کلیدواژه‌ها = نوسازی شهری
تعداد مقالات: 5
1. تجربیات نوسازی معاصر از دید هویت شهری

دوره 6، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 44-49

محمود تیموری


2. دگرگونی رویکردهای نوسازی در فرانسه

دوره 6، شماره 26، بهار 1393، صفحه 54-59

موریس بلان


3. نقش مقررات درتحقق نوسازی شهری

دوره 5، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 46-48

مشیت‌اله نوروزی


5. قطب خلاق، راهبرد بازآفرینی مرکز تاریخی شهر

دوره 4، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 80-85

محمد ابراهیم فروزانی