کلیدواژه‌ها = پیاده‌راه
تعداد مقالات: 6
2. تکوین یک پیاده‌راه؛ مؤلفه‌های کالبدی یا رفتار جمعی

دوره 10، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 40-49

10.22034/manzar.2018.76863

لیلا تشکری؛ محمد رضا مهربانی گلزار


3. زندگی پیاده گذر پیاده از میدان امام حسین(ع) تا شهدا

دوره 7، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 38-47

لیلا سلطانی؛ فهیمه فرنوش؛ نیره پیشرو


4. گذر از فرهنگ به پارکینگ؛ بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا

دوره 3، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 72-79

رسول رفعت؛ سروین الهی


5. بررسی نقش پیاده‌راه در حیات شهر

دوره 2، شماره 8، تابستان 1389، صفحه 44-47

علی عاشوری