کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
آمایش منظر و مدیریت گردشگری

دوره 6، شماره 29، دی 1393، صفحه 34-39

پروانه پرچکانی


جایگاه منظر در توسعه پایدار

دوره 6، شماره 28، آذر 1393، صفحه 53-59

ایو لوژنبول


شهرسازی نوین، راهی به سوی ایجاد محلات پایدار

دوره 4، شماره 18، خرداد 1391، صفحه 80-87

عماد کتابچی؛ خلیل حاجی‌پور؛ محمد حسین‌پور