کلیدواژه‌ها = هنر شهری
تعداد مقالات: 3
1. مجسمه در محیط یا بر محیط؟ نسبت میان مجسمه با محیط و مخاطب

دوره 4، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 20-27

روح اله شمسی زاده ملکی


2. هنر شهری تبلور کیفیت در صورت شهر

دوره 2، شماره 7، بهار 1389، صفحه 68-69

سید محمد بهشتی


3. دیالکتیک هنر و شهر

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 54-57

مرجان زندی