کلیدواژه‌ها = نظم شهر
1. پلاستیک تهران در سه مقیاس

دوره 2، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 44-49

زهرا رستگارى؛ سید محمدباقر منصوری