نویسنده = مرجانه زندی
تعداد مقالات: 3
1. نقاط گسست در منظر فرهنگی تهران

دوره 6، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 18-23

مرجانه زندی


2. آسیب‌شناسی ایجاد یک پهنه مصنوع در شهر

دوره 5، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 48-51

مرجانه زندی


3. بازسازی منظر رودخانه «فاس»ـ مراکش

دوره 2، شماره 8، تابستان 1389، صفحه 18-21

مرجانه زندی