کلیدواژه‌ها = مداخله انسان
تعداد مقالات: 1
1. زیباشناسی فضای جمعی؛ ارزیابی زیبایی در سه فضای شهر تهران

دوره 7، شماره 30، بهار 1394، صفحه 62-69

مریم‌السادات منصوری