توقف ده روزه دریافت مقالات

به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند، با توجه به تغییر سیاست‌های مجله در راستای علمی- پژوهشی شدن و به منظور اعمال تغیرات، به مدت ده روز کاری بارگذاری مقالات جدید در سایت امکان پذیر نخواهد بود.

شایان ذکر است، تنها راه ارسال مقاله سامانه اینترنتی بوده و مقالات ارسالی توسط ایمیل مجله در پروسه داوری قرار نمی‌گیرند.