نویسنده = محمود قلعه نویی
منظر صوتی مثبت در فضای شهری

دوره 9، شماره 39، شهریور 1396، صفحه 30-37

عباس غفاری؛ محمود قلعه نویی؛ نسرین محسن حقیقی


فرایند هویت‌سازی از دیدگاه لاکان

دوره 6، شماره 27، شهریور 1393، صفحه 62-67

محمود قلعه نویی؛ سپیده پیمانفر