کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
تعداد مقالات: 3
1. بن‌مایه های محیطی و منظرین : انگیزه توسعۀ گردشگری روستایی

دوره 6، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 40-45

رضا سامه؛ آسیه سامه


2. نگاه به ساماندهی روستا شهرهای تهران

دوره 2، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 50-55

ساناز نوش‌آفرین


3. روستاـ شهر، تجربه‌ای جدید در شهرهای امروز

دوره 2، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 18-21

ساناز نوش آفرین