کلیدواژه‌ها = کارکرد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارکردهای کاروانسراهای ایرانی، با رویکردی منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مهدی باصولی؛ سعیده درخش


3. دلبستگی مکانی، بررسی مفهومی و کارکردی

دوره 2، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 16-21

مهرداد کریمى مشاور


4. پیشنهادی چندوجهی برای گونه‌بندی فضاهای عمومی

دوره 2، شماره 7، بهار 1389، صفحه 38-41

رضا بصیری مژدهی؛ کیوان خلیجی