کلیدواژه‌ها = کارکرد
تعداد مقالات: 3
2. دلبستگی مکانی، بررسی مفهومی و کارکردی

دوره 2، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 16-21

مهرداد کریمى مشاور


3. پیشنهادی چندوجهی برای گونه‌بندی فضاهای عمومی

دوره 2، شماره 7، بهار 1389، صفحه 38-41

رضا بصیری مژدهی؛ کیوان خلیجی