دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعۀ موردی

افزایش پایداری اجتماعی با احیای منظر پساصنعت ( نمونه موردی: کوره‏ های آجرپزی منطقه 19 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22034/manzar.2023.365782.2208

غزل نیک زاد؛ سید امیر منصوری


مقالۀ پژوهشی

دسته بندی رنگ نمای ساختمانهای مسکونی مبتنی بر مقیاسهای احساسی رنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22034/manzar.2023.384222.2222

مریم مهدی پور؛ احمد اخلاصی؛ عباس یزدانفر


تبیین ویژگی‌های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: محله تخت گنبد اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22034/manzar.2023.384644.2223

علی موذنی خوراسگانی؛ مهدى حقیقت بین


چارچوب مفهومی طراحی منظر محوطه‏ بیمارستان از سطح نظری تا قلمرو اجرایی (با تلفیق مرور سیستماتیک و تحلیل محتوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/manzar.2023.394622.2239

نعیمه اسدیان زرگر؛ کیانوش سوزنچی؛ محمد مهدی سپهری


مقالۀ مروری

نقش طراحی شهری سازگار با سیل از منظر بهبود ادراک خطرپذیری- یک مرور نظام‌مند بین‌رشته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22034/manzar.2023.404889.2252

آلاله طوسی؛ کورش گلکار؛ علیرضا فلاحی


مطالعۀ موردی

مطالعه تطبیقی سه شبکه آبرسانی شهری به عنوان زیرساخت‌های منظرین شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22034/manzar.2023.398230.2244

محمد جمشیدیان