نویسنده = آرش زاهدان
تعداد مقالات: 4
1. منظر محوطه‌ بیمارستان: تداوم درمان

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 48-59

سارا گلستانی؛ آرش زاهدان


2. باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز

دوره 8، شماره 34، بهار 1395، صفحه 6-17

سید امیر منصوری؛ آرش زاهدان؛ محمود تیموری؛ آیدا آل هاشمی؛ شروین گودرزیان


3. تجربۀ تدوین ضوابط نمای ساختمانی در منطقه 17 تهران

دوره 6، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 50-55

آرش زاهدان؛ منا مسعود لواسانی


4. منظر شهری قلمروی ایستگاه‌های مترو

دوره 2، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 40-43

آرش زاهدان