برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری منظر دانشگاه تهران

2 دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

برداشت از پیشینۀ‌ طرح‌ها در حوزۀ معماری به‌عنوان امری رایج، از یک‌سو دچار تابوی «تقلیدی بودن»، و از سوی دیگر دچار اتهام «بدعت‌گذاری» است. در این زمینه تاکنون به سه مسئلۀ «استخراج دانش کاربردی از پیشینه‌ها»، «تعریف برداشت صحیح از پیشینه‌ها» و «ابهام‌زدایی از تفاوت آموزشی و تحقیقی بودن مطالعه موردی» پرداخته شده است. آنچه همچنان معنای «برداشت صحیح از پیشینه‌های معماری ‌منظر» را نیازمند تحقیق بیشتر می‌کند، اجتناب‌ناپذیری تفسیر به واسطۀ نقش فاعل شناسا در معماری ‌منظر است. پرسش تحقیق حاضر این است که اجتناب‌ناپذیری تفسیر چه تأثیری بر معنا و روش برداشت صحیح از پیشینه‌های معماری منظر دارد؟ هدف این تحقیق، کاهش موانع نظری است که می‌تواند توان تولید دانش این دیسیپلین را دچار اختلال کند. برای این کار، ابتدا مفهوم «تولید دانش» تدقیق می‌شود. سپس «شرایط پیشینه‌ها به‌عنوان منبعی از دانش» از یک‌سو و «شرایط محقق به‌عنوان فاعل شناسای مداخله‌گر» از سوی دیگر به‌عنوان مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ «برداشت» در قالب چارچوبی نظری تدوین می‌شوند. در نهایت موضع معماری منظر در مقایسه با این چارچوب تبیین می‌شود. نتایج نشان می‌دهد برای تولید دانش در دیسیپلین معماری منظر می‌توان -علاوه بر چهار شکل برداشت «بی‌قاعده»، «سطحی»، «عمیق» و «ساختاری» که در تحقیقات گذشته برای معماری تبیین شده است- به سطحِ دیگری از برداشت به شکل «پیوستاری» نیز توجه داشت. سطحی که به کمک دو فنِ «سه‌سویه‌سازی» و «تبلور»، می‌تواند افق‌های تازه‌ای در معماری منظر برای مواجهه با مسائل دارای تعددِ تفسیرِ فاعل شناسا، و تأمین اعتبار یافته‌ها باز کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proper Understanding of Landscape Architecture Precedents for Knowledge Production

نویسندگان [English]

  • Amir Hashemi zadegan 1
  • Seyed Amir Mansouri 2
  • Naser Barati 3
1 phd student university of tehran
2 Faculty of Architecture, College of Fine Art , University of Tehran
3 Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape architecture
  • understanding of precedents
  • case study
  • Design research
  • Holistic