کلیدواژه‌ها = منظر یادمانی
گونه‌شناسی منظر یادمانی معاصر با رویکرد نشانه‌شناختی پیرس

دوره 13، شماره 56، مهر 1400، صفحه 44-57

10.22034/manzar.2021.277711.2123

فرناز خواجه سعید؛ لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده


منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره

دوره 8، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 68-81

محمدرضا مهربانی گلزار؛ علی اکبر خمسه عشری


مردم‌پسندی در یادمان‌های شهید؛ ارزیابی موفقیت اجتماعی طرح‌های بنیاد شهید

دوره 8، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 118-125

بهزاد مسعودی اصل؛ احمد علی فرزین؛ ناصر براتی