کلیدواژه‌ها = طراحی محوطه بیمارستانی
تعداد مقالات: 1
1. منظر محوطه‌ بیمارستان: تداوم درمان

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 48-59

سارا گلستانی؛ آرش زاهدان