نویسنده = احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 2
1. سرزندگی فضاهای پشتیبان در مراکز نوین تجاری

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 54-67

الهام نهاوندی؛ الهام ضابطیان؛ احمد پوراحمد؛ رضا خیرالدین


2. محله و حمل و نقل عمومی؛ بررسی کارایی سیستم حمل و نقل در محلات مدائن و هفت حوض تهران

دوره 4، شماره 18، بهار 1391، صفحه 88-95

احمد پوراحمد؛ آرزو حاجی‌شریفی؛ کیوان کیانفر