کلیدواژه‌ها = پارک شهری
تعداد مقالات: 7
1. نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران

دوره 10، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 6-15

محمدرضا مثنوی؛ مریم محسنی‌مقدم؛ سید امیر منصوری


2. تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 16-23

سید امیر منصوری؛ مریم محسنی مقدم


4. ملاحظات طراحی پارک‌ شهری در ایجاد امنیت اجتماعی

دوره 2، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 68-69

سپیده عابدی


5. پارک شهری با الگوی باغ ایرانی

دوره 2، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 66-67

وحید حیدر نتاج


6. تحول رویکرد بصری به اکولوژیک در طراحی پارک‌های شهری

دوره 2، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 60-62

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ الهام علوی‌زاده


7. رویکرد ادراکی و عملکردی به آب در پارک‌های شهری

دوره 2، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 63-65

آرزو منشی‌زاده