باغ فتح آباد کرمان؛ جایگاه شاخص‌های اصیل باغ ایرانی در احیای باغ‌های تاریخی ایران

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری، دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

باغ فتح‌آباد در کرمان نمونه‌ای از باغ‌های ایرانی دورۀ قاجار است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این باغ در عین پایبندی به شاخصه‌های اصیل باغ ایرانی، در کلیت و اجزا با ساختار کلاسیک باغ ایرانی تفاوت‌هایی دارد. در سال ۱۳۹۴ این باغ بعد از دهه‌ها بی‌توجهی و زمانی که کاملاً رو به نابودی می‌رفت، مرمت و به روی عموم بازگشایی شد. امروز در بازدید از این باغ خوانش این باغ به‌مثابۀ باغی ایرانی و مطابق با شاخص‌های شکل‌دهنده به باغ ایرانی مشکل می‌نماید.
این نوشتار با رجوع به پژوهش‌های صورت‌گرفته در باب شاخص‌های اصالت‌بخش به باغ ایرانی به انطباق ساختار باغ فتح‌آباد قبل و پس از مرمت با این شاخصه ها می‌پردازد، عکس‌های هوایی و همچنین تصاویر باغ فتح‌آباد قبل و بعد از مرمت منبع اصلی پژوهش نمونه موردی بوده است.
در نهایت این نوشتار عدم توجه به اصل محصور‌بودن و اهمیت دیوار در باغ ایرانی و همین‌طور جایگاه ورودی در باغ و ارتباط ان با محور اصلی و کوشک را دلیل اصلی سردرگمی در خوانش باغ فتح‌آباد به‌عنوان باغ ایرانی می‌داند؛ دو موردی که در ساختار اولیۀ باغ براساس روایات و تصاویر حضور داشته‌اند و در بازسازی و مرمت باغ به اندازۀ دقت در مرمت جزئیات عناصر باغ و کوشک مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fath-Abad Garden Persian Garden’s Renovation and the Original Indicators of the Persian Garden

نویسنده [English]

  • Ayda Alehashemi
Department of Architecture, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin
چکیده [English]

Fath-Abad Garden in Kerman, in the central desert of Iran, is one of the considerable examples of Persian garden in the Qajar period. The garden strictly responds to the original factors of the Persian garden, while represents some contradictions with classic structure of the Persian garden. After decades of neglect, this garden was renovated in 2015 and has been opened to the public. Today, when we visit this garden it is difficult to redefine it as a Persian garden.
By referring to the previous researches on the structural indicators of the Persian gardens, this paper compares Fath-abad garden, before and after renovation, with original characters of Persian Garden as an unique identity. To achieve this goal, the aerial photos as well as general photos of garden before and after renovation are the basic resources of this research.
Considering the garden’s structure before and after renovation, this paper recognizes the neglection of two main structural indicators of the Persian gardens, which has disturbed the perception of this garden as a Persian garden.
The results show that the ignorance of two important indicators of Persian garden including being enclosed with walls, as well as the position of main entrance and its relation with main axis and pavilion, disturbed the perception of this garden as Persian garden and as a complex of three detached garden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian garden
  • Qajar Gardens
  • Fath-Abad Garden
  • Garden renovation