نویسنده = آرمان میناتور سجادی
تعداد مقالات: 3
1. جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 6-15

ناصر براتی؛ آیدا آل هاشمی؛ آرمان میناتورسجادی


2. منظر روایی خطوط باغ‌موزه دفاع مقدس

دوره 7، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 78-85

آرمان میناتور سجادی؛ شبنم محمدزاده؛ ندا بوعلی‌زاده


3. راتیش ناندا : بازآفرینی منظر فرهنگی

دوره 4، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 32-32

گزارش : آرمان میناتور سجادی