کلیدواژه‌ها = منظر
مقایسۀ تطبیقی سیما، منظر، چشم‌انداز به عنوان برابرنهاده‌های فارسی Landscape انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22034/manzar.2023.393131.2237

رضا کسروی؛ سید امیر هاشمی زادگان


تبیین مدل پیشنهادی سنجش کیفی منظر صوتی با رویکرد زمینه گرایی در بافت شهری با استفاده از ماتریس های چهارگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22034/manzar.2023.359461.2205

میترا ملکی اشلقی؛ مریم قلمبردزفولی


تبیین ویژگی‌های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: محله تخت گنبد اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22034/manzar.2023.384644.2223

علی موذنی خوراسگانی؛ مهدى حقیقت بین


جلفا، بازمانده‌ای از مفهوم محله

دوره 14، شماره 60، مهر 1401، صفحه 52-61

10.22034/manzar.2022.310354.2159

محمدرضا سرتیپی اصفهانی؛ نگین ثقفیان


قهوه خانه، جاذبۀ تاریخی د ر منظر گر دشگری شهری ایران

دوره 14، شماره 58، فروردین 1401، صفحه 20-29

10.22034/manzar.2021.271096.2112

مهدی باصولی؛ سعیده درخش؛ میر محمد اسعدی


تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصۀ اجرایی: مرور ادبیات نظری

دوره 13، شماره 57، دی 1400، صفحه 22-37

10.22034/manzar.2021.283818.2128

محمدرضا مثنوی؛ حشمت الله متدین؛ پریچهر صابونچی؛ مرتضی همتی


ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری

دوره 13، شماره 54، فروردین 1400، صفحه 18-27

10.22034/manzar.2020.242196.2077

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


وجه اشتراک ما در منظر چیست؟

دوره 11، شماره 49، دی 1398، صفحه 58-65

10.22034/manzar.2019.99174

آگوستن برک؛ ترجمه: مریم السادات منصوری


موقتی بودن منظر

دوره 11، شماره 46، فروردین 1398، صفحه 62-73

10.22034/manzar.2019.84300

تیم اینگلد؛ ترجمه: مطهره فعالی؛ رسا مرادی