کلیدواژه‌ها = منظر درمانی
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم شفابخشی در ایران

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 20-31

مریم زاهدی؛ سید امیر منصوری؛ محمدمهدی سنماری؛ محمد مهدی ضرابی


2. منظر محوطه‌ بیمارستان: تداوم درمان

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 48-59

سارا گلستانی؛ آرش زاهدان


3. پنجره‌ای رو به بهبودی

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 70-73

علی شرقی