کلیدواژه‌ها = زیباشناسی
تعداد مقالات: 3
1. زیباشناسی فضای عمومی؛ هنر به مثابه ابزار

دوره 7، شماره 30، بهار 1394، صفحه 31-41

مارتین بوشیه


2. زیباشناسی فضای جمعی؛ ارزیابی زیبایی در سه فضای شهر تهران

دوره 7، شماره 30، بهار 1394، صفحه 62-69

مریم‌السادات منصوری