دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی کارکردهای کاروانسراهای ایرانی، با رویکردی منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مهدی باصولی؛ سعیده درخش


2. ظرفیت‌های «منظر» در تحقق مفهوم «مشارکت» در طرح‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


3. طبیعت‌گرایی در هنر ساسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

شهره جوادی


5. نسبت عمل زیبایی اکولوژیکی و طراحی حساس به آب در مطالعات منظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

نرگس رمضانی؛ امین حبیبى


6. بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی (نمونه مورد مطالعه: میدان نقش جهان اصفهان به‌مثابۀ فضای جمعی عصر صفوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1399

بابک برخوردار؛ لیلا زارع؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


7. بازخوانی مؤلفه‌های سازندۀ سازمان فضایی شهر ایرانی پس از اسلام در سفرنامه‌های قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

حمیده ابرقویی فرد؛ سید امیر منصوری


8. مدلسازی خطای بصری«تغییر اندازه در مناظر شهری» بر ادراک نقاط کانونی شهر (مطالعۀ موردی: کریدور بصری پیاده‌راه آیت‌الله واعظ طبسی به حرم مطهر امام رضا(ع))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

سارا میرحیدر؛ مریم استادی؛ فاطمه محمدنیاقرایی؛ آسیه احصائی


9. نقش نحو فضا در تحلیل منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

صبا سلطان قرائی؛ سیدامیر منصوری؛ مریم سینگری


10. منظر آب-محور، نقش نظام آبی در شکل‌گیری منظر باغستان سنتی قزوین و حفاظت از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

محمد اکبریان؛ آیدا آل هاشمی؛ عارف نوری


11. روایت منظرین سقاخانه در شهر ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

سعیده درخش؛ مهدی باصولی