکی و عملکردی به آب در پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 63-65]
 • منشی‌زاده، آرزو انسان، شب، شهر؛ مروری بر جشن نور لیون [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 44-47]
 • منصوری، ترجمه : سید محمد باقر بررسی‌هایی پیرامون آلپ غربی پس از قرن 18 [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 60-65]
 • منصوری، ترجمه: مریم السادات وجه اشتراک ما در منظر چیست؟ [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 58-65]
 • منصوری، سید امیر چهار باغ؟ بررسى منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ایرانى [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 16-23]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ منظر ایرانی: تقدس بالا [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر سخن سردبیر؛ منظر ایرانی [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر سخن سردبیر/ سفر چیست؟ [دوره 2، شماره 12، 1389، صفحه 7-7]
 • منصوری، سید امیر درآمد چهار نسل متوالی پارک‌های شهری [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ منظر ایرانی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر سخن سردبیر/ روز از نو [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر منظر شهری : کنترل امر کیفی با مؤلفه‌های کمی [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 6-7]
 • منصوری، سید امیر معماری آب [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 2-3]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ منظر و مسکن [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر درس هایی از گزارش APUR درباره طرح جامع جدید تهران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 77-80]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ منظر شهری، روایت جامع شهر [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 4-4]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ نسبت معماری با تکنولوژی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر پیک نیک ایرانی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر ایمنی آینده تهران [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 38-41]
 • منصوری، سید امیر درآمد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ هنر شهری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر چیستی منظر شهری [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 30-33]
 • منصوری، سید امیر پارادوکس دانه‌درشت‌ها [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر معرفی کتاب؛ اصول نوسازی شهری، رویکردی نو به بافت‌های فرسوده [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 72-72]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ منظر ایرانی [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر آیین نوروز، منظر فرهنگی ایرانیان [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ ساحل، فرصت ناشناخته برای ارتقاء کیفیت فضا [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ منظر ایرانی: درختان راوی [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ منظر نو [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 2-2]
 • منصوری، سید امیر درآمد/ منظر ایرانی: کلاغ‌‌ها و گربه‌ها، این همسایه‌های ما [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر درآمد / منظر ایرانی: پاییز، راوی اجتماع [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر راهبردهایی برای مدیریت نماهای شهری [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 34-39]
 • منصوری، سید امیر نور ایران [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر راهبردهایی برای مدیریت نورپردازی شهر [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 32-35]
 • منصوری، سید امیر قاب منظر ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر راهبردهایی برای زیباسازی با طبیعت [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 36-39]
 • منصوری، سید امیر زیبایی‌شناسی برج [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر فرهنگ منظرین ایران [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 56-57]
 • منصوری، سید امیر منظر آیینی [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر چشم اسفندیار معماری منظر تهران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 24-24]
 • منصوری، سید امیر منظر ایرانی، سرو جاویدان [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 4-5]
