کلیدواژه‌ها = پیاده‌راه
زندگی پیاده گذر پیاده از میدان امام حسین(ع) تا شهدا

دوره 7، شماره 31، تیر 1394، صفحه 38-47

لیلا سلطانی؛ فهیمه فرنوش؛ نیره پیشرو


گذر از فرهنگ به پارکینگ؛ بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا

دوره 3، شماره 15، شهریور 1390، صفحه 72-79

رسول رفعت؛ سروین الهی


بررسی نقش پیاده‌راه در حیات شهر

دوره 2، شماره 8، تیر 1389، صفحه 44-47

علی عاشوری