نویسنده = سارا شکوه
تعداد مقالات: 2
1. مشکیجه، گلی فراموش‌شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22034/manzar.2021.251505.2094

سارا شکوه؛ شهره جوادی؛ فرزانه السادات دهقان؛ ضیا حسین زاده؛ کیوان فرقانی


2. بازشناسی نقش‌های منظرین بام در شهرهای ایرانی (بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری‌ها، آثار ادبی-هنری و نمونه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22034/manzar.2021.277423.2122

ضیا حسین‌زاده؛ سارا شکوه؛ محمد رضا مهربانی گلزار