نویسنده = ریحانه حجتى
طبیعت در منظر شهری تهران

دوره 6، شماره 28، آذر 1393، صفحه 66-67

ریحانه حجتی


سبقت نوسازی از فرسودگی

دوره 5، شماره 25، اسفند 1392، صفحه 64-67

ریحانه حجتی


مروری بر طرح پیاده‌سازی خیابان جرج سیدنی

دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، اسفند 1390، صفحه 38-41

ریحانه حجتى