 • منصوری، سید امیر بیانیه تحلیلی ویژه‌نامه "رویکرد استراتژیک، ضرورت موفقیت نوسازی شهری" [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 37-40]
 • منصوری، سید امیر نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 10-15]
 • منصوری، سید امیر منظر مثمر [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 5-5]
 • منصوری، سید امیر نقش ادبیات نوسازی در توفیق آن [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 35-39]
 • منصوری، سید امیر منظر آسمان [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر رویکرد نو در احیای نواحی دفن زباله [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 14-19]
 • منصوری، سید امیر کوه و نور [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر منظر فرهنگی، یک اصطلاح عامیانه [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 45-48]
 • منصوری، سید امیر طبیعت گزیده [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر گردشگری به مثابه نظام معرفت [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 28-33]
 • منصوری، سید امیر حیات به روایت ایرانیان [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر معماری منظر در تهران امروز [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 116-119]
 • منصوری، سید امیر در میانه کوه و کویر [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر آیا «اکولوژی منظر» تعبیر درستی است؟ [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 100-103]
 • منصوری، سید امیر زندگی رو به دشت [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر باغ به روایت نقاش [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر پدیدارشناسی دیوار در باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 6-13]
 • منصوری، سید امیر مهر، منظر خورشید [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 6-17]
 • منصوری، سید امیر طبیعت، شهر، هنر [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر راه به مثابه منظر [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر منظر ایرانی : رابطه دوگانه [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر آیه‌های دوا و شفا [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر مفهوم شفابخشی در ایران [دوره 9، شماره 38، 1396، صفحه 20-31]
 • منصوری، سید امیر وحدت طبیعت و معیشت [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر منظر ایرانی: منظر مقهور [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 16-21]
 • منصوری، سید امیر زبان معماری، رمز نمادها [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 16-23]
 • منصوری، سید امیر منظر ایرانی: سایه زیبا [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر باغ به مثابه بیانیه سیاسی؛ بررسی نمونه های خاور نزدیک در هزاره اول پیش از میلاد [دوره 10، شماره 42، 1397، صفحه 6-13]
 • منصوری، سید امیر چشمه‌علی [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر منظر مردمی شهر [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 6-15]
 • منصوری، سید امیر نقش‌های آسمانه [دوره 10، شماره 45، 1397، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر آسمان منظرین روز [دوره 11، شماره 46، 1398، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر منشأ زیبایی در باغ ایرانی [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر منظر بام، زندگی در دل آسمان [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر یلدا، منظر مهر؛ نیمروز، زمین در میانۀ آسمان [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 58-67]
 • منصوری، سید امیر رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 38-45]
 • منصوری، سید امیر مویرگ‌های منظر [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 18-27]
 • منصوری، سید امیر قنات، ردّ حیات [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر هستۀ امن محله، روش استراتژیک برای خروج از رکود نوسازی [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 74-81]
 • منصوری، سید امیر بازخوانی مؤلفه‌های سازندۀ سازمان فضایی شهر ایرانی پس از اسلام در سفرنامه‌های قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 20-29]
 • منصوری، سید امیر پیغام ماهیان، ادراک منظر [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر نحو منظر؛ سنجش منظر با شاخص منظرین [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 20-27]
