نویسنده = ترجمه : سید محمد باقر منصوری
تعداد مقالات: 2
1. از پیتورسک تا پایدار؛ طبیعت توریستی منظر

دوره 6، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 66-70

سید محمد باقر منصوری


2. بررسی‌هایی پیرامون آلپ غربی پس از قرن 18

دوره 6، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 60-65

آن اسگارد؛ ترجمه : سید محمد باقر منصوری