کلیدواژه‌ها = منظر
سنجش الگوهای منظر بیوفیلیک در اثربخشی بر یکپارچگی‌حسی کودکان مبتلا به اوتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/manzar.2024.408003.2254

سمر دمی؛ مریم اسماعیل دخت


جلفا، بازمانده‌ای از مفهوم محله

دوره 14، شماره 60، مهر 1401، صفحه 52-61

10.22034/manzar.2022.310354.2159

محمدرضا سرتیپی اصفهانی؛ نگین ثقفیان


قهوه خانه، جاذبۀ تاریخی د ر منظر گر دشگری شهری ایران

دوره 14، شماره 58، فروردین 1401، صفحه 20-29

10.22034/manzar.2021.271096.2112

مهدی باصولی؛ سعیده درخش؛ میر محمد اسعدی


تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصۀ اجرایی: مرور ادبیات نظری

دوره 13، شماره 57، دی 1400، صفحه 22-37

10.22034/manzar.2021.283818.2128

محمدرضا مثنوی؛ حشمت الله متدین؛ پریچهر صابونچی؛ مرتضی همتی


ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری

دوره 13، شماره 54، فروردین 1400، صفحه 18-27

10.22034/manzar.2020.242196.2077

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


وجه اشتراک ما در منظر چیست؟

دوره 11، شماره 49، دی 1398، صفحه 58-65

10.22034/manzar.2019.99174

آگوستن برک؛ ترجمه: مریم السادات منصوری