نویسنده = سمانه ضامنی
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد یا فرهنگ؟ دو رویکرد متفاوت در خلق منظر شبانه

دوره 4، شماره 21، زمستان 1391، صفحه 68-71

فرزانه حاجی قاسمی؛ سمانه ضامنی