 • منصوری، سید امیر منظر کوه، کوه راوی چیست؟ [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر سه‌گانۀ منظرآیینی [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر رسانه، روشی برای تغییر منظر شهری تبیین مد‌‌‌‌‌‌‌ل مفهومی اثرگذاری بر منظر شهری بد‌‌‌‌‌‌‌ون مد‌‌‌‌‌‌‌اخلۀ فیزیکی [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 66-77]
 • منصوری، سید امیر مرکز، هستی‌بخش ‌محله [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر بازشناسی مؤلفه‌های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش‌ها [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 72-85]
 • منصوری، سید امیر آب، محله، رشد [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر منظرِ حصار، از نمود تا نماد [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر بندر، منظر میراثی سرزمین [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر سرزمین لافت، فرزند مرجان و تلو [دوره 15، شماره 62، 1402، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر رویکرد منظرین معماری [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید امیر افزایش پایداری اجتماعی با احیای منظر پساصنعت ( نمونه موردی: کوره‏ های آجرپزی منطقه 19 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصوری، سید امیر نسبت توسعه با مفهوم سرزمینی [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 3-3]
 • منصوری، سیدامیر منظر ایرانی، جمع حقیقت و مجاز [دوره 12، شماره 50، 1399]
 • منصوری، سیدامیر سه‌گانۀ فضای ایرانی [دوره 12، شماره 51، 1399]
 • منصوری، سیدامیر چارتاقی، تداوم تقدس کوه در آیین‌ها، معماری و منظر ایران [دوره 12، شماره 53، 1399، صفحه 64-73]
 • منصوری، سیدامیر نقش نحو فضا در تحلیل منظرین [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 20-29]
 • منصوری، سیدامیر کوچه یک «منظر» است [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 3-3]
 • منصوری، سید محمد باقر از پیتورسک تا پایدار؛ طبیعت توریستی منظر [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 66-70]
 • منصوری، سید محمدباقر پلاستیک تهران در سه مقیاس [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 44-49]
 • منصوری، مریم تسهیلات گردشگری در فرانسه [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 79-79]
 • منصوری، مریم قرائت منظر شهری سمرقند [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 80-81]
 • منصوری، مریم انسان‌گرایی: ویژگی گم‌شده فضاهای جمعی امروز در تهران (نمونه موردی : پیاده‌راه ۱۷ شهریور) [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 32-35]
 • منصوری، مریم جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران در چارچوب نظریۀ «اعتبارگیری» [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 66-73]
 • منصوری، مریم‌السادات برنارد لاسوس؛ تجربه‌ها و دغدغه‌ها درطراحى منظر [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 48-57]
 • منصوری، مریم‌السادات مصاحبة اختصاصى مجلة منظر با پروفسور برنارد لاسوس، برندة جایزة معمار منظر برتر جهان در چهار سال منتهى به 2010 [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 66-73]
 • منصوری، مریم‌السادات نماگرایی در پاریس؛ پارادوکس در مدیریت نمای شهری پاریس [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 86-90]
 • منصوری، مریم‌السادات زیباشناسی فضای جمعی؛ ارزیابی زیبایی در سه فضای شهر تهران [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 62-69]
 • منصوری، مریم‌السادات آب، منشأ زیبایی در باغ ایرانی [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 32-43]
 • منصوری، مریم السادات ارزیابى طراحى فضاى پیاده در ارگ شیراز [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 66-73]
 • منصوری، مریم السادات ارتقاء کیفی منظر شهر تهران در تلاقی خیابان و فضای عمومی [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 12-17]
 • منصوری، مریم السادات نورپردازی یا روشنایی؟ منظر شبانه پل‌های تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 104-109]
 • مهدوی، عاطفه زیبایی تهرانی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 82-92]
 • مهدوی‌مقدم، مژده پارک سیتروئن، آغاز یک شیوه [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 38-47]
 • مهدوی مقدم، مژده سادات اصطلاحی ناکارآمد در فرهنگ شرق [دوره 6، شماره 28، 1393، صفحه 30-35]
 • مهدوی نژاد، محمد جواد نقش نظام آب در ماندگاری باغ ایرانی [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 6-15]
