کلیدواژه‌ها = باغ ایرانی
قرائت منظر خیابان در باغ ایرانی

دوره 15، شماره 64، مهر 1402، صفحه 6-15

10.22034/manzar.2023.415074.2258

پدرام صدفی کهنه شهری؛ محمد آتشین بار


نقش نظام آب در ماندگاری باغ ایرانی

دوره 14، شماره 61، دی 1401، صفحه 6-15

10.22034/manzar.2022.367987.2211

سمانه یاراحمدی؛ مجتبی انصاری؛ محمد جواد مهدوی نژاد


ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ ایرانی (مطالعه موردی: میراث جهانی باغ اکبریه)

دوره 12، شماره 52، مهر 1399، صفحه 6-17

10.22034/manzar.2020.241872.2076

سامان فرزین؛ سیدمحمدرضا خلیل نژاد؛ سعیده مرادزاده میرزایی؛ علی زارعی


جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی

دوره 9، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 6-15

ناصر براتی؛ آیدا آل هاشمی؛ آرمان میناتورسجادی


باغی که خیابان شد

دوره 8، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 6-13

اسحق رضازاده؛ وحید حیدر نتاج


باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز

دوره 8، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 6-17

سید امیر منصوری؛ آرش زاهدان؛ محمود تیموری؛ آیدا آل هاشمی؛ شروین گودرزیان


شارباغ ایرانی، جایگاه باغ ایرانی در منظر شهری

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 14-21

مهدی شیبانی؛ مریم اسماعیل‌دخت