موضوعات = منظر
افزایش پایداری اجتماعی با احیای منظر پساصنعت ( نمونه موردی: کوره‏ های آجرپزی منطقه 19 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22034/manzar.2023.365782.2208

غزل نیک زاد؛ سید امیر منصوری


مقایسه نقش دو رویکرد منظر و برنامه‌ریزی در ارتقا کیفیت سکونت در ایران با تکیه بر مسکن مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/manzar.2023.381389.2221

سینا ناصری؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


سنجش الگوهای منظر بیوفیلیک در اثربخشی بر یکپارچگی‌حسی کودکان مبتلا به اوتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/manzar.2024.408003.2254

سمر دمی؛ مریم اسماعیل دخت


قرائت منظر خیابان در باغ ایرانی

دوره 15، شماره 64، مهر 1402، صفحه 6-15

10.22034/manzar.2023.415074.2258

پدرام صدفی کهنه شهری؛ محمد آتشین بار


در میانه کوه و کویر

دوره 7، شماره 31، تیر 1394، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


باغ ایرانی تهران منظر خلاق در تلفیق سنت با مدرنیته

دوره 7، شماره 31، تیر 1394، صفحه 6-13

محمد آتشین بار؛ الناز مرتاضی مهربانی؛ نورا وحیدیان


مجسمه میادین تهران از اقتدارگرایی پیکره‌ای تا فردگرایی انتزاعی

دوره 7، شماره 31، تیر 1394، صفحه 14-21

پدیده عادلوند؛ زهرا سلحشور؛ آزاده قلیچ‌خانی