دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تریلوژی منظرآیینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22034/manzar.2021.136593

سید امیر منصوری


2. بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی (نمونه مورد مطالعه: میدان نقش جهان اصفهان به‌مثابۀ فضای جمعی عصر صفوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1399

10.22034/manzar.2021.265457.2108

بابک برخوردار؛ لیلا زارع؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


3. نقش نحو فضا در تحلیل منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22034/manzar.2021.252475.2098

صبا سلطان قرائی؛ سیدامیر منصوری؛ مریم سینگری


4. نحو منظر، سنجش منظر با شاخص منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/manzar.2021.252511.2099

صبا سلطان قرائی؛ سید امیر منصوری؛ مریم سینگری


5. بررسی ویژگی های زندگی هه وار نشینی در منظر فرهنگی هورامان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/manzar.2021.257344.2105

پویا طالب‌نیا؛ فیروزه سالاری؛ رومینا شمس پیکانی


6. مشکیجه، گلی فراموش‌شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22034/manzar.2021.251505.2094

سارا شکوه؛ شهره جوادی؛ فرزانه السادات دهقان؛ ضیا حسین زاده؛ کیوان فرقانی


7. ادراک‌کننده، ادراک شونده، محصول ادراک (ارزیابی تعابیر صاحب‌نظران از مؤلفه‌های تعریف منظر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.22034/manzar.2021.273356.2115

مرتضی همتی؛ پریچهر صابونچی


8. الگویابی معماری مساجد چین (نمونۀ موردی: مسجد جامع شیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.22034/manzar.2021.277235.2121

الهام نوری؛ احسان دیزانی


9. گونه‌شناسی منظر یادمانی معاصر با رویکرد نشانه‌شناختی پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

10.22034/manzar.2021.277711.2123

فرناز خواجه سعید؛ لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده


10. بازیابی ساختار باغ ایرانی هزار جریب براساس اسناد توصیفی و تصویری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22034/manzar.2021.272281.2113

نیما ولی بیگ؛ رویا همایونی


11. به دنبال ورودی شیراز (بررسی تغییرات منظر ورودی شهر شیراز-دروازه قرآن-از پیش از قاجار تا امروز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22034/manzar.2021.248100.2088

سیما خلیلیان؛ مهدی زندیه؛ آیدا آل هاشمی


12. بازشناسی نقش‌های منظرین بام در شهرهای ایرانی (بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری‌ها، آثار ادبی-هنری و نمونه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22034/manzar.2021.277423.2122

ضیا حسین‌زاده؛ سارا شکوه؛ محمد رضا مهربانی گلزار


14. جلوه‌هایی از باغ ایرانی در مینیاتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22034/manzar.2021.298693.2144

شهره جوادی