 • مهدی پور، مریم دسته بندی رنگ نمای ساختمانهای مسکونی مبتنی بر مقیاسهای احساسی رنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدیزاده سراج، فاطمه واکاوی وجوه زیبایی‌شناسانۀ نمای مسکونی تهران از منظر معماری عصب‌محور [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 18-29]
 • مهدیزاه سراج، فاطمه اولویت راهکارهای بهسازی نما به منظور بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های اداری موجود شهر تهران [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 30-39]
 • مهدی نژاد، جمال الدین روایت نقشه‌ها از خیابان چهارباغ اصفهان [دوره 9، شماره 39، 1396، صفحه 20-29]
 • مهران‌نژاد، ماریه نورپردازی تعاملی؛ رویکرد پروژۀ Light Scraper [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 56-60]
 • مهربانى‌گلزار، محمدرضا علم نقد منظر [دوره 3، شماره 17، 1390، صفحه 14-19]
 • مهربانی‌گلزار، محمدرضا تفسیر منظرین: رمزگشایی از محوطه‌های تاریخی؛ کشف ساختار فضایی و منظرین مجموعه پاسارگاد [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 6-11]
 • مهربانی گلزار، محمد رضا طرح کاشت، نقش آفرین منظر باغ؛ سیر تحول طرح کاشت در باغ گلشن طبس [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 6-15]
 • مهربانی گلزار، محمد رضا تکوین یک پیاده‌راه؛ مؤلفه‌های کالبدی یا رفتار جمعی [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 40-49]
 • مهربانی گلزار، محمد رضا بازشناسی نقش‌های منظرین بام در شهرهای ایرانی، بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری‌ها، آثار ادبی- هنری و نمونه موردی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 38-51]
 • مهربانی گلزار، محمدرضا باغی که بازار کفش شد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 40-42]
 • مهربانی گلزار، محمدرضا حکم دادگاه، رأی به طرح «له‌آل» پاریس نداد [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 76-77]
 • مهربانی گلزار، محمدرضا پاسارگاد، شهر یا باغشهر هخامنشی؟ بازآفرینی الگوی قدیمی‌ترین باغ ایرانی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 66-73]
 • مهربانی گلزار، محمدرضا منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 68-81]
 • مهربانی گلزار، محمدرضا زیرساخت‌های حمل ونقل زمینی، اکوسیستم‌ها و مناظر [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 68-71]
 • مهربانی گلزار، محمدرضا میراث باغ ایرانی، در جست‌وجوی ردپای باغ ایرانی از شرق تا غرب [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 6-15]
 • موذنی خوراسگانی، علی تبیین ویژگی‌های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: محله تخت گنبد اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سید یعقوب محله نوین؛ الگوی جامعه‌شناسی شهری از توسعه محله‌ای [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 67-73]
 • موسویان، سیده نفیسه ژیل کلمان باغبان طبیعت [دوره 3، شماره 14، 1390، صفحه 26-29]
 • موسویان، سیده نفیسه معماری منظر در پرتغال؛ «خوائو نونش» نماینده نسل اول معماران منظر [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 16-17]
 • موسویان، سیده نفیسه سیاست شهری، نوسازی شهری، برابری سرزمینی : ماهیت مسئله چیست؟ [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 59-63]
 • موسویان، سیده نفیسه هم‌زیستی معماری و طبیعت در روستاهای پالنگان و آویهنگ [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 76-87]
 • موسوی لر، اشرف‌السادات مجسمه در میدان یا غار افلاطونی؟ [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 14-19]
 • میرحیدر توران، بی‌بی سارا مدلسازی خطای بصری«تغییر اندازه در مناظر شهری» بر ادراک نقاط کانونی شهر، مطالعۀ موردی: کریدور بصری پیاده‌راه آیت‌الله طبسی به حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 13، شماره 54، 1400، صفحه 46-53]
 • میرزا کوچک خوشنویس، احمد منظره نمادین باغ ایرانی؛ نقش آب‌نمای مقابل کوشک با تکیه بر باورهای مهرپرستی [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 7-11]
 • میرغلامی، مرتضی احیاء رودخانه‌های شهری، بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 20-27]
 • میرلوحی، مینا باغ‌موزه یا موزه‌باغ؟ منظر باغ‌موزه مینیاتور تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 56-63]
 • میرمعینی، مهدی سنجش الگوی حضور مشترک در فضاهای نوین جمعی؛ (مورد پژوهی: مجتمع تجاری کوروش) [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 30-41]
 • میناتور سجادی، آرمان رویکرد منظرین در مرمت شهر؛ پروژه نظام‌الدین بستی، شبکه یکپارچه فضاهای تاریخی و روز [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 52-57]
