نویسنده = ناصر براتی
مقایسه نقش دو رویکرد منظر و برنامه‌ریزی در ارتقا کیفیت سکونت در ایران با تکیه بر مسکن مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/manzar.2023.381389.2221

سینا ناصری؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری

دوره 13، شماره 54، فروردین 1400، صفحه 18-27

10.22034/manzar.2020.242196.2077

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری

دوره 12، شماره 52، مهر 1399، صفحه 38-45

10.22034/manzar.2020.235266.2073

رضا کسروی؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش

دوره 12، شماره 51، تیر 1399، صفحه 58-67

10.22034/manzar.2020.226684.2060

سید امیر هاشمی زادگان؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی

دوره 9، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 6-15

ناصر براتی؛ آیدا آل هاشمی؛ آرمان میناتورسجادی


مردم‌پسندی در یادمان‌های شهید؛ ارزیابی موفقیت اجتماعی طرح‌های بنیاد شهید

دوره 8، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 118-125

بهزاد مسعودی اصل؛ احمد علی فرزین؛ ناصر براتی


سخن مرکز

دوره 3، شماره 15، شهریور 1390، صفحه 54-54

ناصر براتی