کلیدواژه‌ها = فضاهای عمومی
تعداد مقالات: 3
1. مال‌، نمود امروزین فضای عمومی در تهران؟

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 42-53

شهرزاد خادمی؛ سارا علی پور


3. هنر شهری تبلور کیفیت در صورت شهر

دوره 2، شماره 7، بهار 1389، صفحه 68-69

سید محمد بهشتی