کلیدواژه‌ها = جنگ
منظر یادمانی جنگ : از واقع‌نمایی تا استعاره

دوره 8، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 68-81

محمدرضا مهربانی گلزار؛ علی اکبر خمسه عشری


شهید از دو منظر

دوره 7، شماره 32، مهر 1394، صفحه 43-45

شبنم محمد زاده