نویسنده = آیدا آل هاشمی
باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز

دوره 8، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 6-17

سید امیر منصوری؛ آرش زاهدان؛ محمود تیموری؛ آیدا آل هاشمی؛ شروین گودرزیان


مدیریت دالان‌های دید در تهران

دوره 6، شماره 28، آذر 1393، صفحه 63-73

آیدا آل هاشمی


نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا

دوره 5، شماره 25، اسفند 1392، صفحه 10-15

سید امیر منصوری؛ آیدا آل هاشمی؛ محمد جمشیدیان


ارزیابی رویکرد طراحی در بوستان نهج‌البلاغه و جوانمردان

دوره 5، شماره 24، آذر 1392، صفحه 44-47

آیدا آل هاشمی؛ مولود شهسوارگر


مدال طلای IFLA 2009 برای برنارد لاسوس

دوره 3، شماره 13، فروردین 1390، صفحه 42-47

آیدا آل‌هاشمی؛ سعاد صریحی


نگاهی به پروژه احیای دره فرحزاد

دوره 2، شماره 6، اردیبهشت 1389، صفحه 8-8

آیدا آل‌هاشمی