نویسنده = غلامرضا کاظمیان
تعداد مقالات: 2
1. اعتقاد به مدیریت یکپارچه نیازمند اعتماد متقابل است

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 44-45

غلامرضا کاظمیان


2. طرح جامع ابزار و اهرمی قوی در تحقق برنامه توسعه شهری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 23-23

غلامرضا کاظمیان