کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 7
2. نقش فضا‌های شهری در تقویت هویت بافت‌های فرسوده

دوره 6، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 56-61

سایمون بل؛ امید ریسمانچیان


3. گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده

دوره 3، شماره 14، بهار 1390، صفحه 74-79

محسن رفیعیان؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبى رفیعیان


4. نقش مؤلفه‌های اجتماعی در تحقق نوسازی شهری

دوره 2، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 26-30

مجید روستا


6. برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابر پیاده

دوره 2، شماره 8، تابستان 1389، صفحه 36-39

امید ریسمانچیان


7. ارزیابی تجربه بومی؛ الزامات تحقق پذیری طرح های نوسازی شهری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 38-41

کاوه حاجی علی اکبری