 • میناتور سجادی، آرمان منظر روایی خطوط باغ‌موزه دفاع مقدس [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 78-85]
 • میناتور سجادی، گزارش : آرمان راتیش ناندا : بازآفرینی منظر فرهنگی [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 32-32]
 • میناتورسجادی، آرمان جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 6-15]

ن

 • ناد علی‌پور، زهرا رابطۀ درک منظر میراث فرهنگی با مدیریت آن؛ منظر محوطه باستانی [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 52-57]
 • ناصری، سینا آموزه‌های معماری منظربرای مسکن مهر (کارآمدی معماری منظر رهیافتی برای برون‌رفت از وضع موجود) نمونۀ موردی: مسکن مهر تهرانسر [دوره 11، شماره 49، 1398، صفحه 48-57]
 • ناندا، راتیش محمد شهیر، پیشگام احیای مناظر و باغ‌های تاریخی [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 58-59]
 • ناندا، راتیش پا به پای «محمد شهیر» در بهشت، تجربه‌های مرمت در باغ‌های ایرانی- هندی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 96-103]
 • نبی بخش، نیوشا معنای نور سبک‌شناسی نورپردازی ساختمان‌های مسکونی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 22-29]
 • نطاق، محمدجواد مقایسۀ دو الگوی منظر مقدس در شهر اسلامی و مسیحی (نمونۀ موردی : حرم امام رضا (ع) در مشهد و کلیسای دومو در میلان) [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 14-21]
 • نطاق، محمدجواد بررسی سیر تحولات و تغییرات سازمان فضایی شهر مشهد [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 26-37]
 • نظامی، علیرضا نگاه شیشه‌ای به معماری [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 58-61]
 • نظری عدلی، شهاب اکوموزه و اصالت حیات اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 58-61]
 • نظری عدلی، شهاب برنامه‌ریزی سواحل [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 60-61]
 • نقی زاده، محمد جلوه‌های زیبایی در باغ ایرانی [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 6-9]
 • نگین‌تاجی، صمد مکان و حس مکان [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 24-29]
 • نگین‌تاجی، صمد شهر پایدار؛ سیاست‌هایی برای دست‌یابی به پایداری محله‌ای [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 74-79]
 • نهاوندی، الهام سرزندگی فضاهای پشتیبان در مراکز نوین تجاری [دوره 9، شماره 40، 1396، صفحه 54-67]
 • نوایی، حمید نقش رنگ در مفاهیم اجتماعی امروز [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 10-13]
 • نوذرپور، علی بررسی نظام برنامه‌ریزی شهری در ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 32-33]
 • نوذری، بهناز منظر بزرگراه ارزیابی دو منظر بزرگراهی در تهران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 110-115]
 • نورمحمدبیک، شاه‌گل تابش هویت؛ نورپردازی میدان تئاتر در شهر روتردام [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 64-67]
 • نوروزى‌طلب، علیرضا هرمنوتیک و منظر شهر [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 18-21]
 • نوروزی، مشیت‌اله مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های نوسازی تهران [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 34-37]
 • نوروزی، مشیت‌اله نقش مقررات درتحقق نوسازی شهری [دوره 5، شماره 25، 1392، صفحه 46-48]
 • نوروزی، مشیت اله تشکیل دولت محلی؛ گامی به سوی تحقق حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 5، 1388، صفحه 24-26]
 • نوروزیان‌پور، گزارش : هیربد ودران آبوچینا : تجربه معماری در همبستگی اجتماعی : مسجد ری-اکا در کرواسی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 32-33]
 • نوروزی طلب، علیرضا برج میلاد از منظر هرمنوتیک [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 65-68]
 • نوروزی طلب، علیرضا ماده و معنا [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 79-79]
 • نوری، الهام الگویابی معماری مساجد چین (نمونۀ موردی: مسجد جامع شیان) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 58-65]
 • نوری، عارف منظر آب-‌محور، نقش نظام آبی در شکل‌گیری منظر باغستان سنتی قزوین و حفاظت از آن [دوره 13، شماره 55، 1400، صفحه 30-41]
 • نوسوم، یان منظر شهری : جوهر و ادراک؛ پژوهشی در تحولات مفهوم منظر شهری [دوره 3، شماره 16، 1390، صفحه 16-21]
 • نوسوم، یان مانوئل پالرم در نگاه دیگران/ تجدید منظر سرزمینی: رویکرد پالرم در پروژه احیای دره سانتوس [دوره 4، شماره 18، 1391، صفحه 60-61]
 • نوش‌آفرین، ساناز نگاه به ساماندهی روستا شهرهای تهران [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 50-55]
