کلیدواژه‌ها = تئاتر شهر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل موفقیت جلوخان تئاتر شهر

دوره 2، شماره 7، بهار 1389، صفحه 42-45

مائده یزدانی؛ مونا لواسانی