 • نوش آفرین، ساناز روستاـ شهر، تجربه‌ای جدید در شهرهای امروز [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 18-21]
 • نونش، خوائو زمان، صورتگر منظر؛ بررسی مفهوم زمان در پیدایی منظر [دوره 3، شماره 15، 1390، صفحه 46-51]
 • نونش، خوائو منظر، زمینة ادراک تحول [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 50-52]
 • نیرى، زهرا بازسازى خیابان مرکزى شیکاگو براى تجارت و زندگى پیاده [دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، 1390، صفحه 42-49]
 • نیری، زهرا منظر طبیعی احیای منظر تفرجی دریاچه مهارلو [دوره 5، شماره 22، 1392، صفحه 18-21]
 • نیس، فیلیپ دربارۀ به‌ هم پیوستگی ناگزیر تار‌و‌پود جهان معاصر [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 10-13]
 • نیک زاد، غزل افزایش پایداری اجتماعی با احیای منظر پساصنعت ( نمونه موردی: کوره‏ های آجرپزی منطقه 19 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیکنام، کامبیز مقایسه دو مفهوم گردشگر و زائر [دوره 6، شماره 29، 1393، صفحه 46-51]
 • نیکویی، گزارش : علی رمزگشایی از سنگ برجسته بیشاپور [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 26-29]
 • نیلی، حمیدرضا نظام اجرایی پروژه‌های پیرایش مرمت و سامان‌دهی سیمای شهری [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 50-59]

و

 • وبر، کریستین فضاهای شهری چندعملکردی: راهکاری برای افزایش کیفیت زندگی شهری در شهرهای متراکم [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 36-47]
 • وِبِر، بِندیشت آموزش منظر در مدرسه معماری :‌ لحظه‌هایی از یک نوآوری [دوره 5، شماره 23، 1392، صفحه 28-30]
 • وثیق، بهزاد کاربست اخلاق زیستی در شهرسازی اسلامی [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 38-47]
 • وحدت پور، شعله بازیابی معماری یادمانی ازدست‌رفتۀ سردر باغ زرشک اصفهان برپایۀ اسناد توصیفی و تصویری [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 6-25]
 • وحیدیان، نورا باغ ایرانی تهران منظر خلاق در تلفیق سنت با مدرنیته [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 6-13]
 • وریج‌کاظمی، عباس جامعه‌شناسی مصرف اتومبیل در تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 28-31]
 • وفامهر، محسن معماری و تکنولوژی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 80-81]
 • وکیلیان، پونه بررسی موردی ساحل شهر تورنتو [دوره 2، شماره 9، 1389، صفحه 68-69]
 • ولی بیگ، نیما بازخوانی کالبد باغ هزارجریب بر پایۀ مطالعات مقایسه‌ای اسناد توصیفی-تصویری و میدانی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 6-21]
 • ولی بیگ، نیما بازنمایی تصویری تحولات کالبدی سی‌وسه‌پل بر پایۀ تحلیل اسناد تاریخی و تصویری با تأکید بر مدل‌سازی نواقلی پل [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 38-51]
 • ولی بیگ، نیما بازیابی معماری یادمانی ازدست‌رفتۀ سردر باغ زرشک اصفهان برپایۀ اسناد توصیفی و تصویری [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 6-25]
 • ونتوری فریولو، ماکسیمو برنارد لاسوس : روشی «بی‌حصر» برای منظر [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 28-33]
 • ونسان، پی‌یر طبیعت‌گرایی، یافتۀ امروزین سیاست‌های شهری؛ مقایسۀ چهار رویکرد در مدیریت منظر شهری [دوره 4، شماره 21، 1391، صفحه 16-19]
 • ویچایانگکون، بونساپ ارزیابی حرارتی مدل های مسکونی؛ بررسی مدل ساخته شده با فیبر، سیمان و چوب [دوره 10، شماره 43، 1397، صفحه 52-61]
 • ویچبایانگون، بونساپ تحکیم تاوۀ بتنی [دوره 10، شماره 44، 1397، صفحه 60-67]
 • ویلجوئن، آندره CPUL، منظر شهری همیشه مثمر؛ رویکردی نوین به تلفیق زراعت و شهر [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 12-17]

ه

 • هاشمی، مهران مروری بر معیارهای طراحی و ساخت مبلمان شهری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 72-73]
 • هاشمی زادگان، امیر مطالعه موردی : پیوند حرفه و دانش در معماری منظر؛ تجربه بنیاد معماری منظر آمریکا [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 26-37]
 • هاشمی زادگان، امیر آشنایی، جلوۀ مقام باغ در شعر سعدی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 6-11]
 • هاشمی زادگان، سید امیر برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش [دوره 12، شماره 51، 1399، صفحه 58-67]
 • هاشمی زادگان، سید امیر مقایسۀ تطبیقی سیما، منظر، چشم‌‌انداز به‌عنوان برابرنهاده‌‌های فارسی «Landscape» انگلیسی [دوره 15، شماره 64، 1402، صفحه 54-59]
 • هاشمی زادگان، سیدامیر نقدی بر کتاب «تحقیق در معماری منظر: روش ها و روش شناسی»، مصادره کردن مفاهیم به نفع موضعی عملگرا [دوره 11، شماره 48، 1398، صفحه 54-56]
 • همایونی، رویا بازخوانی کالبد باغ هزارجریب بر پایۀ مطالعات مقایسه‌ای اسناد توصیفی-تصویری و میدانی [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 6-21]
 • همتی، مرتضی سازگاری : رویکرد طراحی در محیط آشوبناک [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 74-81]
 • همتی، مرتضی زیبایی‌شناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 82-89]
 • همتی، مرتضی بازسازی منظر؛ استراحتگاه جاده ای در معدن متروکه [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 90-99]
 • همتی، مرتضی تعامل شهر اهواز با رود کارون [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 22-31]
 • همتی، مرتضی منظر تاب‌آور: مفهومی غیرمنظری، بررسی و ارزیابی تعاریف موجود در حوزۀ تاب‌‌آوری منظر، مرور فشردۀ ادبیات نظری [دوره 12، شماره 50، 1399، صفحه 40-49]
 • همتی، مرتضی ادراک‌کننده، ادراک شونده، محصول ادراک (ارزیابی تعابیر صاحب‌نظران از مؤلفه‌های تعریف منظر) [دوره 13، شماره 56، 1400، صفحه 14-29]
 • همتی، مرتضی تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصۀ اجرایی: مرور ادبیات نظری [دوره 13، شماره 57، 1400، صفحه 22-37]
 • همتی، مرتضی رسانه، روشی برای تغییر منظر شهری تبیین مد‌‌‌‌‌‌‌ل مفهومی اثرگذاری بر منظر شهری بد‌‌‌‌‌‌‌ون مد‌‌‌‌‌‌‌اخلۀ فیزیکی [دوره 14، شماره 58، 1401، صفحه 66-77]
 • همتی، مرتضی قیاس و ارزیابی مبانی رابطة انسان و طبیعت در دانش اکولوژی و منظر [دوره 14، شماره 60، 1401، صفحه 30-37]
 • همتی، مرتضی در امتداد زمان و مکان؛ بررسی و تحلیل اندیشة «معماری ممتد» در پروژة پردیس مرکزی دانشگاه قوچ [دوره 15، شماره 63، 1402، صفحه 86-97]
 • همتی، مرتضی برنامه‌ریزی منظر جهت احیا رودخانه‌های شهری؛ کاربست رویکرد اکولوژی منظر برای تدوین مدل مفهومی برنامه ریزی رودخانه های شهری (نمونه موردی: رود درکه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • همدانی گلشن، حامد وجوه شکل شهر [دوره 8، شماره 34، 1395، صفحه 143-149]
 • هنزکیان، زینب تحلیل ساختار منظر خیابان [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 93-98]
 • هورشناس، راضیه نگاهی به نقشه باغ سنوفر، قدیمی‌ترین سند باغسازی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 58-61]
 • هوشنگیان شیرازی، مجتبی شهر در آیینه سینما [دوره 1، شماره 0، 1387، صفحه 44-45]

ی

 • یادگارزاده، بنفشه پروژه تجدیدحیات رودخانه لس‌آنجلس [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 9-9]
 • یاراحمدى، سمانه بررسى نقش لبه‌ها در تحقق اهداف منظر [دوره 2، شماره 11، 1389، صفحه 30-37]
 • یاراحمدی، سمانه منظر شهری در نگاه استراتژیک [دوره 3، شماره 13، 1390، صفحه 18-23]
 • یاراحمدی، سمانه هنر سبز در مرکز شهر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 62-65]
 • یاراحمدی، سمانه نمای سازمانی؛ ارزیابی نمای بزرگراه نواب [دوره 4، شماره 20، 1391، صفحه 82-85]
 • یاراحمدی، سمانه رویکرد شهرداری در محله جماران تهران [دوره 5، شماره 24، 1392، صفحه 40-43]
 • یاراحمدی، سمانه اشراف بر سواره رویکرد منظرین پل طبیعت [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 70-77]
 • یاراحمدی، سمانه نقش نظام آب در ماندگاری باغ ایرانی [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 6-15]
 • یاران، علی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بر احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری شهری (نمونه موردی: خیابان سی تیر تهران) [دوره 11، شماره 47، 1398، صفحه 24-37]
 • یاران، علی تجزیه‌وتحلیل نقش انرژی غیرفعال در ارزیابی خانه‌ها‌ی کاشان [دوره 14، شماره 59، 1401، صفحه 40-57]
 • یاری‌قلی، وحید فضای جمعی و شهر خلاق [دوره 4، شماره 19، 1391، صفحه 74-79]
 • یاغیان ماهر، سجاد تحلیل نشانه شناختی عکس سیل‌زدگان کنتاکی اثر مارگارت بورک-رایت [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 62-64]
 • یحیوی تاج‌آبادی، ترجمه؛ سپهر مدینه و مکه نزد شرق‌شناسان (سدۀ شانزدهم – سدۀ بیستم میلادی) [دوره 12، شماره 52، 1399، صفحه 58-63]
 • یدالهی، سعید چارچوب مدیریت منظر راهبردی شهرهای حرم-مقام (موردپژوهی: شهر قم) [دوره 14، شماره 61، 1401، صفحه 28-47]
 • یزدانفر، عباس دسته بندی رنگ نمای ساختمانهای مسکونی مبتنی بر مقیاسهای احساسی رنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • یزدانی، مائده تحلیل عوامل موفقیت جلوخان تئاتر شهر [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 42-45]
 • یلدا، ترانه لزوم نهادینه ساختن تعلق به بافت تاریخی شهر [دوره 2، شماره 10، 1389، صفحه 38-41]